Kezdőlap

2010.11.21.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2010. november 21. Vasárnap

Mai napon elutaztunk Nagyfaluba, hogy ott megünnepelhessük Krisztus Király ünnepét. Miközben elindultunk az autóval, látomásban az Úrjézus állt az autó előtt és megáldott minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jézus: Drága gyermekem! Megáldottam zarándokutatokat, mely áldás védelmet nyújt nektek a gonosz ellen.

Rózsafüzér alatt
Látomásban a Szűzanyát láttam. Az egyik kezében rózsafüzér volt, a másikban pedig virágszirmok és mosolygott ránk. Szűzanya: Drága gyermekeim! Minden ima és rózsafüzér alatt, amit mondotok, elárasztalak benneteket sok-sok kegyelemmel.

A Szentháromság hegyénél
Látomásban, ahogy sétáltam fel az úton láttam, hogy az egyik oldalamon a Szűzanya, a másik oldalamon az Úrjézus sétált. Jézus: Drága gyermekem! Mi mindig jelen vagyunk melletted.

Madarász Éva sírjánál
Drága gyermekeim! Nagy boldogsággal és szeretettel vártalak benneteket Nagyfaluba, Krisztus Király ünnepére!

5 Szent Seb rózsafüzér alatt körben állva imádkoztunk. Látomásban az egész Szentháromság és a Szűzanya körbevett minket. Jézus: Drága gyermekeim, nagy örömmel vártunk benneteket erre a szép ünnepre.
Látomásban az Úrjézus és a Szűzanya fehér ruhában és koronában álltak előttünk. Jézus: Drága gyermekeim! Ezzel a látomással is felhívtam a figyelmeteket, hogy úgy tekintsetek ránk, mint szívetek uralkodóira.

Nagyon szépen sütött a nap. Jézus: Drága gyermekem! Az egész Mennyország ujjong és ünnepel, eme szép ünnepen.

Keresztút alatt
Látomásban többször láttam a Szűzanyát oldalán két angyallal térdelni a stációk, állomások előtt. Szűzanya: Drága gyermekem! Én minden keresztúton részt veszek, hogy példásan tudjatok végighaladni ezeken, az állomásokon.

Látomásban az Úrjézust láttam felfelé vinni a keresztet. Az egész testét sebek borították a sok ostorcsapástól és bűneinktől. Jézus: Drága gyermekeim! Minden keresztúton, újból végigjárom a Golgotát értetek, a ti lelketekért, hogy megmenekülhessetek.

Az Egység keresztjénél
Látomásban, ezen a nagy kereszten feküdt az Úrjézus, és azt mondta nekünk: Drága gyermekeim! Kövessetek engem, szeressetek engem és éljetek szüntelen készenlétben! Ha így cselekedtek, az örök Mennyországgal jutalmazlak meg benneteket a keresztetek hordozásáért. Közben a Szűzanya sírva a kereszt lábánál térdelt. Jézus: Odaadom nektek Édesanyámat és az ő anyai oltalma alá helyezlek benneteket. Szeressétek édesanyátokat és kérjétek közbenjárását! Ő meghallgat benneteket, és imáitok nem lesznek hiábavalóak, hanem ellenkezőleg, a kegyelem forrása lesznek.

Szentmise elején
Látomásban, a Mennyei Atya az Úrjézus fejére egy szép virágkoronát tett, közben az Úrjézus mélyen meghajolva térdelt előtte. Jézus: Drága gyermekem! Mennyei Atyám a Szeretet Koronájával koronázott meg Engem Királyságom ünnepén. Tanuljatok meg szeretetben élni. Szeressetek Engem, mint Szívetek Királyát! Mert akinek a szívében Én vagyok a király, annak lelkében ott van a Mennyország. Éljetek jó cselekedetekben és jó erényekben és akkor a mennyben elnyeritek tőlem a tökéletes szeretetet, a tisztaság és kitartó életetek, imáitok koronáját. Nagyon szeretlek benneteket gyermekeim! Nagyon boldoggá tettetek engem jelenlétetekkel ünnepem alkalmából! Még sok kegyelemben részesítelek benneteket gyermekeim a Szentháromság hegyén, mely boldog élményeket fog nyújtani nektek napjaitokban. Látomásban az Úrjézus virágkoronával a fején, mindannyiunkat megáldott.

