Kezdőlap

Az első beszélgetések

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Én: Szentáldozás után kértem az Úr Jézust segítsen, hogy a Mennyországba kerülhessek. Ő azt mondta: Jézus: Kislányom! Én most tisztára mostam a lelkedet az én drága szent véremmel és szent testemmel. Ha mindig ilyen tisztán megőrzöd a lelked tisztaságát, akkor a találkozásunkkor a mennybe jössz Velem!

Én: Megkértem az Égieket, hogy vigyázzanak biciklimre a templomnál, nehogy bárki ellopja. Jézus: Mindig bízz a segítségünkben!

Én: Gyónás előtt, azt mondta: Jézus: Mindig bízz az irgalmamban!

Én: Újból megkérdeztem Jézust, hogy boldog-e a szívemben? Jézus: Kislányom! Nagyon jól tudod, hogy boldog vagyok a szívedben. Sose kételkedj ebben!

Én: Szentáldozáskor megköszöntem az Úrnak, hogy megváltott minket. Jézus: Légy nagyon hálás érte!

Én: Nagyon elszomorított engem, hogy kevesen áldoznak. Jézus: Kislányom! Engem is nagyon elszomorít, hogy sokan visszautasítanak szentáldozáskor! Imádkozz értük! Köszönöm együttérzésedet.

Én: Megkérdeztem Jézust, hogy amikor etetem az állatokat, ott van-e velem? Jézus: Én mindig ott vagyok veled és figyellek téged.

Én: Családtagjaimra gondoltam, hogy meg fognak-e térni? Jézus: Bízd rám őket! Meg fognak térni! Magam gondoskodom róluk!

Én: Szomorúan gondoltam testvéremre, rossz cselekedeteire. Jézus: Drága kislányom! Te is imádkozd érte a megszabadítás rózsafüzérét! Tudod, ha ketten imádkoznak ugyanazon célért, én meghallgatom.

Én: Megkérdeztem őt, hogyan törekedjek a Mennyországba? Jézus: Drága kislányom! Mindig maradj hűséges hozzám és nagyon szeress engem! Minden nap tartsd tisztán a lelkedet, és akkor a mennyben örökké boldog leszel Velem.

Én: A templomban a Szűzanyára gondoltam. Jézus: Kislányom! Mindig imádkozz édesanyámhoz és kérd közbenjárását!

Én: Azokra az emberekre gondoltam, akik elfogadják Jézust. Jézus: Drága kislányom! Én magam vagyok a boldogság! Az az ember, aki engem elfogad, mint megváltót, már itt a földön boldog emberré válik.

Én: Megkérdeztem Jézust a szentmise előtt, hogy minden embert figyel-e, akik részt vesznek a szentmisén. Jézus: Kislányom! Én minden embert figyelek! Nagyon örülök azoknak az embereknek, akik eljönnek Hozzám!

Én: Örömmel gondoltam a gyermekre, akiket a pap megkeresztel. Jézus: Kislányom! Amikor a pap keresztel, én magam keresztelem meg ezeket a gyermekeket. Nagy örömömet lelem benne, mert gyermekeimmé fogadhatom őket.

Én: Keresztelés után, egy kis idővel később ő azt mondta: Jézus: Kislányom! Imádkozz ezekért a gyermekekért!

Én: Jézussal kapcsolatos képeket ragasztottam, megkérdeztem őt, hogy örül-e neki? Jézus: Drága kislányom! Amikor velem kapcsolatos dolgokkal foglalkozol, nagyon kedves előttem. Nagyon örültem neki!

Én: Kételkedtem abban, hogy az Úr szól-e hozzám bensőleg. Jézus: Hidd el gyermekem, én szólok hozzád! Kételkedéseddel elszomorítasz engem.

Én: Szentáldozáskor megköszöntem neki hálásan, hogy megváltott minket. Jézus: Drága gyermekem! Azért jöttem a földre, hogy megváltsalak téged és minden bűnös embert. Légy nagyon hálás érte és nagyon szeress engem!

Én: Kicsit aggódtam egy vizsgálatnál. Jézus: ne aggódj! Én ott leszek melletted.

