Kezdőlap

2010.11.24.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2010. november 24. Szerda

Reggel álmomban láttam a Szűzanyát és megcsókoltam a lábát. Megkérdeztem tőle, hogy-hogy álmomban is láttam őt? Szűzanya: Drága gyermekem, látomásaiddal és álmaiddal szeretném, hogy közelebb kerülj hozzám. Észrevetted mostanában a különbséget? Mióta látsz engem, egyre jobban csodálsz, és szíved lángol irántam. Ez így helyes gyermekem! Mint égi édesanyád és lelki vezetőd vigyázni akarok a te kis lelkedre, és kezedet fogva vezetlek Szent Fiam felé. Az én anyai segítségem által nyerheted el az örök életet. Ezért bízd rám életedet és lelkedet, ha valóban el akarod érni célodat.

Sajnos újból rosszat cselekedtem és éreztem, hogy meg kell gyónnom. Jézus: Drága gyermekem, amit cselekedtél az valóban nem volt helyes. De Én ennek ellenére mégis felemellek irgalmammal és megbocsátok neked, ha őszintén megbánod cselekedetedet. Tanulj az eleséseidből és törekedj a tisztaságra, mert eljön az az idő, amikor meg kell állnod Szent Színem előtt.

Bűnbánati ima a szentmise elején
Látomásban mindenki térdelve mondta el a „Gyónom a Mindenható Istennek” kezdetű imát a Szentháromság jelenlétében és mögöttünk angyalok sokasága volt. Jézus: Drága gyermekem, ezt az imát tanuljátok meg őszintén és bűnbánó szívvel imádkozni! Mert mi Égiek valóban jelen vagyunk köztetek és figyelve benneteket mindig látunk és hallunk titeket.

Az „Uram, irgalmazz” alatt látomásban az Irgalmas Jézust láttam ülni a trónon, egyszerű ruhában. Jézus: Drága gyermekeim, kérjétek irgalmamat, mert én nem egy ítélkező bíró vagyok, hanem irgalmas Istenetek, aki végtelen szeretetéből szívére akar ölelni titeket.

Áldozati liturgia
Látomásban az Úr Jézus fehér ruhában állt az oltár asztalánál és mindkét oldalán egy angyal segédkezett. Majd leborulva és sírva láttam az Úr Jézust a Mennyei Atya trónja előtt . Úgy éreztem a látomás közben, hogy az Úr Jézus a Mennyei Atya irgalmát kéri számunkra. A Mennyei Atya azt mondta neki: Nem, Szent Fiam, most már cselekednem kell! Szent Szívem már nem tud elviselni ennyi bűnt, mely teremtett világom felől érkezik egészen a trónomig. Igazságosságom nem tud tovább várni. Közeledik végső szavam a Szentlélek felé. Atyai szeretetemből megadom a világon élő gyermekeimnek a nagy kegyelmet és lehetőséget, hogy megtérhessenek. Gyermekeim, ez az utolsó lehetőségetek, hogy megváltozzatok, és ellenségem, a gonosz uralma véget érjen e világon. Jézus: Mennyei Atyám, alázatosan elfogadom akaratodat, mert tudom, hogy döntéseden nem fogsz változtatni.

Isten Báránya
Látomásban az Úr Jézus tekintete rám szegeződött és ezt mondta: „Készülj fel gyermekem, találkozásunkra!”

Szentáldozás előtt
Látomásban az Úr Jézus megáldoztatott engem, majd homlokomra egy véres keresztet rajzolt. Jézus: Drága gyermekem! Megjelöltem homlokodat Szent Véremmel, mely nagy védelmet fog nyújtani számodra az elkövetkezendő megpróbáltatásokban.

Miatyánk alatt is volt egy látomásom. Mindannyian az angyalokkal együtt térdelve mondtuk a Miatyánkot. Majd a Mennyei Atyát láttam, aki megáldott bennünket. Mennyei Atya: Drága gyermekem megáldottalak benneteket, hogy ne csak szokásból fogadott szavaitokkal mondjátok ezt az imát nekem, hanem jótetteitekkel éljétek is meg.