Kezdőlap

Anna-réti misék 5 (Legalább ilyenkor szakrális térré változhat, amikor szentmise bemutatása, s utána szentségimádás történik ott)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves engesztelő Testvérek!

Első hallásra jónak tűnt a Kútvölgyi kápolnába történő áthelyezése a Szent Anna réti alkalmaknak, talán a kényelmessége, időjárástól függetlensége miatt. Éreztem azonban, hogy az áldozathozatal lehetősége az ott fennálló adottságok miatt viszont így elmaradna.

Ha más alkalmakkor nem is, de legalább ilyenkor szakrális térré változhat, amikor szentmise bemutatása, s utána szentségimádás történik ott.

Bár én nagyon ritka alkalmakkor tudok oda eljutni, mivel vidéken egy szerzetes közösségben élek, mégis azt a helyet javasolnám továbbra is a szentmisék és az engesztelők imádságos helyének, ameddig nem épülhet fel ott az Égiek által kért kápolna. (Rendkívüli időjárás esetén amúgy is a Kútvölgyi kápolna nyújt segítséget.)

További áldott imádságos összejöveteleket kívánok szeretettel:  Anna nővér

Anna-réti misék 4 (A „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon)

Beküldve: Szent Anna-rét

Nagy szomorúsággal olvasom a híreket, látva a megosztottságot és zavart, de ugyanakkor azzal a bizonyossággal, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik. Igen, egyértelműen a „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon.

Anna-réti misék 2 (Az engesztelők megosztásán és szétoszlatásán dolgozik a békebontó)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves Testvéreim az Úrban!

Elfogadással, de nem örömmel írom véleményemet. Szívem mélyén úgy érzem, hogy valamiért válságba került a Szent Anna-réti engesztelés. Az engesztelők megosztásán és szétoszlatásán dolgozik a békebontó, ilyen esetekben a Szentlélek Bölcsességét kérni nem szégyen.  Megvilágosító Kegyelem elengedhetetlenül fontos nagy döntések pillanatában, mert a nehézségben nem a düh az első, hanem a türelem, és akkor Istené a dicsőségés, mert Ő kerül első helyre. A megpróbáltatások pillanatában soha nem „rínyálunk” (Böjte Csaba nagy mondása), hanem helyben megoldjuk a problémát.

Anna-réti misék 1.

Beküldve: Szent Anna-rét

Az Engesztelők Országos Találkozójának a napján, május 26-án történt a Szent Korona Lovagrend részéről a bejelentés a Szent Anna-réten, hogy a szombat délutáni misék júniustól egy meghatározatlan időre a Kútvölgyi Kápolnába kerülnek át, és hogy ott szerveznek szentségimádásokat is. Ezt a bejelentést racionális megfontolások előzték meg, de maga a bejelentés a jelenlévők beszámolója alapján egy látnoktól kapott üzenetre hivatkozva történt.

Óriási áldozat volt az eddigiek során is Lovagrend részéről a szentmiséknek a szervezése, amelyhez egy idő után szentségimádások is csatlakoztak. Köszönjük, eddigi áldozatos szervező munkájukat. Megértem, ha elfáradtak, és azt is, ha más meggondolások is ott vannak a döntés háttérben. Mindazonáltal én magam úgy érzem, hogy a Szent Anna-réten bemutatott szentmiséknek óriási a kegyelmi értéke.

Ismerős vagyok a látomások és a látnokok világában is. Tudom, hogy 100%-osan megbízható látnok nincs, akinek üzenetibe ne csúszhatnának bele tévedések, amelyekbe ne tudna egyenesen a gonosz lélek is bezavarni. Tévedhetetlenségről az egyház csak a pápával kapcsolatban beszél, de a pápa kijelentései is csak bizonyos korlátok között tévedhetetlenek. Minden látomás, üzenet megkülönböztetésre szorul. A nagy karizmatikus találkozókon elhangzó üzeneteket mielőtt nyilvánosságra hozzák, egy megkülönböztető csoport vizsgálja át. A többi, különösen sokak magatartását, cselekvését meghatározó üzenet is megkülönböztetésre szorul. Ennek a megkülönböztetésnek egyik módja lehet, hogy egy fontos kérdéssel kapcsolatban megkérdezzük az Égieket más látnokokon, csatornákon keresztül is.

Amikor tudomást szereztem erről a döntésről, és hogy ennek a nyilvánosságra hozatala egy látomásra, üzenetre hivatkozva történt, megkérdeztem a kérdésről más látnokokat is.

Egyikükön keresztül rögtön szólt Jézus. Közösségi megkülönböztetés céljából ezt most nyilvánosságra hozom. Ez az üzenet így hangzik.

További cikkeink...