Kezdőlap

2010.11.22.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2010. november 22. Hétfő

Mai is Nagyfaluban voltunk. Reggel még a szálláshelyen folytattam a naplóírást a tegnapi látomásokról, eseményekről. Közben látomásban megmutatta az Úr Jézus, hogy ott áll mellettem. Ma újból végigjártuk az engesztelő körmenetet a Szentháromság hegyén, még mielőtt haza utaztunk.

Madarász Éva sírjánál Éva asszony: Drága gyermekeim! Nagy örömmel vártalak benneteket! Ma veletek együtt fogom járni a keresztutat.

Látomásban láttam, hogy az egyik állomásnál térdel a Szűzanya és mellette térdelt Madarász Éva is.

Az 5 Szent Seb rózsafüzér alatt
Látomásban eljött hozzánk az Úr Jézus, Madarász Évával és a Szűzanyával kézen fogva, mindhárman fehér ruhában. Jézus: Drága gyermekem! Minden gyermekemet nagy örömmel fogadjuk a Szentháromság hegyén, hogy kegyelmekben gazdagon térhessenek haza.

Látomásban, a Szentháromság hegye olyan volt, mint a Golgota. Középen az Úr Jézus volt keresztre feszítve, két oldalról pedig a latrok. Mikor engeszteltünk az 5 szent sebet láttam, amelyek fénylettek. Jézus: Drága gyermekem, valóban a Golgotát láttad. Megmutattam neked, hogy keresztutam és szenvedéseim újból és újból megismétlődnek egészen a világ végezetéig.
A XII. állomásnál látomásban láttam, hogy az Úr Jézus kileheli lelkét és meghalt az egység keresztjén.

Szentháromság rózsafüzér alatt
Körben, térden állva megfogtuk egymás kezét, és úgy mondtuk a Szentháromság rózsafüzérét. Látomásban az Úr Jézus rajta volt a kereszten és fejét lehajtva ránk tekintett. Angyalok sokasága térdelt velünk együtt az Úr előtt. Majd azt láttam, hogy az Úr Jézus feltekint az égre a Mennyei Atyára. Lejött hozzánk a keresztről, átölelt bennünket és homlokon csókolt, majd láttam, Az hogy felmegy az égbe. Látomásban az egész Szentháromság és a Szűzanya egyszerre megáldott minket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Jézus: Drága gyermekem! Megmutattam neked egyrészt, hogy kereszthalálomkor az egész Mennyország jelen volt mellettem, másrészt megmutattam mennybe menetelemet. Ha kezemet fogva tovább jársz velem ezen a keskeny úton, hasonló sors várhat rád, mint rám. Gyermekem, tudom, hogy nehezen tudsz egyenesen járni, mert mindig elesel. Hidd el, gyermekem, egy idő után érezni fogod a különbséget régi életed és az új életed között. Minden alkalommal felemellek irgalmammal, hogy folytatni tudd azt az utat, melyet kijelöltem számodra.

Mielőtt elindultunk, megálltunk újból B. Madarász Éva sírjánál. Látomásban Éva asszony kedvesen és mosolyogva elbúcsúzott tőlünk.

Este nagyon szomorú voltam és elégedetlen magammal. Sokszor úgy érzem, soha nem fogom tudni elérni életem célját, a Mennyországot. Jézus: Drága gyermekem! Ne légy szomorú! Hidd el, én Szent Szívemre szorítva vigasztallak téged. Semelyik választottamnak sem könnyű az az út, melyen haladnotok kell, hogy a végén eljussatok az Örök Életre, vagyis Hozzám. Gyermekem, azt tanácsolom, hogy egyedüli célod a szeretet legyen. Amikor magamhoz szólítalak, a szeretetedet fogom számon kérni tőled. Mivel Atyám maga a végtelen és tökéletes szeretet, ezért nektek is ugyanezt a példát kell követnetek. Az egész Mennyország Mennyei Atyám szeretett szívében lakozik. Gyermekem, mindenki számára nyitva áll a Mennyország, de ahhoz, hogy oda bekerülhess, szüntelen szeretetben kell élned életed.

Van egy ismerősöm, akinek a lánya fiatalon látta és hallotta az Égieket, de ezeket, a kegyelmeket idővel elveszítette. Megkérdeztem a drága Szűzanyát, mi volt ennek az oka, és hogy velem is megtörténhet-e ez? Szűzanya: Drága gyermekem, Szent Fiam már gyerekkorában megadta ennek a leánynak e szép kegyelmeket. Mivel fiatal volt, könnyen tudtuk az ő lelkét vezetni az életszentség útján. Mi volt az oka, hogy elveszítette ezeket a kegyelmeket? Először is nem volt olyan családtagja vagy ismerőse, aki támogatta volna őt abban, ami vele történik. Tehetetlenül állt egymagában. Továbbá, ellenségem kihasználta ezt a lehetőséget. Jelenlétével és kísértéseivel nem akart elszakadni mellőle. E gyermek abbahagyta az imát, a szentmisét és nem beszélgetett velünk. Ha ezeket nélkülözitek, egyenesen a gonosz karmaiba kerültök, aki többé nem ereszt el benneteket. Számodra gyermekem, ez nagy tanulság. Aki e kegyelmekkel akar élni, azt szeretettel meg is kell tartani. Gyermekem, sokan állunk mögötted, hogy megvédjük szabad akaratodat attól, hogy tőlünk eltávolodva a gonosz mellé állj. Az imák és a kilencedek, melyet elvégeztél, a te mentőöved. A szereteted és hűséged tud téged hozzánk kötni. Gyermekem, akarj és küzdj önmagad és a gonosz ellen. Anyai szeretetemmel betakarlak, palástom alá rejtelek, mert féltelek és meg akarlak védeni a gonosztól. Mint égi Édesanyád gondoskodni akarok rólad, mert nagyon szeretlek gyermekem. Látomásban láttam, hogy a Szűzanya egy kékszínű palásttal betakart.