Égi kegyelmek zápora

2010.09.27.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

A „Jézus minden nemzet és nép királya” című imát folyamatos kilencedként mondom. [1] Jézus: Drága kislányom! Ezt az imát nyugodtan mondhatod folyamatosan. Nem kell aggódnod, mert Én számon tartom a folyamatos kilencedeket, így egyre több lelket megmenthetsz ezen ima által.

Édesanyámmal kicsit aggódtunk, hogy tudunk-e menni Kadarkútra? Jézus: Drága gyermekeim! Bízzátok Rám, hogy mikor mehettek el Kadarkútra! Hagyatkozzatok rám, mert úgy fogom a körülményeket alakítani, hogy elmessetek Éva nénihez! Minden szerdai engesztelésen boldogan várunk, mi a Szentháromság benneteket!

Édesanyám kérésére megkérdeztem Jézust, hogy miért nem tudunk bűn nélkül élni, miért hajlunk jobban a rosszra. Jézus: Drága gyermekem! Az ember azért hajlik jobban a rosszra és bűnre, mert amikor megkereszteli a pap a gyermeket, akkor a gyermek megszabadul ugyan az áteredő bűntől, de ahogy az évek telnek, a gyereknek szabad akaratából, egyre jobban a világi és földi dolgok keltik fel az érdeklődését. Ezért egyre jobban eltávolodik Istentől. Ádám bűnbeesésével minden ember örökli a gyarlóságot és gyengeséget, és ellenségem, a gonosz csábításával kísértésbe esik. Az ember nem igazán tud a törvényeknek engedelmeskedni, Istenre figyelni, és a jót megtartva élni. Én, ha akarnám tökéletessé tehetnélek benneteket. Azért engedem meg eleséseiteket, mert bűnbánatotokkal közelebb kerültök hozzám. Én pedig örömmel visszafogadom elveszett bárányomat a nyájamba. Ha nem haltam volna meg bűneitekért, hogy megmentselek titeket a kárhozattól, akkor minden ember a Pokolba kerülne. De, Mennyei Atyám odaadta nektek Szent Fiát, hogy az ő megváltása által a Mennybe kerülhessetek. Törekedjetek a jóra, tisztaságra és szeretetre, mert ezek által kerülhettek be Atyám házába! A rosszat kerüljétek, a jót tartsátok meg.

 

 


[1] Ez az ima egy Miatyánkból, Üdvözlégyből és egy Dicsőségből áll.

2010.09.26.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Úgy éreztem, ami velem történik, olyan, mint egy álom. Jézus: Drága gyermekem! Ez nem álom, hanem valóság. Légy boldog gyermekem, mert valóra váltottam vágyadat.

Megkérdeztem Jézust, hogy örömömet megírhatom-e egy kedves ismerősömnek. Jézus: Igen, megírhatod neki, mert ő is az egyik kedves választottam. Nagy örömömet lelem mindkettőtök boldogságában!

Tegnap este kértem az Úr bocsánatát, másnap megkérdeztem őt újból, hogy megbocsátott-e? Jézus: Drága gyermekem! Tegnap este mindent megbocsátottam neked. Szent Véremmel tisztára mostam lelkedet. Örülj neki, és légy mindig hálás!

Reggel azt mondta Jézus: Jó reggelt gyermekem! Én itt vagyok melletted és a szívedben egyszerre. Nagy örömmel nézlek és figyellek téged.

Írtam a naplót. Jézus: Drága gyermekem! Légy mindig boldog! Örömmel nézem, hogy boldogan írod kettőnk beszélgetéseit a naplódban.

Gyalog mentem el a templomba. Jézus: Drága gyermekem! Áldozatodat és fáradtságodat ajánld fel a közömbös és hitetlen emberek megtéréséért. Sok lelket menthetsz meg felajánlásoddal.

Megkérdeztem a Szűzanyát ő járt-e közben értem, és hogyan lehet közel kerülni az Úrjézushoz. Szűzanya: Igen, én jártam közben érted Szentfiamnál! Leborulva könyörögtem az ő lábai előtt, hogy teljesítse szíved vágyát. Mindketten boldogságodat akartuk, ezért megadtuk neked ezt a hatalmas kegyelmet. Gyermekem, ez nagy felelősséggel jár, és sok feladattal. Mindig kérd segítségemet, mert én tudlak egyedül jól vezetni téged az életszentség útján, mely Szentfiamhoz vezet!

