Kezdőlap

2010.10.24.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2010. Október 24. Vasárnap

Szomorkodtam testvérem miatt. Szűzanya: Drága gyermekem! Ne légy szomorú! Minden ima legyen számodra a remény forrása! Imádkozz érte és ajánlj fel szentmiséket az ő lelkéért! Bízz bennünk, mert mi gondoskodni fogunk arról, hogy megtérjen! Jézus: Drága gyermekem, bízz bennem, mert én magam fogok gondoskodni az ő lelkéről. Ne érezd reménytelennek az ő állapotát! A Nagy Figyelmeztetéskor teljesen meg fog változni! Addig is imádkozz érte és végezz kilencedeket is, mert a sok ima kegyelem lesz a testvéred megtéréhez!

Megkérdeztem Jézust igaz-e, hogy a Nagy Figyelmeztetés hamar bekövetkezhet? És kértem, hogy erősítse meg újból, azt amit ezzel kapcsolatban valaki mondott. Jézus: Drága gyermekem! Igen, igaz, amit X mondott. Én magam mondtam neki. Ne kételkedj benne! Megerősítem számodra, hogy Szentlelkem eljövetele nagyon közel van. Bármikor bekövetkezhet. Ahogy eddig is mondtam: Imádkozzatok és készítsétek fel a lelketeket, nehogy váratlanul érjen benneteket ez a nagy esemény!

Megkérdeztem Jézust átadhatom-e X atyának a naplóm másolatát? Jézus: Drága gyermekem! Én azt mondom neked, amint alkalmad van rá és találkozol vele, add át neki a másolatot. Az a tervem, gyermekem, hogy minél előtt jelenjenek meg a mi beszélgetéseink, mert akik olvasni fogják, azáltal fel tudom őket készíteni az én eljövetelemre, mely mindenkit váratlanul fog érinteni.

Sokszor vettem észre, hogy a szentmisében az olvasmány, a szentlecke és az evangélium is utal Krisztus eljövetelére. Jézus: Drága gyermekem, mikor érzed, hogy a Szentírás rólam és az idők jeleiről beszél, ezáltal is jelzem számotokra, hogy közel van dicsőséges eljövetelem, és én megtöröm a sátán hatalmát az egész világon. Az egész világ bűnben él. Atyám tekintete szigorúan néz a bűnökre, nem bírja elviselni az ő végtelen szeretete, hogy gyermekeinek sokasága elkárhozik. Ellenségem mindent megtesz, hogy legyőzze Istent, és embereket használ fel eszközéül, hogy hatalma a világon nagyobb legyen Atyámnál. De ti ne féljetek, mert én veletek vagyok a világ végezetéig! Örömmel és tiszta szívvel várjátok eljövetelemet és, ha így cselekedtek, ti lesztek az újvilágban egyházam korszakának a folytatása!

Megkérdeztem a Szűzanyát, hogyan szólíthatom őt? Szűzanya: Drága gyermekem, szólíts engem édesanyádnak, ezzel boldoggá teszed Szeplőtelen Szent Szívemet! Bár nem tőlem fogantál, de én már születésedtől fogva égi édesanyád voltam fent a mennyekben. Amióta anyukád téged és testvéredet oltalmam alá helyezett, azóta kiesdem számodra a kegyelmeket Mennyei Atyámnál, melyek segítenek téged keresztény életedben, és közbenjárok érted Szentfiamnál, hogy védelmezzen téged és családodat az elkövetkezendő nagy megpróbáltatásoktól.

Megkérdeztem Jézust, hogy élhetek-e titokban még akkor is, ha megjelennek beszélgetéseink? Jézus: Drága gyermekem, ne aggódj! Egyelőre élhetsz titokban. Én és édesanyám felkészítünk téged akár évekig is, mert neked, gyermekem tanúságot kell tenned rólunk és az életedről minden ember előtt, hogy ők higgyenek a mi létezésünkben és kegyelmünkben, és a te küldetésed gyermekem, hogy felém vezesd az embereket. Ne felejtsd el, gyermekem, hogy 12 apostolomat is évekig készítettem fel, és szavaimmal tanítottam őket, hogy mennybemenetelem után teljesíteni tudják a rájuk bízott feladatokat és küldetéseket. Nem kell félned, gyermekem, mert én és édesanyám mindvégig melletted leszünk és nem eshet bántódásod a mi jelenlétünkben. Elmondom neked, gyermekem, hogy ellenségem és csatlósai által sok támadásnak leszel kitéve fizikailag, de legfőképpen lelkileg sok bántó szót és rágalmat fognak ellened használni. Ezért fordulj hozzám többször, és kérd tőlem, hogy erősítselek meg téged irántam való  hitedben, szeretetedben, bátorságodban és bizalmadban. Ha fájdalmat és megbántást érzel a szívedben, támaszkodj rám és édesanyámra, mert mi megvigasztalunk téged és a sok kegyelem által megerősítünk mindenben. Ahogy X mondta neked, mindig arra törekedj, hogy teljesíteni tudd rád vonatkozó örök szent tervemet!

Megerősítést kértem a Mennyei Atyától, a mennyország és a látás kegyelmével kapcsolatban. Mennyei Atya: Drága gyermekem, soha ne kételkedj Szentfiam és a te drága Édesanyád szavában! Megerősítem neked, hogy mindazt, amit mondtak neked, nem te találtad ki. Gyermekem,  hűséges választottaimat, akik szeretettel vállalják az áldozatokat és szenvedéseket nagy kegyelmekkel ajándékozom meg. De nem azért, mert megérdemlik. Senki sem méltó az én jóságomból áradó kegyelmekre! Azért adom kegyelmeimet nektek, hogy már itt a földi életekben fel tudjátok venni a harcot ellenségemmel, a gonosszal! De előbb önmagatokat kell, hogy leküzdjétek! Hiszen akinek a lelke a gonosz hatalmába került, az nem tud harcolni azok legfőbb vezetőjével, a sátánnal. Csak az Istenszeretők és tisztalelkű emberek képesek harcolni ellenségemmel! Kiválasztottaimnak kardot adok, amely az imák sokaságát szimbolizálja!

Megerősítést kértem az Úr egyik választottján keresztül, hogy általa erősítse meg az Úr Jézus, hogy valóban azt szeretné-e, hogy a napló megjelenjen. Jézus: Drága gyermekem, szeretném, ha a mi beszélgetéseinket mások is olvasnák. Ugyanis kevés az idő a végső események megkezdődéséig. Használjátok ki az időt, siess, hogy X atya ellenőrzésére könyv alakban és interneten megjelenhessen.

Édesanyám este megállt a templom előtt és lélekben megáldozott, mivel ezen a napon nem tudott részt venni a szentmisén. Kérte az Urat, hogy mondjon neki erről valamit. Jézus: Drága Kislányom, nagyon boldoggá tettél, hogy megálltál házam előtt. Bár te nem láthattad, de én egészen kijöttem hozzád a bejárati ajtón kívülre. Gyermekem, nagy szeretettel áldoztattalak meg téged lélekben misztikus testemmel és véremmel.  Elmondom neked, hogy miközben megáldoztattalak, mellettem állt Édesanyám is. Mielőtt elmentél, megáldottunk téged és kegyelmekkel megajándékoztunk!