Újabb engesztelő csoport felajánlása a Szent Korona előtt

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 04. 02, Nagycsütörtök

A Világ Győzedelmes Királynője így imádkozott a Szent Korona előtt a Mennyei Atyához:

„Drága Atyám, szomorúságom pillanataiban a Szent Korona vigaszt jelent számomra. Amikor rátekintek, Szeplőtelen Szívemben feltör minden jó emlékem, amely magyar népemhez kapcsol engem. Sokan kívánták a Szent Koronát megkaparintani, de Magyarországot elpusztítani nem tudták. Ez a korona jelképezi földi királyságomat, és a világ minden nemzetének ezt el kell ismernie.

Édesanyai szívem nap, mint nap szemléli a külföldi látogatókat, akiket, Te, Atyám, oda vonzol a Szent Koronához. Ó bárcsak ők is imádkoznának hozzám, és elismernének engem, mint a Világ Királynőjét. Az angyalok sugallatára az emberek megalkották a Te akaratod szerint ezt a koronát, hogy aztán Szent István közreműködésével nekem ajándékozhasd. A koronával együtt egy népet is nekem adtál. Győzelmemet a Szent Koronával a fejemen aratom az idők végén. Látni fogja minden ember, hogy ez a korona az enyém, és azt, hogy csak én vagyok méltó a viselésére. Igen, ezt akarod Atyám és én elfogadom akaratodat. A Te Szent Színed előtt szemlélem az Egyházat és az emberiséget. A szívem tele van irgalommal és szeretettel minden lélek iránt, ezért akarom megmenteni őket. Mert szeretetem képes arra, hogy az emberekben elsősorban Isten szeretetének a szikráját lássam és ne a bűnöket. Ha egy teremtmény akármilyen mélyre is süllyed – még ha az a kárhozatot is jelenti számára – Isten szeretete változatlanul megmarad iránta. Én Szent Fiam rendeléséből a kereszten, az emberek édesanyja vagyok, és nem hagyom el őket, ha szükséges az utolsó pillanatig harcolni fogok értük. A Szent Korona égi mása a Mennyben méltó helyet kapott, hiszen Atyám jobb kezed mellett tartod. A Földön még nem helyezték el koronámat oda, ahova Te, Atyám eltervezted. A magyar nép hozzám hasonlóan minden szenvedést érzékel, és vágyódik Isten Országa megnyilvánulására. Engesztelő gyermekeim még nem tudják, hogy milyen dicsőségben lesz részük a jövőben. Vágyam, hogy Magyarországról induljon el Szeplőtelen Szívem diadala. Az engesztelőkben méltó társakat kaptam győzelmem kivitelezéséhez, és várom, hogy minél többen felismerjék ezt a hivatást és csatlakozzanak hozzám. A Sátán érzi vesztét, és a pokol erői megremegnek, amikor egy lélek eljut az üdvösségre. Ó, ha látnák az emberek azt, hogy hányszor nézek szembe Luciferrel a különítélet során és mennyi fájdalom járja át a szívemet, miközben a lelkekért harcolok, akkor másképpen szólnának hozzám a hívők, de még a hitetlenek is. Az engesztelők imádságainak köszönhető, hogy nagyon sok lélek elkerüli a kárhozatot. Én hallom szavaikat, és szívemben átformálom úgy, hogy azok tökéletesek legyenek. Ezt a kegyelmet közvetítem a haldoklók felé, miközben Szent Fiam ítéletét is enyhítem közbenjárásommal.”

A Mennyei Atya ezeket válaszolta: „Leányom, akárhányszor rád tekintek, arcod mélyen belevésődik Atyai szívembe és magyar népedre is másként tudok rápillantani. Hallottam szavaidat, és gyönyörködtem benned. Láttam az újabb felajánlókat, akiket te magad hívtál a Szent Koronához. Ők nem látnak téged, de szívükben hiszik, hogy fogod a kezüket. Tiszta hitükkel megérintettek Engem, és úgy döntöttem, hogy még adok egy kis időt. Azt akarom, hogy még többen jöjjenek, és hitükkel is tegyenek tanúságot arról, hogy számukra fontos hazájuk megmentése. Enyhíteni akarom a rájuk kirótt büntetést, amennyiben látom magyar néped töredelmét és igazi elszántságát a változásra. Leányom, te már láttad, hogyan fogom megtisztítani országodat és a világ többi nemzetét. Először egy vérből álló tengert indítottam el a Földön, amely sok áldozatot magával sodor, de lesznek köztük vértanúk is, akik tudatosan vállalják a vértanúságot. Ez a folyamat már elkezdődött és lassanként növekedni fog a kibontakozó háborús események miatt. Egy vízözönt is elindítottam, amely a világ több pontján is megnyilvánult a különböző katasztrófák során (árvizek, cunamik, nagy esőzések…). A vízözön Szentlelkem kiáradásakor éri el a csúcspontját, mert része lesz a megtisztításnak. Sokan fognak megkeresztelkedni és visszatérni az Egyházhoz. Amikor ez megtörténik, egy bizonyos ideig nem lesznek nagymértékű katasztrófák, csak ott, ahol nincs hit és megtérés. Az idő is másképpen fog forogni, és sokan csodálkozni fognak rajta. Ez egy kegyelmi idő lesz, hogy az emberek átrendezhessék életüket és gondolkodásukat. Végül egy lángtengert bocsátok a Földre, amely minden ördögi létesítményt felemészt. Szent Fiam második eljövetelének időpontját csak Én tudom, és előfordulhat, hogy változtatok rajta. Ezt azért teszem, mert látom az emberek imádságait, és a Te közbenjárásodnak nem tudok nemet mondani. Ugyanakkor szemlélem Újszövetségi népem vágyakozásait is, akik látni szeretnék Jézus Krisztust eljönni az égen nagy dicsőségében. Még nem tudják, hogy az Ő Színről Színre való látása – még a távolból is – sokak halálát fogja eredményezni, mások pedig elragadtatnak. Ez olyan történelmi pillanat lesz, mint a megtestesülés. Az idő le fog állni, minden lecsendesedik nemcsak a Földön, hanem a túlvilágon is. Minden tekintet középpontja Ő lesz, és akkor minden térd meghajol előtte kivétel nélkül. Vágyva vágyódom azután, hogy Szent Fiamat minden ember lássa azon a napon és megértsék a kinyilatkoztatást. Akkor egy dicsőséges korszak fog elkezdődni, ahol a hatalmasok nem fognak tudni uralkodni a kicsinyeken. Ez egy olyan uralom lesz, amely a Mennyország rendjéhez igazodik.”

Jézus: „Nagy titkokat tárt fel előttetek Atyám, és örülhettek e rendkívüli kinyilatkoztatásnak. Én tökéletesen bízom Atyámban, és türelmesen várom második eljövetelem napját, amelyet Ő határoz meg. Az egész Mennyei udvar vágyakozik utána, de tudják, hogy előbb a Szentléleknek kell megdicsőítenie az Atyát úgy, hogy eljövetelekor minden ember látni fogja Általa Isten szemével a saját életét.”

Mária Magdolna