Megkérdeztem a Szűzanyát, hogyan tudom megörvendeztetni Jézust? Szűzanya: Drága gyermekem! Szentfiamat úgy tudod megörvendeztetni, hogy mindig engedelmesen szót fogadsz az ő szavának. Ne kételkedj soha abban, hogy ő szól-e hozzád, vagy sem. Amikor kísértést érzel, mindig hívj segítségül engem. Például így: „Drága Szűzanyám, kérlek, segíts leküzdeni a kísértést!” Hidd el gyermekem, én ott leszek és imádkozom melletted! A gonosz nagyon fél tőlem! Ezért azonnal eltűnik mellőled. Mindig bízz segítségemben és szavaimban! Gyermekem, ha mindazt betartod, amit mondtam, Szentfiamat boldoggá fogod tenni, mert rám hallgattál!

Újból írni kezdtem a naplót. Jézus: Gyermekem, továbbra is írd le beszélgetéseinket, mert ezzel is növelem hitedet, hogy én szólok hozzád.

Az irgalmasság órájában elmondtam a rózsafüzért. Jézus: Drága Gyermekem! Ebben az órában sok haldoklót megmentettél, sokan kiszabadultak a tisztítótűzből és sok bűnös megtért. Köszönöm segítségedet, kislányom!

Édesanyám kérésére megkérdeztem Jézust, nem baj-e, hogy a Szentháromság rózsafüzért nem tudja este nyolc órakor elmondani. Jézus: Drága kislányom! A Szentháromság rózsafüzért a ti időszámításotok szerint pontban nyolckor kell elmondani. Gyermekem, én megértem, ha a munkahelyi körülmények miatt nem tudod elmondani. Amint lehetőséged van rá, mondd el azonnal. De, ha saját hibádból nem mondod el pontban nyolckor, azzal az egész Szentháromságot elszomorítod. Az egység karizmáját tőlem és Mennyei Atyámtól kaptátok lányoddal, ezért ne feledkezzetek meg róla, hogy naponta kötelesség számotokra teljesen elmondani a Szentháromság rózsafüzérét este nyolckor. Kislányom! Sose kételkedj a lányod által kapott nagy kegyelmemben!

A Nagy Figyelmeztetéssel kapcsolatban kérdeztem. Jézus: Drága gyermekem! Azt mondtam neked, hogy készítsétek fel lelketeket minden nap, mert a Nagy Figyelmeztetés minden embert váratlanul fog érinteni, így benneteket is.

Újból azt mondtam neki, hogy „nagyon szeretlek”. Jézus: Drága gyermekem! Mindig mondogasd nekem, hogy „szeretlek”, mert szavaiddal megvigasztalsz engem milliók bűnei és hálátlansága miatt.

Készülődtem a templomba. Jézus: Drága gyermekem! Már nagyon várlak téged a templomban, hogy újból szent testemmel és szent véremmel táplálhassam lelkedet. Nagyon szeretlek! Légy mindig hűséges és engedelmes gyermekem, és nagyon szeress engem, mert ezzel boldoggá teszed szent szívemet!

Miközben mentem a templomba, így szólt hozzám. Jézus: Drága gyermekem! Mindig beszélgess velem! Nagyon vágyódom szeretetedre és szavaidra.

A templomban megkérdeztem Őt, hol áll, és kérésemre átölel-e mindig és homlokon csókol-e? Jézus: Drága gyermekem! Én itt állok melletted jobbra. Örömmel várom kéréseidet! Mindig örömmel és nagyon boldogan átöllek és homlokon csókollak. Ne kételkedj ebben!

Szentáldozás előtt Jézus: Gyermekem! Én mindent megbocsátottam neked. Gyere, boldogan várlak a szentáldozásban!

Engesztelésen a templomban Jézus: Édesanyám és én mindig figyelünk titeket, és örömmel nézünk benneteket hűséges gyermekeim.

