2019. 10. 11. Szent XXIII. János pápa

Beküldve: Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Testvéreim! Az ezerkilencszázas évek második felében választottak pápává. A katolikus egyház ellenfelei nehezen tudták kivonni magukat nyugodt természetem hatása alól, mert nem úgy néztem rájuk, mint idegenre, hanem, mint Istennek olyan gyermekeire, akik, távol kerültek tőle. Mégis sok ellenséget szereztem magamnak, mert félreértették szavaimat, és gesztusaimat. Fontosnak tartottam, és ragaszkodtam elődeim elveihez, amit a tanítóhivatal világosan megfogalmazott. Öt évig voltam Róma püspöke. Teljesen váratlanul hívtam össze a II. vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az Egyház reformja volt. Ezen kívül feladata volt az Egyház többi keresztény felekezethez, és a nem hívő világhoz való viszonyának a rendezése. Ezzel új korszak nyílott a Katolikus Egyház történelmében. Komoly útmutatásokat jegyeztem le magam számára, és most szívesen megosztok veletek néhányat ezekből. Nem akarom megoldani egyszerre életem minden problémáját. Senkit sem akarok bírálni, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyre igazítsak, vagy kijavítsak, csak magamat. Inkább a körülményekhez akarok alkalmazkodni, és nem akarom, hogy azok alkalmazkodjanak hozzám. Úgy szeretném elvégezni a jótetteket, hogy más ne vegye észre. Ilyen, és ehhez hasonló lelki kérdések foglalkoztattak, amelyeket jól szívembe véstem. Szent XXIII. János pápa

Kiengesztelődési Találkozó 2019.10.12.

Beküldve: Engesztelők Találkozója

Az idei kiengesztelődéi találkozó időpontja az eredetileg kitűzötthöz képest változott. Október 12-én, szombaton lesz a váci Szent Anna Piarista Templomban.

Öt éve indult el itt az örökimádás. A találkozó alaptémája az Oltáriszentség lesz. Szeretnénk meghívni erre a közös ünneplésre más örökimádó, szentségimádó közösségeket is. Egyúttal készület lesz ez a találkozó az egy év múlva tartandó Eucharisztikus Világkongresszusra is.

A találkozó delelőtt 10 órától délután 17 óráig tart. Részletes programját később közöljük.

Információk első kézből

Beküldve: Aktuális

 

Bocsa József atya saját személyével, feladataival kapcsolatban az alábbiakat szerenté nyilvánosságra hozni.

 

Sokan ismernek ezért sokféle információ és pletyka kering rólam, amelyek egy része minden valóság alapot nélkülöz. Nemrégiben halálhíremet is keltették :)

Jól vagyok, a sok értem mondott imának köszönhetően is – koromhoz képest (néhány hónap múlva 70 éves leszek) – jó egészségnek örvendek. Szerzetesrendemben, a Piarista Rendben a papság és a tanárság mellett, amelyek egy piarista szerzetesnek az alapfeladatai, elég rég óta közfunkciókat is elláttam. 1992-től 1999-ig kecskeméti házfőnök voltam. 1999-től négy éven át a rendtartományt vezető 5 tagú testületnek a tagja voltam és novícius magiszter is. 1999-től 3 turnusban (maximum ennyit engednek a rendi szabályaink) 12 éven át a váci rendház házfőnöke voltam. Egy személyben intéztem ökonómusként a gazdasági ügyeket is mindmostanáig. 20 éven át a váci Szent Anna Piarista Templom templomigazgatója is voltam.

Az idén új tartományfőnököt választott a piarista rend, aki tanácsosaival együtt újra osztotta a különféle rendi szerepeket. Hál’ Istennek levette vállamról a még meglévő közfeladatok terhét, de nem teljesen, mert a következő négy évre is kinevezett házfőnök helyettesnek.

Ami tehát velem történt, az annyi, hogy gyakorlatilag nyugdíjaztak. Nem helyeztek el, nem tettek ki a rendből, a váci rendház tagja maradtam továbbra is. Ezeknek köszönhetően több időm és energiám marad mindarra, amit eddig is fontosnak tartottam: az imára, az engesztelésre, a különféle lelki programok szervezésére, mint például a kiengesztelődési találkozók (a következő október 12-én lesz), az engesztelők találkozói, lelkigyakorlatok, harmadik pénteki gyógyító-, közbenjáró összejövetelek, gyóntatás, stb.

Köszönöm az értem mondott imákat, és kérem a jövőben is, mert ezek nélkül nem tudom ellátni azokat a feladatokat, amelyeket az Isteni Gondviselés nekem szánt.

Bocsa József piarista atya

További cikkeink...