Nagypéntek

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 04. 03.

A Mennyei Atya a Földre tekintett és így szólt szeretett Fiához:

„Szent Fiam, miközben az emberiséget szemlélem az égből, mindig Magam előtt látlak, hiszen Érted alkottam az egész világmindenséget. Már kezdettől fogva tudtam, hogy elküldelek Téged az emberek közé, hogy megismertesd velük az igaz Isten személyét és tulajdonságait, vagyis Engem. Tudtam, hogy lesznek követőid és akár a halált is vállalják, csakhogy Veled lehessenek a Mennyben. Országomban helyet foglaltak az üdvözültek, és boldogan szemlélik a Szentháromságot. Azt akarom, hogy minél többen jöjjenek a Mennyországba, ahol az ember visszakapja méltóságát és élvezheti az igazi boldogságot, amelyre a Földön mindig vágyakozott. Csak Te és Édesanyád közvetítitek tökéletesen az emberek felé minden kegyelmemet, amely kifogyhatatlan és bőséges.”

Miközben  Fiú az Atyához szólt, a Szűzanya Szent Fia vállára hajtotta fejét és hallgatta a beszélgetést:

„Atyám, Én is vágyódom a lelkek után, és azt akarom, hogy boldogságuk Veled kiteljesedjen. Minden szentmisében hálát adok Neked szeretett Édesanyámért, aki mindig Mellettem áll és segít az embereket Hozzám vezetni. Nagy küldetést bíztál ránk, hiszen a világ megváltásának műve még nem fejeződött be. Az Irántad érzett szeretetünk ad nekünk erőt, hogy kitartsunk a lelkekért való szellemi háborúban. Ugyanakkor a remény is ott él a szívünkben, mert tudjuk, hogy nemsokára vége lesz ennek a harcnak.”

Mennyei Atya: „Szent Fiam, Te és Édesanyád vagytok Számomra szeretetem legnagyobb gyümölcse. A világ látni fogja, hogy az idők végén újra megdicsőítitek Szent Nevemet, és leromboljátok a Sátán Birodalmát. Még várakozok az emberek megtérésére, mert minél többen Felém fordulnak általatok, annál hamarabb érkezik el számukra az Új Paradicsom. Ugyanakkor látom az elkárhozottak sokaságát. Miközben szemlélem őket, könnyeim kicsordulnak szemeimből. Egyetlen lélek elvesztése során az egész Mennyország megremeg és a szentek fájdalma eljut az Én trónomig. Az emberek nem látják azt, hogy két világ között élnek. Az egyik az anyagi világ, a másik pedig a szellemi világ. Én megadom nekik a kegyelmet, hogy észlelhessenek valamit a túlvilágból, ezért választok ki látnokokat, hogy hirdessék az igazságot. A bűn homályát csakis a hit és a szentségi élet képes feloldani. Titeket odaajándékoztalak a világnak, hogy példaképei legyetek az embereknek. Ha ők elutasítanak benneteket, akkor nem tudok rajtuk segíteni. Az Egyház két oszlopát alkotjátok, és a hajó – miként Don Bosco látomásában is szerepel – csak köztetek haladhat át biztonságosan az új élet felé.

A párbeszéd után láttam, hogy a Mennyei Atya egy kelyhet adott Jézusnak e szavakkal: „Fiam, ebben a kehelyben van az emberiségért ontott minden csepp véred. Azt akarom, hogy szent halálod emléknapján minden haldoklót részesíts az üdvösségben, akik a tisztítótűzbe vagy egyenesen a Mennyországba juthatnak. Ma egyetlen lélek sem kárhozhat el. Ez az Én ajándékom Feléd, mert beteljesítetted küldetésedet. Mindazok, akik a tisztítótűzben tartózkodnak jó ideje, őket kiszabadíthatod és Veled együtt beléphetnek az Én Országomba.”

Szűzanya szavai: „Szent Fiam oldalán haladva meglátogattam a haldoklókat, akik között magyar engesztelők is voltak. Ők már ott vannak velem a Mennyben és örvendeznek, mert láthatnak engem úgy, mint a Világ Győzelmes Királynőjét és megértették, hogy Magyarország előtt milyen jövő áll. A szívük telve van hálával, hiszen különleges helyet foglalhattak el a szentek között. Gyermekeim, mindezt azért osztom meg veletek, hogy tudatosítani tudjátok magatokban azt, hogy Istennek nagy terve van veletek.”

Mária Magdolna