Megkérdeztem Jézust újból, hogy-hogy úgy döntött, hogy megkapom ezt a hatalmas kegyelmet. Jézus: Drága gyermekem! Vágyakozásod és mély szereteted annyira megérintett engem, hogy úgy döntöttem, megadom neked a belső szó kegyelmét. Azt szeretném, hogy a fiataloknak utat mutass szavaim által. Sok feladatot fogok neked adni, és te örömmel fogod végbevinni rád bízott terveimet. Mindig légy hálás és engedelmes irántam, és ha így teszel, mindketten boldogok leszünk. Légy mindig boldog gyermekem, mert boldog emberként akarlak látni itt a Földön és a Mennyben is.

2010.09.25.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Reggel elkezdtem írni a naplót, megkérdeztem Jézust, hol áll ilyenkor? Jézus: Én itt vagyok melletted balra és örömmel nézem, ahogy írod válaszaimat a füzetbe.

Az egyik esete imádkoztam, és a fáradtságtól elaludtam. Jézus: Drága gyermekem! Én megbocsátottam neked. Ne aggódj! Mással is előfordul, hogy a fáradtságtól elalszik az ima alatt!

Megkérdeztem Jézust, jelenleg mi a feladatom? Jézus: Kislányom! Egyelőre az a feladatot, hogy írd le beszélgetéseinket.

2010.09.23.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Megkérdeztem Jézust, hogy Pio atya ünnepén hogyan tehetném boldoggá Pio atyát? Jézus: Drága gyermekem! A mai napon Pio atya ünnepe van. Úgy teheted őt boldoggá, ha sokat gondolsz rá.

Megkérdeztem Jézust, hogy Ő és a Szűzanya jelen vannak-e engesztelésünkön? Jézus: Édesanyám és Én mindig valóságosan jelen vagyunk a templomban és engeszteléseteken. Minden engeszteléseteket örömmel várjuk.

Mikor beteg voltam azt mondta Jézus: Drága gyermekem! Ajánld fel betegségedet a közömbös és hitetlen emberek megtéréséért!

Nagyon jól telt a napom, ezért nagyon hálás voltam az égieknek. Jézus: Drága gyermekem! Nagyon boldoggá teszel háláddal! Hidd el, mi mindenben segítünk neked!

Kicsit féltem attól, hogy bármi történhet velem. Jézus: Mi vigyázunk rád! Ne félj! Mert melletted Vagyunk!

Megkérdeztem Jézust, hogyan tehetném őt boldoggá? Jézus: Légy mindig engedelmes irántam! Az engedelmesség, a tisztaság, a szeretet a legbiztosabb út a Mennyország felé!

2010.09.24.

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Lehetetlennek éreztem, hogy ezek, amiket átélek megtörténnek velem. Jézus: Drága Gyermekem! Számomra nem létezik az a szó, hogy lehetetlen. Bárkit választhatok ezekre a kegyelmekre. A kegyelem ingyen ajándék és váratlanul jön. Légy boldog gyermekem, mert nagy kegyelmekben részesítelek! Ha mindig hűséges maradsz Hozzám, egyre több kegyelemben foglak részesíteni. Én végtelenül jó vagyok hozzád és minden emberhez, különösen azokhoz, akik Hozzám fordulnak. Ők meg is tapasztalják jóságomat.

Arra gondoltam, hogy mindig hű maradok-e Istenhez? Jézus: Drága gyermekem! Te már az én gyermekem vagy. Mindig a szabad akaratodtól függ, hogy gyermekem maradsz-e vagy sem.

Szívemben úgy éreztem, rosszat cselekedtem, megkérdeztem az Úr véleményét. Jézus: Amit akkor cselekedtél nem volt helyes. A felebaráti szeretet előbbre való, mint az ima. Ezt minél előbb gyónd meg, amint lehetőséged van rá!

Újból kételkedni kezdtem. Jézus: Hidd el, én szólok hozzád gondolataidban. Sose kételkedj szavaimban!

Elmentem az orvoshoz és megkérdeztem Jézust, hogy ott van-e mellettem. Jézus: Drága kisleányom! Én mindig ott vagyok melletted, bárhol is légy!

Otthon elvégeztem a házimunkát, megkérdeztem Jézust, mi a véleménye erről a jó cselekedetről? Jézus: Az ilyen jócselekedetek, mint pl. a házi munka, mindig kedvesek előttem. Ne felejtsd el, hogy sose hanyagold el a kötelességeidet! Amikor a földön éltem, minden házi munkát, kötelességet teljesen elvégeztem, és mindenben segítettem Édesanyámnak.