Én: Betegen mentem szentmisére. Szentáldozáskor éreztem, hogy a lelkem megerősödik a hitben. Jézus: Drága gyermekem! Szentáldozáskor a lelkedet mindig megerősítem a hitben, és növelem az Irántam érzett szeretetedet. Nagyon boldoggá tettél, hogy betegen is eljöttél Hozzám!

Én: Mostanában sokat tanultam, és úgy éreztem alig van időm az Úr Jézusra. Jézus: Drága gyermekem! Most neked a tanulás a kötelességed. Ha akarod, mindig tudsz időt szakítani rám. Mint pl. most, hogy eljöttél hozzám szentmisére. Az ilyen kis áldozatotok nagyon kedvesek előttem.

Én: Nagyon elszomorított engem, hogy sok fiatal nem akarja Jézust. Jézus: Drága Gyermekem! Én mindennél nagyobb szomorúságot érzek szent szívemben, hisz az egész világ sorsát a szívemben viselem! Engedd, hogy barátaid szabad akaratukból dönthessenek. Az erőszak nem old meg semmit! Imádkozz értük, mert az ima meghallgatásra talál!

Én: Este alig bírtam tanulni, megkérdeztem Jézust ott van-e mellettem. Jézus: Drága gyermekem! Itt vagyok melletted és figyellek téged. Saját akaraterődön múlik, hogy miként és hogyan tanulod meg a tananyagot.

Én: Este megkérdeztem Jézust, hogyan tudok közel kerülni a Szűzanyához? Jézus: Édesanyámhoz úgy tudsz közel kerülni, ha sokat imádkozol hozzá és kéred a közbenjárását. Ő tud egyedül felém vezetni!

Én: Este megkérdeztem Jézust, hogy szentáldozáskor Ő áldoztat-e, és hogy milyen lélekkel szabad áldozni? Jézus: Drága gyermekem! Amikor áldozol, a pap jelenlétében, Én állok előtted. Szent testemet és szent véremet adom neked, és táplálom a lelkedet. Ha tiszta a lelked vagy bűnbánó szívvel jössz hozzám, boldogan térek be szíved hajlékába.

Én: Annyira oda figyeltem az Úr Jézusra, hogy a tanulás nem ment. Jézus: Drága gyermekem! Ha mindig rám figyelsz, sosem tanulod meg az anyagot.

Én: Úgy éreztem buta ember vagyok és megbolondultam. Jézus: Nem vagy te buta ember, csak nagyon vágyódsz utánam. Ez így helyes!

Én: Türelmetlen voltam egy levél várásánál, melyet az Úr választottjától vártam. Jézus: Drága gyermekem! Értsd meg, választottaimnak nagyon sok feladata van! Nincs idejük mindig a te leveledre válaszolni. Légy türelmesebb, mert a türelem nagy erény. Én végtelenül türelmes vagyok. Tanulj Édesanyámtól, mert benne minden erény meg van!

Én: Telefonon beszéltem édesanyámmal, és azt kérte menjek aludni. Jézus: Drága kislányom! Hallgass édesanyádra! Menj, feküdj le, és aludj el szépen! Bízz a segítségünkben, mert mi mindig ott vagyunk melletted. Pio atya nagyon várja imáidat és kéréseidet, mert lelki gyermeke lettél és ő nagyon vigyáz rád. Ezt ne felejtsd el! Hidd el, gyermekem nagyon boldoggá tennéd őt, ha mindig imával és kérésekkel fordulnál hozzá! Most pedig menj és aludj! Én a szíved hajlékában pihenek. Jó éjszakát gyermekem!

Én: Este kértem az Úr bocsánatát, hogy bocsássa meg minden bűnömet, gyengeségemet, gyarlóságomat. Jézus: Drága gyermekem! Mindent megbocsátottam neked! Szent véremmel tisztára mostam a lelkedet. Légy hálás érte és légy nagyon boldog gyermekem! Irgalmamat senki sem érdemli meg, csak aki bűnbánó szívvel kéri!

Én: Kételkedtem az égiek segítségében. Jézus: Drága gyermekem! Sose kételkedj segítségünkben!