Kezdőlap

2010.11.20.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2010. november 20. Szombat

Sajnos ezen a napon újból elhanyagoltam a benső beszélgetéseket. Megkérdeztem az Úrjézus véleményét, bár éreztem, hogy rosszalló választ fogok kapni hanyagságomért. Jézus: Drága gyermekem! Ha tanulásról van szó, teljes mértékben megértelek, hogy kevés időt tudsz rám szánni. De ha a saját hibádból hanyagolsz el engem szabadidődben, azzal fájdalmat okozol nekem, gyermekem. Én nagyon szeretlek, de ha te nem viszonozod az én szeretetemet a tiéddel, akkor saját akaratodból eltávolodsz tőlem, gyermekem, és könnyen elveszítheted ezeket a kegyelmeket. Valóban ezt akarod, gyermekem? Szedd össze magad, és térj vissza hozzám! Én nem elítéllek, gyermekem, hanem szívemre akarlak szorítani és többé el nem engedni. Gyermekem, ha jóvá akarod tenni újbóli eleséseidet, akkor mondj le arról, hogy ma megnézed a tévében az X-faktort, és helyette beszélgess velem! Hidd el, ezerszer többet ér a mi beszélgetésünk, mint ezek a műsorok, melyek mind ellenem szólnak.

Krisztus Király ünnepének előesti miséje
Látomásban újból a Szentháromság jelenlétében zajlott a szentmise. Most a Mennyei Atyát láttam fehér ruhában lejönni hozzánk egy fehér lépcsőn, majd tárt karokkal odaállt a szószékhez. Jézus: Drága gyermekem! Nagy szeretettel fogadott benneteket Mennyei Atyátok ezen a szép ünnepélyes előestén.

Az Uram irgalmazz, és a Dicsőség alatt
Látomásban az Úrjézus fehér ruhában állt a fehér lépcső alján, én előtte térdeltem és sírva kértem tőle bocsánatot, közben mögöttem térdelt a többi hívő is, akik részt vettek a szentmisén. Az Úrjézus megsimogatta arcomat, és kezeivel letörölte könnyeimet, majd mindnyájunkat megáldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jézus: Drága gyermekeim, irgalmam minden gyermekemre határtalanul kiárad!

Evangélium előtt
Látomásban a Mennyei Atya megkérte a Szűzanyát olvassa fel nekünk az evangéliumot. A Szűzanya örömmel és mosolyogva állt oda a szószékhez és mielőtt felolvasott nekünk, kezével megáldotta az evangéliumot az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

Prédikáció alatt
Látomásban a Mennyei Atya trónja előtt térdelt az Úrjézus és a Szűzanya. A Mennyei Atya azt mondta az Úrjézusnak: „Drága Szentfiam! Mivel ma a Te ünneped van, ezért megkoronázlak a magyar szent koronával. A Te királyságod alá helyezem Magyarországot és védelmed alá, hogy ellenségünk a gonosz ne tudja elpusztítani. Mert nagy tervem van veletek gyermekeim!” Az Úrjézus alázatosan azt felelte: „Igen Atyám, boldogan elfogadom döntésedet”. Majd a Mennyei Atya így szólt a Szűzanyához: „Drága Leányom! Fogadd szeretettel a magyar szent koronát, mert azt akarom, hogy továbbra is a Te anyai oltalmad alatt álljon e magyar nép!” Majd az Úrjézus és a Szűzanya ünnepélyes ruhájukban és fejükön a szent koronával ezt mondták nekünk: „Drága magyar gyermekeink! Ne féljetek, mert oltalmunk alatt álltok és megvédünk benneteket a gonosz minden támadásától, melyet e nép elpusztítására tervez csatlósaival.”

Áldozati liturgia
Látomásban az Úrjézus tartotta  a szentmise második felét, mellette állt a Szűzanya, mindketten ünnepi ruhájukban. Közben angyalok álltak körülöttük kézen fogva. Mindketten együtt emelték fel a kelyhet, benne az ostyával és a Mennyei Atya megáldotta az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

Isten báránya előtt
Látomásban az Úrjézus az oltár asztalánál felemelte a kelyhet és az ostyát a Mennyei Atyának és közben a Szűzanya az angyalok ezreivel együtt térdeltek. Jézus: Drága gyermekeim! Nektek is, mint édesanyámnak és az angyaloknak, térdelnetek kell, mikor felmutatom előttetek misztikus szent Testemet! Tegyétek meg az Irántam való szeretetből és tiszteletből, és gondolkodjatok el azon, mi mindent szenvedtem el a ti bűneitekért a kereszten.

Szentáldozás előtt
Látomásban az Úrjézus és a Szűzanya áldoztatott, közben angyalok tartották nekünk a tálcát, nehogy leessen a szent ostya. Jézus: Drága gyermekeim! Minden szentáldozáskor valóságosan találkoztok velem. Az egész Mennyország benneteket figyel, mikor magatokhoz vesztek engem, mint megváltótokatt. A pap egy eszköz a kezemben és helyettesíti jelenlétemet a ti szemeiteknek, mert nem láthattok minket, égieket.

Látomásban Pio atya odajött hozzám és egy keresztet rajzolt a homlokomra. Pio atya: Drága gyermekem! Ez a kereszt, melyet homlokodra rajzoltam azt szimbolizálja, hogy az Úrjézus választott gyermeke vagy és én segítek neked, hogy mindig hű tudj maradni az Úrhoz, és teljesíteni tudd örök szent tervét.

Szentmise végén
Látomásban az egész Szentháromság, köztük a Szűzanya is, ünnepi ruhában voltak koronával a fejükön és megáldottak minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.