Mindig nagyon szerettem az állatokat simogatni, nézni és csodálni. Jézus: Mindig nagy örömömet lelem abban, ahogyan teremtményeimet csodálod.

Megkérdeztem Jézust, hogy minden titkunkat ismeri-e? Jézus: Én mindent látok! Semmiféle titok nem létezik előttem.

Imáim felajánlása után ezt mondta Jézus: Imáiddal sok lelket mentesz meg nekem. Továbbra is imádkozz értük kitartóan!

Szívemben azt mondtam: „Imádlak, Jézusom!” Jézus: Amikor azt mondod „Imádlak” nagyon boldoggá teszel, és mindig Szent Szívemre ölellek.

Csodáltam az Úr jóságát és kegyelmeit. Hálát akartam neki adni. Jézus: Már beszéltem neked arról, mennyire fontos a hála, de azt is tudnod kell, hogy meghálálni nem tudod kegyelmeimet. Ha mindig hűséges, engedelmes, tisztalelkű gyermekem leszel, akkor boldoggá teszed Szent Szívemet.

Nagyon boldognak éreztem magam. Jézus: Édesanyám és Én nagyon boldogok vagyunk örömöd láttán.

Megkérdeztem Jézust, hogyan szerezhetek neki örömet? Jézus: Mindig légy irántam engedelmes és hallgass a benső gondolatokra, melyeket a Szentlélek sugall neked!

Szűzanyával kapcsolatban az Úr azt mondta: Jézus: Sokszor fordulj édesanyámhoz, mert ő tudja a legjobban széppé alakítani a szívedet és lelkedet!

Örömömben azt mondta Jézus: Drága gyermekem! Én mindig a javadat akarom! Légy mindig boldog ember és mutass példát a fiataloknak!

A templomban megkérdeztem őt, hogy oda jön-e hozzám mindig? Jézus: Többször mondtam neked, hogy boldogan odamegyek hozzád, átölellek és homlokon csókollak. Ne kételkedj ebben! Hidd el, én mindig ott vagyok melletted, ahogy többször is mondtam neked gondolatban.

Szomorú voltam, mert újból kételkedtem. Jézus: Drága gyermekem! Mindig bízz kegyelmeimben! Hidd el, ha akarod, nem fogsz többé kételkedni. Mindig bízz szavaimban!

Mindig szeretném az Úrjézust egyre jobban és jobban szeretni. Jézus: Hidd el gyermekem, egy idő után szavaim által még jobban képes leszel engem szeretni, mert lángra gyújtom szívedet irántam és boldog emberré válsz!

Sokszor mondtam Jézusnak, hogy „nagyon szeretlek”, ezzel is vigasztalni akartam őt. Jézus: Drága gyermekem! Mindig mondogasd nekem, hogy nagyon szeretlek, mert ezzel nagyon boldoggá teszel engem. Szeress engem és vigasztalj szavaiddal, mert nagyon szomorú vagyok sok fiatal közömbössége, elutasítása, és szeretetlensége miatt.

Újból azt mondtam Jézusnak, hogy „szeretlek”. Megkértem őt, adjon tanácsot, hogyan viselkedjem a szüleimmel szemben? Jézus: Drága gyermekem! Mi mindig boldogok vagyunk szavaid hallatán. Nagyon szeretünk téged és minden embert, köztük édesanyádat is. Mindig légy engedelmes a szüleidnek! Mindig szeresd családodat és felebarátaidat, de legfőképpen engem, mert én magam vagyok a végtelen szeretet.

Megkérdeztem Jézust, hogy hol van, amikor írom a naplót. Jézus: Én itt állok előtted és figyellek téged.

Megkérdeztem Jézust, hogyan tudok hálát adni kegyelmeiért? Jézus: Drága gyermekem! A szereteteddel is hálát tudsz adni nekem.

A világi dolgok miatt nem figyeltem az Úrra. Jézus: Gyermekem! A TV, a zene, az internet mind elvonják figyelmedet Rólam!

Arra gondoltam, hogy sok ember fél Istentől. Ő azt mondta: Jézus: Minden lelki ajándékom, kegyelemem azt bizonyítja, hogy végtelenül jó Istenetek vagyok!

