Írások, tanulmányok

Átok

Beküldve: Írások, tanulmányok

 

 • vI. Bevezetés

 • Ø  Ez az előadás Francis Mac Nutt: Szabadíts meg a gonosztól c. könyvén alapul. Több vonatkozásban annak a továbbgondolása. Marana Tha 2004 115-153. p.

 • Ø  Bibliai alapok

 • §  Mtörv 28,15-24

 • ·      Az átkok: 15Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok: 16Átkozott leszel a városban és átkozott a határban. 17Átkozott lesz puttonyod és dagasztóteknőd. 18Átkozott lesz méhed gyümölcse és földed termése, teheneid ellése és juhaid szaporulata. 19Ákozott leszel, ha jössz és átkozott leszel ha mész. 20Az Úr átkot, romlást és balszerencsét küld rád kezed minden munkájában, bármibe fogsz, míg hamarosan el nem pusztulsz, s meg nem semmisülsz gonosz tetteid miatt, amelyekkel elfordultál tőlem. 21Az Úr pestist küld rád, míg teljesen ki nem irt arról a földről, amelyre most bevonulsz, 22lázzal, forrósággal és gyulladással, aszállyal, gabonarozsdával és üszökkel sújt, addig pusztítanak, míg ki nem pusztulsz. 23Az ég ércből lesz fejed fölött, s a föld a lábad alatt vasból. 24Az Úr homokzáporrá és porözönné változtatja országodban az esőt, addig fog hullani rád az égből, míg meg nem semmisülsz. 25Az Úr megver ellenségeid előtt: egy úton felvonulsz ellenük és hét úton menekülsz előlük, úgyhogy elrettentő példa leszel a föld minden országának. 26Holttested az ég madarainak és a föld vadjainak prédájává lesz, nem fogja őket senki elkergetni. 27Az Úr megver egyiptomi fekéllyel, daganattal, varral és rühvel, s nem gyógyulsz ki belőle. 28Az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt, 29és világos nappal is úgy tapogatózol majd, mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben, s nem találsz kiutat. Elnyomnak és kizsákmányolnak, s nem kel védelmedre senki. 30Eljegyzel magadnak egy lányt és más veszi feleségül. Házat építesz, de nem éred meg, hogy lakjál is benne. Szőlőt telepítesz, de nem szüretelsz benne. 31Ökrödet a szemed láttára levágják, s nem kapsz belőle enni. Szamaradat az orrod előtt elrabolják, s nem kerül vissza hozzád soha. Juhaid ellenségeid kezére kerülnek, s nem siet segítségedre senki. 32Fiaidat és lányaidat idegen népnek szolgáltatják ki, szemed látja majd, és elsorvad az utánuk való folytonos epekedésben, de karodban nem lesz erő. 33Földed termését és sanyarú munkád gyümölcsét általad nem ismert nép élvezi, folytonosan elnyomnak és sanyargatnak, 34eszedet veszi, amit majd látnia kell szemednek. 35Az Úr megveri térdedet és lábad szárát szörnyű daganattal, a lábad ujjától a fejed tetejéig, s nem tudsz belőle kigyógyulni. 36Olyan néphez vezet majd az Úr téged és királyodat, akit majd magad fölé emelsz, amelyet sem te, sem atyáid nem ismertek, s ott más isteneknek szolgálsz, fából és kőből valóknak. 37S minden nép körében, ahova csak taszít az Úr, botránkozás, gúnydal és szóbeszéd tárgya leszel. 38Sok magot szórsz a földbe, de keveset takarítasz be, mert felfalja a sáska. 39Szőlőt telepítesz, gondozod, de borod nem lesz sem meginni, sem elraktározni való, mert a féreg elpusztítja. 40Földeden mindenfelé lesznek olajfáid, de nem kened meg magad olajjal, mert az olajbogyók lehullanak. 41Nemzel fiakat és lányokat, de nem maradnak a tieid, mert fogságba hurcolják őket. 42Fáid és földed termése mind a férgek martaléka lesz. 43A körödben élő idegen egyre inkább föléd emelkedik, te pedig lejjebb süllyedsz. 44Kölcsönözhet neked, de te nem neki. Ő lesz a fej, te a farok. 45Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked. 46Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának.

 • §  Mal 2,2

 • ·      1Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! 2Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet - mondja a Seregek Ura -, akkor átkot küldök rátok, és átokká változtatom áldásaitokat. Sőt már átokká is változtattam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné.

