2010.09.24.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Lehetetlennek éreztem, hogy ezek, amiket átélek megtörténnek velem. Jézus: Drága Gyermekem! Számomra nem létezik az a szó, hogy lehetetlen. Bárkit választhatok ezekre a kegyelmekre. A kegyelem ingyen ajándék és váratlanul jön. Légy boldog gyermekem, mert nagy kegyelmekben részesítelek! Ha mindig hűséges maradsz Hozzám, egyre több kegyelemben foglak részesíteni. Én végtelenül jó vagyok hozzád és minden emberhez, különösen azokhoz, akik Hozzám fordulnak. Ők meg is tapasztalják jóságomat.

Arra gondoltam, hogy mindig hű maradok-e Istenhez? Jézus: Drága gyermekem! Te már az én gyermekem vagy. Mindig a szabad akaratodtól függ, hogy gyermekem maradsz-e vagy sem.

Szívemben úgy éreztem, rosszat cselekedtem, megkérdeztem az Úr véleményét. Jézus: Amit akkor cselekedtél nem volt helyes. A felebaráti szeretet előbbre való, mint az ima. Ezt minél előbb gyónd meg, amint lehetőséged van rá!

Újból kételkedni kezdtem. Jézus: Hidd el, én szólok hozzád gondolataidban. Sose kételkedj szavaimban!

Elmentem az orvoshoz és megkérdeztem Jézust, hogy ott van-e mellettem. Jézus: Drága kisleányom! Én mindig ott vagyok melletted, bárhol is légy!

Otthon elvégeztem a házimunkát, megkérdeztem Jézust, mi a véleménye erről a jó cselekedetről? Jézus: Az ilyen jócselekedetek, mint pl. a házi munka, mindig kedvesek előttem. Ne felejtsd el, hogy sose hanyagold el a kötelességeidet! Amikor a földön éltem, minden házi munkát, kötelességet teljesen elvégeztem, és mindenben segítettem Édesanyámnak.

Mindig nagyon szerettem az állatokat simogatni, nézni és csodálni. Jézus: Mindig nagy örömömet lelem abban, ahogyan teremtményeimet csodálod.

Megkérdeztem Jézust, hogy minden titkunkat ismeri-e? Jézus: Én mindent látok! Semmiféle titok nem létezik előttem.

Imáim felajánlása után ezt mondta Jézus: Imáiddal sok lelket mentesz meg nekem. Továbbra is imádkozz értük kitartóan!

Szívemben azt mondtam: „Imádlak, Jézusom!” Jézus: Amikor azt mondod „Imádlak” nagyon boldoggá teszel, és mindig Szent Szívemre ölellek.

Csodáltam az Úr jóságát és kegyelmeit. Hálát akartam neki adni. Jézus: Már beszéltem neked arról, mennyire fontos a hála, de azt is tudnod kell, hogy meghálálni nem tudod kegyelmeimet. Ha mindig hűséges, engedelmes, tisztalelkű gyermekem leszel, akkor boldoggá teszed Szent Szívemet.

Nagyon boldognak éreztem magam. Jézus: Édesanyám és Én nagyon boldogok vagyunk örömöd láttán.

Megkérdeztem Jézust, hogyan szerezhetek neki örömet? Jézus: Mindig légy irántam engedelmes és hallgass a benső gondolatokra, melyeket a Szentlélek sugall neked!

Szűzanyával kapcsolatban az Úr azt mondta: Jézus: Sokszor fordulj édesanyámhoz, mert ő tudja a legjobban széppé alakítani a szívedet és lelkedet!

Örömömben azt mondta Jézus: Drága gyermekem! Én mindig a javadat akarom! Légy mindig boldog ember és mutass példát a fiataloknak!

A templomban megkérdeztem őt, hogy oda jön-e hozzám mindig? Jézus: Többször mondtam neked, hogy boldogan odamegyek hozzád, átölellek és homlokon csókollak. Ne kételkedj ebben! Hidd el, én mindig ott vagyok melletted, ahogy többször is mondtam neked gondolatban.

Szomorú voltam, mert újból kételkedtem. Jézus: Drága gyermekem! Mindig bízz kegyelmeimben! Hidd el, ha akarod, nem fogsz többé kételkedni. Mindig bízz szavaimban!

Mindig szeretném az Úrjézust egyre jobban és jobban szeretni. Jézus: Hidd el gyermekem, egy idő után szavaim által még jobban képes leszel engem szeretni, mert lángra gyújtom szívedet irántam és boldog emberré válsz!

Sokszor mondtam Jézusnak, hogy „nagyon szeretlek”, ezzel is vigasztalni akartam őt. Jézus: Drága gyermekem! Mindig mondogasd nekem, hogy nagyon szeretlek, mert ezzel nagyon boldoggá teszel engem. Szeress engem és vigasztalj szavaiddal, mert nagyon szomorú vagyok sok fiatal közömbössége, elutasítása, és szeretetlensége miatt.

Újból azt mondtam Jézusnak, hogy „szeretlek”. Megkértem őt, adjon tanácsot, hogyan viselkedjem a szüleimmel szemben? Jézus: Drága gyermekem! Mi mindig boldogok vagyunk szavaid hallatán. Nagyon szeretünk téged és minden embert, köztük édesanyádat is. Mindig légy engedelmes a szüleidnek! Mindig szeresd családodat és felebarátaidat, de legfőképpen engem, mert én magam vagyok a végtelen szeretet.