Megkérdeztem az Úr választottján keresztül Jézust, hogy Ő szól-e hozzám? Jézus: Igen, gyermekem megkapta a benső szó, a lokúció kegyelmét. Az ő lángoló kis szíve, mély szeretete annyira megérintett engem, hogy szeretetemet nem tudtam magamban tartani, és gondolataiban megszólítom. Ne kételkedjen! A benne lévő gondolatokban én vagyok. De ez nem azt jelenti, hogy sose keveredhet bele az ő saját gondolata vagy az ellenségemé. Nincs olyan választottam, akinek 100 %-ig igaz lenne minden szó, amit érzékel.

Az Úr választottja 4 dolgot mondott, melyben nem szabad Jézust kérdeznem: 1. Jövő 2. Gyógyulás 3. Ki, hol van a túlvilágon? 4. Anyagi dolgok.

Egy kedves ismerősömmel beszélgettem telefonon, és örömmel beszéltünk Jézusról és az ő csodálatos kegyelmeiről. Jézus: Drága gyermekem! Nagyon boldoggá teszel engem az örömöddel és háláddal. Mindkettőtökben nagy örömömet lelem, amikor egymással beszélgettek telefonon.

2010. márciusában voltam Nagyfaluban. A Szentháromság hegyen, a Szűzanya kápolnájánál arra kértem a Szűzanyát, segítsen, hogy bensőleg beszélgethessek Jézussal. Megkérdeztem Jézust, hogy a Szűzanyának köszönhetek-e mindent? Jézus: Drága gyermekem! Amikor kéréseddel édesanyámhoz fordultál, ő azonnal meghallgatta kérésedet és kiesdette számodra ezt a hatalmas kegyelmet. Mindketten boldoggá akartunk tenni téged, mert nagyon szeretünk. Légy mindig hálás irántunk!

Szentáldozáskor kértem Jézust, bocsássa meg minden bűnömet. Jézus: Drága gyermekem! Én mindent megbocsátottam neked. Boldogan várlak szentáldozáskor!

Megkérdeztem Jézust, hogyan köszönhetem meg a Szűzanyának az ő közbenjárását? Jézus: Drága kisleányom! Sokat köszönhetsz Édesanyádnak, mert ő közbenjárt érted. Az Ő közbenjárásai, kérései által kaphattad meg ezt a hatalmas kegyelmet. Szeresd őt! Mert ő az égi édesanyád és mindennél jobban szeret téged és minden embert.

Készültem a templomba menni. Jézus: Drága gyermekem! Mindig nagy örömmel várlak téged a templomban!

Féltem attól, hogy kísértésbe esek, és elmondom az ismerőseimnek az Úr nagy kegyelmét. Jézus: Drága gyermekem! Én mindig segítek legyőzni a kísértést! Bízz Bennem! Egyelőre senkinek se beszélj nagy kegyelmemről, mellyel megajándékoztalak. Senki sem hinne neked, bolondnak néznének. Ez a titok maradjon négyünk között.

Kicsit szomorú voltam. Jézus: Drága gyermekem! Ne légy szomorú mindig bízz bennem és szavaimban!

Édesanyámnak ezt üzeni az Úr: Jézus: Drága gyermekem! Buzgó hitedért, hűségedért, szeretetedért sok-sok kegyelemmel foglak megajándékozni! Sose kételkedj szavamban! A pici szív rózsafüzéreden mindig megmarad. [1]

Kicsit elhanyagoltam beszélgetéseimet Jézussal. Jézus: Drága gyermekem! Ne hanyagold el benső beszélgetéseinket! A szavaim által tudom alakítani a lelkedet!

Úgy éreztem, hogy szükségem van Éva néni szavaira és tanácsaira. Jézus: Drága gyermekem! Bármikor oda fordulhatsz Éva nénihez. Szükséged van szavaira és tanácsaira.

Kicsit aggódtam el tudom-e végezni a feladatot, melyet az Úr rám bízott. Jézus: Drága gyermekem! Minden választottamnak megadom a kegyelmet, hogy a rájuk bízott feladatot el tudják látni.

Újból kételkedni kezdtem. Jézus: Drága gyermekem! A gonosz szívedbe akarja ültetni a kételkedést. Egyszer azt válaszoltam neked, hogy minél közelebb kerülsz hozzám, a gonosz annál inkább el akar téríteni tőlem. Bízz bennem és szavaimban, mert én szólok hozzád! Ha rám hagyatkozol, el fog múlni a kételkedésed, kicsim! Higgy szavaimban!