Szentáldozás előtt
Látomásban az Úrjézus ünnepi koronájával a fején áldoztatott bennünket és nagy mosollyal adta nekünk Szent Testét és Vérét. Jézus: Drága gyermekem! Ez a nap az öröm napja, nem a szomorúságé. Mint szívetek Királya boldognak akarlak látni titeket is gyermekeim. Mert, ha én boldog vagyok és mosolygok, akkor nektek is ugyanezt a példát kell követnetek, és tovább kell adnotok más gyermekeimnek, hogy ők is úgy tudjanak rám tekinteni, mint szívük királyára.

Krisztus Király szobránál
Látomásban, valóban az Úrjézus állt előttünk és nem egy szobor. Megfogtam az Úrjézus mindkét kezét, majd a szívére tettem a kezemet. Látomásban az Úrjézus megfogta mindkét kezemet, és azt éreztem, mintha el sem akarna engedni. Majd kezemet a szívére szorította. Jézus: Igen, gyermekem, alóban megfogtam kezeidet és azért érezted úgy, hogy el sem akarlak engedni, mert szeretetem oly nagy irántatok, hogy nem tudlak elengedni benneteket. Szívemre szorítottalak gyermekem, mert szeretetem oly nagymértékben lángol irántatok, hogy akármilyen bűnösek vagytok, nem tudlak benneteket kitörölni Szentséges Szívemből. Nagyon szeretlek benneteket, gyermekeim! Ne szakadjatok el tőlem, mert azzal csak önmagatoknak ártotok.

Bementünk Csilik atyához, hogy átadjuk neki a naplóm egy példányát. Nagyon boldog voltam, mert ahogyan az Úrjézus mondta, minden jól alakult: a beszélgetés is, és bőven volt időnk egymásra. Jézus: Látod gyermekem! Minden úgy alakult számotokra, hogy az megfelelő legyen. Mindig bízz bennem és szavaimban! Boldoggá tettél engem gyermekem, mert hallgattál rám és igyekeztél minél előbb átadni a másolatokat Csilik atyának. Sürget az idő gyermekem, mert bármikor bekövetkezhet a Nagy Figyelmeztetés. Ezért kell írnod folyamatosan a naplót, hogy minél előbb megjelenhessenek beszélgetéseink könyvek formájában, hogy azt más gyermekeim is olvasgathassák, és általad megismerhessenek engem. E könyvek által fogsz sok-sok embert felém vezetni!

Fényképeztem a napot és, amikor megnéztem a képeket megdöbbentem. A napot egy fénycsík, mintha kettéválasztotta volna, körülötte egy piros udvar látszott, melynek közepén egy fehér gömb volt. Jézus: Drága gyermekem! Ezek az égi jelek mind arra utalnak, hogy kevés az időtök. Közel van a Nagy Figyelmeztetés és sok lesz a halott. Gyermekeim, készítsétek lelketeket, hogy Szentlelkem tisztán találjon benneteket. Készüljetek, hogy ne érjen benneteket váratlanul e nagy esemény! Én és édesanyám mellettetek leszünk, és nem eshet se nektek, se családtagjaitoknak bántódása.

Pio atya szobránál
Látomásban, lélekben megfogtam Pio atya kezét és éreztem, hogy ő is megfogja kezeimet. Pio atya: Drága gyermekem, igen, valóban megfogtam kezeidet. Ezzel is azt jeleztem feléd, hogy mindig melletted állok, és vigyázok rád, mint védőszented.