 • Ø  II. Az átkozottság jelei a Mtörv 28,15-24 alapján

 • §  1. Szellemi vagy érzelmi összeomlás

 • §  2. Ismétlődő vagy krónikus betegségek

 • §  3. Meddőség és ismétlődő vetélések

 • §  4. Házasság és család összeomlása, széthullása

 • §  5. Folyamatos anyagi nehézségek

 • §  6. Balesetekre való hajlam

 • §  7. Családtörténetekben szokatan vagy idő előtti elhalálozások

 •       pl. öngyilkosság

 • §  A felsorolt tüneteknek más okai is lehetnek

 •        túlfáradás

 •        tudatlanság

 •        Nem ismeri valaki a lelki élet abc-jét,

 •        Ma olyan megdöbbentő a tudatlanság elemi dolgokban

 •        rossz, felelőtlen pénzkezelés

 • §  De mindezek együttesen az átkozottságnak, az átok alatt való létnek a jelei

 • vIII. Úgy tűnik ma az egész világ átok alatt áll

 • Ø  Egy lázadó szubkultúra vált általánossá, amely a drogoknak, szexnek, sátáni zenének és az okkultizmus minden formájának szenteli magát.

 • Ø  Elidegenedés, családi kapcsolatok szétrombolása, családon belüli széthúzás, viszályok tapasztalhatók mindenfelé.

 • Ø  Ezt a folyamatot még inkább felgyorsítja az, aminek az egyház és a pápa eddig ellenállt

 • §  az abortusz, az eutanázia, az egyneműek házassága, sőt számukra gyermek örökbefogadás lehetőségének a biztosítása. És a többi borzalmak, hogy pl. maga válassza meg a gyermek a nemét. Nemcsak hogy nem biztosítják a helyes tudást számukra, hanem megrontják a gyermekeket már az óvodában, az iskolában

 • Ø  Nem csoda, ha bekövetkeznek és mind szélesebb körben érvényesülnek ezek az átkok, hiszen ezek az Istentől való elfordulásnak a következményei, ahogyan Mózes Törvénykönyvében olvastuk

 • §  MózTörv 28,15Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok. Ugyanennek a megerősítése a konkrét átkok felsorolásának a végén. 45Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked. 46Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának.

 • §  "Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz."

 • ·      ez a mai civilizáció így, ahogy most van, és amerre ma halad, pusztulásra van ítélve

 • vIV. Mi az átok?

 • Ø  Az Istentől való elfordultság, elvetettség állapota

 • §  Hasonló az elkárhozáshoz

 • ·      Mt 25,41 - Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült.

 • §  Kemény kudarcok, szenvedések, állapota

 • §  Amikor a rossz csőstül jön

 • ·      úgy látszik jönnie kell, mert az emberiség másból nem tanul, csak, ha elemi módon szembesül tetteinek a következményeivel

 • Ø  Ellentéte az Istentől való megáldottság, az üdvösség állapota

 • §  Mt 25,34 - Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!

 • Ø  Áldani: jót kívánni (benedicere)

 • Ø  Átkozni: rosszat kívánni (maledicere)

 • Ø  A cselekedetek, az élet milyenségét legjobban a szándék határozza meg

 • Ø  Emberileg kétségbeejtő a helyzet, de azért mégis van remény

 • §  Gal 3,13 - Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk. Hiszen az Írás szerint: "Átkozott mind, aki a fán függ."

 • ·      Vagyis magára vállalta mindazt az átkot, amit az Istentől való elfordulás jelent

 • ·      Éppen ezáltal szabadulhatunk meg mi is az átkoktól

 • ¨    De egyáltalán nem biztos, hogy egyetlen gyógyító misén, vagy egyetlen közbenjáró imától megszűnik a nem kívánt állapot!

 • ¨    Sőt, ha valaki csak azért jött el, hogy "no részt veszek egy ilyen misén, egy ilyen közbenjáró imán, és utána ott folytatom, úgy folytatom tovább, ahogy eddig", akkor jobb, ha meg se várja a misét.

 • ¨    Az átok alól csak úgy lehet szabadulni, hogy elindulok komolyan Isten törvényeinek az úján

 • Ø  ehhez ad egy ilyen gyógyító mise, vagy személyes közbenjárás lendületet

 • Ø  az Istenhez való visszatérést, a környezet ellenállásával való megharcolást, életünk újra meg újra Istennek való ajánlását senki se spórolhatja meg.