Újból kértem az Úr bocsánatát. Jézus: Drága gyermekem! Már magától a gondolattól, hogy bocsánatot kérsz tőlem, megbocsátottam neked! Bízz Irgalmamban!


[1] Engesztelés alatt a rózsafüzérén felfedezett az egyik szemen egy piros szivet.

Az első beszélgetések

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Én: Szentáldozás után kértem az Úr Jézust segítsen, hogy a Mennyországba kerülhessek. Ő azt mondta: Jézus: Kislányom! Én most tisztára mostam a lelkedet az én drága szent véremmel és szent testemmel. Ha mindig ilyen tisztán megőrzöd a lelked tisztaságát, akkor a találkozásunkkor a mennybe jössz Velem!

Én: Megkértem az Égieket, hogy vigyázzanak biciklimre a templomnál, nehogy bárki ellopja. Jézus: Mindig bízz a segítségünkben!

Én: Gyónás előtt, azt mondta: Jézus: Mindig bízz az irgalmamban!

Én: Újból megkérdeztem Jézust, hogy boldog-e a szívemben? Jézus: Kislányom! Nagyon jól tudod, hogy boldog vagyok a szívedben. Sose kételkedj ebben!

Én: Szentáldozáskor megköszöntem az Úrnak, hogy megváltott minket. Jézus: Légy nagyon hálás érte!

Én: Nagyon elszomorított engem, hogy kevesen áldoznak. Jézus: Kislányom! Engem is nagyon elszomorít, hogy sokan visszautasítanak szentáldozáskor! Imádkozz értük! Köszönöm együttérzésedet.

Én: Megkérdeztem Jézust, hogy amikor etetem az állatokat, ott van-e velem? Jézus: Én mindig ott vagyok veled és figyellek téged.

Én: Családtagjaimra gondoltam, hogy meg fognak-e térni? Jézus: Bízd rám őket! Meg fognak térni! Magam gondoskodom róluk!

Én: Szomorúan gondoltam testvéremre, rossz cselekedeteire. Jézus: Drága kislányom! Te is imádkozd érte a megszabadítás rózsafüzérét! Tudod, ha ketten imádkoznak ugyanazon célért, én meghallgatom.

Én: Megkérdeztem őt, hogyan törekedjek a Mennyországba? Jézus: Drága kislányom! Mindig maradj hűséges hozzám és nagyon szeress engem! Minden nap tartsd tisztán a lelkedet, és akkor a mennyben örökké boldog leszel Velem.

Én: A templomban a Szűzanyára gondoltam. Jézus: Kislányom! Mindig imádkozz édesanyámhoz és kérd közbenjárását!

Én: Azokra az emberekre gondoltam, akik elfogadják Jézust. Jézus: Drága kislányom! Én magam vagyok a boldogság! Az az ember, aki engem elfogad, mint megváltót, már itt a földön boldog emberré válik.

Én: Megkérdeztem Jézust a szentmise előtt, hogy minden embert figyel-e, akik részt vesznek a szentmisén. Jézus: Kislányom! Én minden embert figyelek! Nagyon örülök azoknak az embereknek, akik eljönnek Hozzám!

Én: Örömmel gondoltam a gyermekre, akiket a pap megkeresztel. Jézus: Kislányom! Amikor a pap keresztel, én magam keresztelem meg ezeket a gyermekeket. Nagy örömömet lelem benne, mert gyermekeimmé fogadhatom őket.

Én: Keresztelés után, egy kis idővel később ő azt mondta: Jézus: Kislányom! Imádkozz ezekért a gyermekekért!

Én: Jézussal kapcsolatos képeket ragasztottam, megkérdeztem őt, hogy örül-e neki? Jézus: Drága kislányom! Amikor velem kapcsolatos dolgokkal foglalkozol, nagyon kedves előttem. Nagyon örültem neki!

Én: Kételkedtem abban, hogy az Úr szól-e hozzám bensőleg. Jézus: Hidd el gyermekem, én szólok hozzád! Kételkedéseddel elszomorítasz engem.

Én: Szentáldozáskor megköszöntem neki hálásan, hogy megváltott minket. Jézus: Drága gyermekem! Azért jöttem a földre, hogy megváltsalak téged és minden bűnös embert. Légy nagyon hálás érte és nagyon szeress engem!

