Kezdőlap

Égi kegyelmek zápora. Előszó

Írta: Engesztelők lapja admin. Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Egy naplót tart kezében – egyelőre elektronikusan, később remélhetőleg nyomtatott formában is − az olvasó. Egy választott lélek beszélgetéseit a Mennyei Atyával, Jézussal, a Szentlélekkel, a Szűzanyával, és a Menny többi lakóival, a szentekkel és angyalokkal. A személyes beszélgetéseken túl látomásokat találunk benne a szentmiséről, a gyónásról, a Mennyországról, a Tisztítótűzről és a Pokolról – olyan témák, amelyek mai keresztények előtt olykor kérdésesek, vagy amelyeknek még a létezését is (mint például a Pokolét vagy a Tisztítótűzét) kétségbe vonják. Egy egészen különleges témája ennek a naplónak az engesztelés, amelyben a legfontosabb a lélekmentés: kimenekítés, kiszabadítás a Tisztítótűzből, és a még Földön élők megtérítése, a kárhozat útjáról való letérítése, az Isten melletti döntésük elősegítése.

Ki a szerzője ennek a naplónak? Ki részesült ezekben a látomásokban? Egy Magyarországon élő fiatal, egy középiskolás diák. Nevét azonban egyelőre nem árulhatjuk el.  Írói névként a Mária Magdolna nevet adták neki azzal az indoklással, hogy úgy szereti Jézust, ahogy Mária Magdolna szerette. Az Égiek, érthető módon, egyelőre rejtettséget kívánnak tőle. Viszont azt kérték, hogy ez a napló kerüljön minél előbb nyilvánosságra, mert azoknak a kegyelmeknek a többsége, amelyek e naplón keresztül záporoznak, nemcsak a választott léleknek szólnak, hanem nagyon sok kereszténynek, mindazoknak, akik hajlandók kitárni szívüket e kegyelmek előtt, és készek azokat befogadni.

Hogyan kezdtek "záporozni" ezek az égi kegyelmek? Idézünk a naplóból. „2010 márciusában voltam Nagyfaluban, a Szentháromság hegyen. A Szűzanya kápolnájánál arra kértem a Szűzanyát, segítsen, hogy bensőleg beszélgethessek Jézussal. Utólag megkérdeztem Jézust, hogy a Szűzanyának köszönhetek-e mindent.” Jézus erre azt válaszolta: „Drága Gyermekem! Amikor Édesanyámhoz fordultál, Ő azonnal meghallgatta kérésedet, és kiesdette számodra ezt a hatalmas kegyelmet.”

Valóban Jézus, és az Égiek szónak-e, és nem az alvilág? Nem képzelődésekről, fantázia-beszélgetésekről van szó? Nem puszta fiatalos álmodozás? Ezek jogos kérdések. Felmerültek e választott lélekben is. Egy jó ideig ott szerepelnek a beszélgetésekben ezek a kételyek. Jézus ismételt megnyugtatására volt szükség, és más választott lelkek visszajelzéseire is, hogy nem öncsalás áldozata, és nem az alvilág játékszere.

Egy alkalommal egy másik választott lelken keresztül válaszolt Jézus arra a kérdésre, hogy valóban Ő szól-e hozzá. Jézustól egyben választ kapunk a kiválasztás miértjére is. „Igen, Mária Magdolna megkapta a belső szó, a lokúció kegyelmét. Az ő lángoló kis szíve, mély szeretete annyira megérintett Engem, hogy szeretetemet nem tudtam magamban tartani, és gondolataiban megszólítottam. Ne kételkedjen!”

Ez a belső párbeszéd hamarosan kiegészült a „képzeleti látomások” kegyelmével. Ez a misztika történetéből ismert kegyelem, nem pedig képzelődés. Aki ilyenekben részesül, az valóban látja a Szentháromság személyeit, a Szűzanyát, a szenteket, és az angyalokat – és az ördögöket, vagy éppen magát a sátánt is. Aki ilyenekben részesül, az utólag le is tudja írni, amit látott. Az égiek a leírás közben is segítik választottjukat, hogy hiteles legyen a lejegyzés.

A napló első részét főleg ezek a belső beszélgetések teszik ki. Ezek később is folytatódnak, de helyüket − főleg a szentmise és az engesztelő imádság alatt − egyre inkább átveszik a képzeleti látomások.

Kiknek ajánljuk e napló olvasását? Minden kereszténynek, aki szeretné elmélyíteni a Szentháromság személyeivel, a Szűzanyával az angyalokkal és a szentekkel a kapcsolatát. De különösen ajánljuk két csoportnak: a fiataloknak, és az engesztelőknek. A fiataloknak, mert egy másik fiatal, az ő korosztályuk egyik képviselője beszéli meg az őt foglalkoztató kérdéseket az égiekkel, akik válaszolnak neki. És az engesztelőknek, mert ezeknek a beszélgetéseknek jelentős hányada az engesztelésről szól és éppen engesztelő imádság alatt született.

A napló feltöltése részletekben történik ezekre az oldalakra.