Megkérdeztem Jézust, hogy hol van, amikor írom a naplót. Jézus: Én itt állok előtted és figyellek téged.

Megkérdeztem Jézust, hogyan tudok hálát adni kegyelmeiért? Jézus: Drága gyermekem! A szereteteddel is hálát tudsz adni nekem.

A világi dolgok miatt nem figyeltem az Úrra. Jézus: Gyermekem! A TV, a zene, az internet mind elvonják figyelmedet Rólam!

Arra gondoltam, hogy sok ember fél Istentől. Ő azt mondta: Jézus: Minden lelki ajándékom, kegyelemem azt bizonyítja, hogy végtelenül jó Istenetek vagyok!

Megkérdeztem az Úr választottján keresztül Jézust, hogy Ő szól-e hozzám? Jézus: Igen, gyermekem megkapta a benső szó, a lokúció kegyelmét. Az ő lángoló kis szíve, mély szeretete annyira megérintett engem, hogy szeretetemet nem tudtam magamban tartani, és gondolataiban megszólítom. Ne kételkedjen! A benne lévő gondolatokban én vagyok. De ez nem azt jelenti, hogy sose keveredhet bele az ő saját gondolata vagy az ellenségemé. Nincs olyan választottam, akinek 100 %-ig igaz lenne minden szó, amit érzékel.

Az Úr választottja 4 dolgot mondott, melyben nem szabad Jézust kérdeznem: 1. Jövő 2. Gyógyulás 3. Ki, hol van a túlvilágon? 4. Anyagi dolgok.

Egy kedves ismerősömmel beszélgettem telefonon, és örömmel beszéltünk Jézusról és az ő csodálatos kegyelmeiről. Jézus: Drága gyermekem! Nagyon boldoggá teszel engem az örömöddel és háláddal. Mindkettőtökben nagy örömömet lelem, amikor egymással beszélgettek telefonon.

2010. márciusában voltam Nagyfaluban. A Szentháromság hegyen, a Szűzanya kápolnájánál arra kértem a Szűzanyát, segítsen, hogy bensőleg beszélgethessek Jézussal. Megkérdeztem Jézust, hogy a Szűzanyának köszönhetek-e mindent? Jézus: Drága gyermekem! Amikor kéréseddel édesanyámhoz fordultál, ő azonnal meghallgatta kérésedet és kiesdette számodra ezt a hatalmas kegyelmet. Mindketten boldoggá akartunk tenni téged, mert nagyon szeretünk. Légy mindig hálás irántunk!

Szentáldozáskor kértem Jézust, bocsássa meg minden bűnömet. Jézus: Drága gyermekem! Én mindent megbocsátottam neked. Boldogan várlak szentáldozáskor!

Megkérdeztem Jézust, hogyan köszönhetem meg a Szűzanyának az ő közbenjárását? Jézus: Drága kisleányom! Sokat köszönhetsz Édesanyádnak, mert ő közbenjárt érted. Az Ő közbenjárásai, kérései által kaphattad meg ezt a hatalmas kegyelmet. Szeresd őt! Mert ő az égi édesanyád és mindennél jobban szeret téged és minden embert.

Készültem a templomba menni. Jézus: Drága gyermekem! Mindig nagy örömmel várlak téged a templomban!

Féltem attól, hogy kísértésbe esek, és elmondom az ismerőseimnek az Úr nagy kegyelmét. Jézus: Drága gyermekem! Én mindig segítek legyőzni a kísértést! Bízz Bennem! Egyelőre senkinek se beszélj nagy kegyelmemről, mellyel megajándékoztalak. Senki sem hinne neked, bolondnak néznének. Ez a titok maradjon négyünk között.

Kicsit szomorú voltam. Jézus: Drága gyermekem! Ne légy szomorú mindig bízz bennem és szavaimban!

Édesanyámnak ezt üzeni az Úr: Jézus: Drága gyermekem! Buzgó hitedért, hűségedért, szeretetedért sok-sok kegyelemmel foglak megajándékozni! Sose kételkedj szavamban! A pici szív rózsafüzéreden mindig megmarad. [1]

Kicsit elhanyagoltam beszélgetéseimet Jézussal. Jézus: Drága gyermekem! Ne hanyagold el benső beszélgetéseinket! A szavaim által tudom alakítani a lelkedet!

Úgy éreztem, hogy szükségem van Éva néni szavaira és tanácsaira. Jézus: Drága gyermekem! Bármikor oda fordulhatsz Éva nénihez. Szükséged van szavaira és tanácsaira.

Kicsit aggódtam el tudom-e végezni a feladatot, melyet az Úr rám bízott. Jézus: Drága gyermekem! Minden választottamnak megadom a kegyelmet, hogy a rájuk bízott feladatot el tudják látni.

Újból kételkedni kezdtem. Jézus: Drága gyermekem! A gonosz szívedbe akarja ültetni a kételkedést. Egyszer azt válaszoltam neked, hogy minél közelebb kerülsz hozzám, a gonosz annál inkább el akar téríteni tőlem. Bízz bennem és szavaimban, mert én szólok hozzád! Ha rám hagyatkozol, el fog múlni a kételkedésed, kicsim! Higgy szavaimban!

Újból kértem az Úr bocsánatát. Jézus: Drága gyermekem! Már magától a gondolattól, hogy bocsánatot kérsz tőlem, megbocsátottam neked! Bízz Irgalmamban!


[1] Engesztelés alatt a rózsafüzérén felfedezett az egyik szemen egy piros szivet.