Én: Kicsit aggódtam egy vizsgálatnál. Jézus: ne aggódj! Én ott leszek melletted.

Én: Betegen mentem szentmisére. Szentáldozáskor éreztem, hogy a lelkem megerősödik a hitben. Jézus: Drága gyermekem! Szentáldozáskor a lelkedet mindig megerősítem a hitben, és növelem az Irántam érzett szeretetedet. Nagyon boldoggá tettél, hogy betegen is eljöttél Hozzám!

Én: Mostanában sokat tanultam, és úgy éreztem alig van időm az Úr Jézusra. Jézus: Drága gyermekem! Most neked a tanulás a kötelességed. Ha akarod, mindig tudsz időt szakítani rám. Mint pl. most, hogy eljöttél hozzám szentmisére. Az ilyen kis áldozatotok nagyon kedvesek előttem.

Én: Nagyon elszomorított engem, hogy sok fiatal nem akarja Jézust. Jézus: Drága Gyermekem! Én mindennél nagyobb szomorúságot érzek szent szívemben, hisz az egész világ sorsát a szívemben viselem! Engedd, hogy barátaid szabad akaratukból dönthessenek. Az erőszak nem old meg semmit! Imádkozz értük, mert az ima meghallgatásra talál!

Én: Este alig bírtam tanulni, megkérdeztem Jézust ott van-e mellettem. Jézus: Drága gyermekem! Itt vagyok melletted és figyellek téged. Saját akaraterődön múlik, hogy miként és hogyan tanulod meg a tananyagot.

Én: Este megkérdeztem Jézust, hogyan tudok közel kerülni a Szűzanyához? Jézus: Édesanyámhoz úgy tudsz közel kerülni, ha sokat imádkozol hozzá és kéred a közbenjárását. Ő tud egyedül felém vezetni!

Én: Este megkérdeztem Jézust, hogy szentáldozáskor Ő áldoztat-e, és hogy milyen lélekkel szabad áldozni? Jézus: Drága gyermekem! Amikor áldozol, a pap jelenlétében, Én állok előtted. Szent testemet és szent véremet adom neked, és táplálom a lelkedet. Ha tiszta a lelked vagy bűnbánó szívvel jössz hozzám, boldogan térek be szíved hajlékába.

Én: Annyira oda figyeltem az Úr Jézusra, hogy a tanulás nem ment. Jézus: Drága gyermekem! Ha mindig rám figyelsz, sosem tanulod meg az anyagot.

Én: Úgy éreztem buta ember vagyok és megbolondultam. Jézus: Nem vagy te buta ember, csak nagyon vágyódsz utánam. Ez így helyes!

Én: Türelmetlen voltam egy levél várásánál, melyet az Úr választottjától vártam. Jézus: Drága gyermekem! Értsd meg, választottaimnak nagyon sok feladata van! Nincs idejük mindig a te leveledre válaszolni. Légy türelmesebb, mert a türelem nagy erény. Én végtelenül türelmes vagyok. Tanulj Édesanyámtól, mert benne minden erény meg van!

Én: Telefonon beszéltem édesanyámmal, és azt kérte menjek aludni. Jézus: Drága kislányom! Hallgass édesanyádra! Menj, feküdj le, és aludj el szépen! Bízz a segítségünkben, mert mi mindig ott vagyunk melletted. Pio atya nagyon várja imáidat és kéréseidet, mert lelki gyermeke lettél és ő nagyon vigyáz rád. Ezt ne felejtsd el! Hidd el, gyermekem nagyon boldoggá tennéd őt, ha mindig imával és kérésekkel fordulnál hozzá! Most pedig menj és aludj! Én a szíved hajlékában pihenek. Jó éjszakát gyermekem!

Én: Este kértem az Úr bocsánatát, hogy bocsássa meg minden bűnömet, gyengeségemet, gyarlóságomat. Jézus: Drága gyermekem! Mindent megbocsátottam neked! Szent véremmel tisztára mostam a lelkedet. Légy hálás érte és légy nagyon boldog gyermekem! Irgalmamat senki sem érdemli meg, csak aki bűnbánó szívvel kéri!

Én: Kételkedtem az égiek segítségében. Jézus: Drága gyermekem! Sose kételkedj segítségünkben!