 • vV. Az átkok csoportosítása

 • Ø  1. Kívülről jövő átkok

 • §  a) A múltból származó átkok

 • ·      Őseink okkultizmussal, boszorkánysággal, varázslással foglalkoztak

 • ·      Magát a családot megátkozták

 • ·      Súlyosabb bűnöket követtek el őseink

 • §  b) A jelenből származó átkok

 • ·      Már Magyarországon is vannak boszorkányok, olyan személyek, akiknél átkot, rontást, szerelmi kötést... lehet rendelni

 • ·      Egyre többen foglalkoznak okkultizmussal, átkokkal, rontásokkal

 • ·      A meggondolatlanul kimondott átkoknak, rosszkívánságoknak is meg lehet a hatása

 • ·      Sok keresztény vezetőt vesznek célba sátánista szövetségek. Folyamatosan átkokat mondanak rájuk.

 • ¨    Ennek eredményei lehetnek:

 • Ø  nyomottság, depresszió

 • Ø  kényszergondolatok, késztetések

 • §  haragra, szexuális kicsapongásra

 • ·      Mac Nutt tesz egy elgondolkodtató kijelentést:

 • ¨    "Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy a katolikus papok egy kisebbségének a körében az utóbbi időben hirtelen megemelkedett pedofil esetek hátterében, legalábbis részben, sátánista csoportok imái állnak, hogy lerombolják a szolgálatukat, és az egyház szolgálatát is.” 130. old.)

 • ·      A szerző ír arról, hogy jó vigyázni az idegen vallásokkal is

 • ¨    Ez talán itt minket kevésbé fenyeget

 • ¨    A legtöbb hagyományos afrikai, indiai vallásban benne van a boszorkányság és a démoni befolyásolás elemei

 • ¨    Beszámol egy Rómában is tanult tudós indiai exorcista papról, aki 2 év alatt több mint 400 exorcizmust végzett

 • Ø  azt mondta, hogy ezeknek kb. a harmada olyan démonoktól szabadult meg, akik hindu istenként nevezték meg magukat

 • Ø  a hindu mitológia sok istene és istennője nem más, mint démon

 • ·      A tizenharmadika és a péntek a sátánistáknál szent nap

 • ¨    ezeken összegyűlnek és átkokat, varázsigéket mondanak a földre

 • ¨    szétküldik a gonosz lelkeket, hogy tönkre tegyék a földet

 • Ø  2. Átkok, amikben a saját hibánkból részesedünk

 • §  Derek Prince magyarul is megjelent könyvére hivatkozik többször is, amelynek címe: Áldás vagy átok: választhatsz

 • §  A bűn 4 fajtáját sorolja fel, amelyek átkot szoktak maguk után hagyni

 • ·      1. Hamis isteneket imádni

 • ¨    különösen a spiritizmus

 • Ø  az elhunytakkal való tiltott kapcsolat

 • ¨    jövendőmondás

 • ¨    boszorkányság

 • Ø  másokat vagy saját körülményeinket befolyásolni természetfeletti hatalmak segítségével

 • ¨    Varázsigék, ráolvasások különféle játékokban, ifjúsági irodalomban (pl. Harry Potter)

 • ·      2. Tisztletlenség a szülőkkel

 • ¨    "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön!" – így hangzott a 4. parancs eredetileg.

 • ·      3. Emberek elnyomása, sanyargatása.

 • ¨    Derek tapasztalata szerint az abortusz mindig átkot von maga után

 • ·      4. Tiltott vagy természetellenes szex

 • ¨    Kitér arra is, hogy a promiszkuitás (minden partnerral való szexuális kapcsolat) kötelékeket tesz az emberre, és gátolja a házasságban való egységet

 • vVI. Mit tegyünk az átkok kivédésére?

 • Ø  A Miatyánkban benne van: Szabadíts meg a gonosztól

 • §  Ezt személyesen kell érteni: a sátántól, a bukott angyalok befolyásától, támadásaitól

 • Ø  Hogyan lehet megtörni az átkot?

 • §  Meg kell bánnunk, meg kell gyónnunk, amit elkövettünk

 • ·      Istenhez fordulunk, kérjük, hogy bocsásson meg

 • §  Meg kell tagadnunk, amit elkövettünk

 • ·      ellene mondunk a gonosznak, aki ezek mögött a bűnök mögött áll

 • §  Megszabadulni azoktól a tárgyaktól, amelyekkel a gonosz magához kötött minket

 • ·      amulettek, gyűrők, ékszerek, varázseszközök, könyvek, sátánista CD-k, DVD-k

 • