Kezdőlap

2010.11.19.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2010. november 19. Péntek

Reggel felajánlottam az Úrjézusnak az egyik titkos szenvedését. Nem tudom, hogyan, de az Úrjézus saját hangján mondta el szenvedését, mely így szólt: 9. Olyan székre ültettek, ami nagyon hegyes szögekkel volt kínzásra előkészítve, amik a testembe nagyon mély sebeket vájtak. Jézus: Drága gyermekem, hangommal mély együttérzést ébresztek a te kis szívedben, szenvedéseim iránt.

Az egyik nap az irgalmasság órájában, miközben mondtam a rózsafüzért, látomásban az Úrjézus úgy állt előttem, mint akit sok ostorcsapás ért, teste minden részén és kezei bilincsben voltak. Jézus: Drága gyermekem, azért láttál így engem, mert délután három óra előtt éltem át a legnagyobb kínszenvedéseket: az ostorozást, és a keresztutat. Ebben az órában törekedj arra, hogy megemlékezz szenvedéseim körülményeiről.

Szentmise előtt

Kérésemre látomásban az Úrjézus odajött hozzánk, megsimogatta arcunkat és homlokunkra adott egy szeretetcsókot. Jézus: Drága gyermekem! Ezzel a látomással növelem hitedet, hogy minden kérésedet valóban meghallgatom.

Evangélium előtt

Látomásban két angyal jött az Úrjézussal, kezükben egy gyertyát tartottak. Amikor a szószék előtt állt az Úrjézus, az angyalok mindkét oldalán, térden állva fogták az égő gyertyákat. Jézus: Drága gyermekem, a gyertyák az én világosságomat jelképezik. Ahogy az Én szívem lángol irántatok, úgy lángoljon a ti szívetek is az én szavam után.

Áldozati liturgia

Látomásban az Úrjézus mosolyogva felemelte az ostyát, és láttam, hogy most a Szűzanya áldja meg. A szentmise után Jézus: Drága gyermekem! Amit most láttál a szentmisén az nem Tőlem való látomás volt. De ne aggódj! Ez bárkivel előfordulhat. Édesanyám valóban szent és nagyon tiszta teremtménye Atyámnak, de ő nem változtathatja át az ostyát és a bort. Ezt egyedül Mi, a Szentháromság, és  földi eszközeink, a papok teheti meg, akinek a keze fel van szentelve hozzá.

Látomásban az Úrjézus megáldoztatta 12 apostolát is, akik térden állva fogadták Szent Testét szívük hajlékába.

Szentáldozás előtt

Látomásban újból láttam, hogy az Úrjézus áldoztat meg bennünket. Mielőtt odamentem, megkértem őt, hogy csak egy szót mondjon, és én azonnal repülök boldogan a szentáldozáshoz. Jézus: Nagy örömmel várlak gyermekem, mert érted is meghaltam, hogy lelkedet táplálhassam.

Engesztelés elején

Látomásban a Szentháromság jött el hozzánk. Középen a Mennyei Atyával.

A Szentlelket hívó énekénél

Látomásban egy fehér galamb jött hozzánk. Jézus: Szentlelkem sok segítséget nyújt nektek ellenségeitek támadásai ellen.

Az 5 Szent Seb engesztelésének a végén

Látomásban az Úrjézust láttam a kereszten. Sebeiből fény áradt, majd azt láttam, hogy lejött hozzánk a keresztről és ezt mondja: „Köszönöm gyermekeim, segítségeteket!”

Látomásban Pio atya állt előttünk az oltár asztalánál szerzetesi ruhában. Pio atya: Drága gyermekem, valóban jelen voltam engeszteléseteken. Jelenlétemmel és imáimmal segítelek benneteket a további engesztelésekben.

Tárt karokkal a Szűzanyához énekeltünk. Látomásban a Szűzanya odajött hozzánk, virágszirmokat és egy kis keresztet helyezett tenyerünkbe, majd mosolyogva és szeretettel homlokunkra is egy kis keresztet rajzolt. Szűzanya: Drága gyermekeim! Szükségetek van ezekre a kegyelmekre, hogy még több áldozatot, lemondást tudjatok majd vállalni.

Volt egy olyan látomásom. Édesanyámmal együtt térdeltünk az Úrjézus előtt, aki mindkét kezét fejünkre tette, magában imádkozott, majd keresztet rajzolt a fejünkre. Jézus: Drága gyermekeim, közbenjártam értetek Mennyei Atyámnál és megáldottalak benneteket, hogy jól sikerülhessen zarándokutatok Nagyfaluba.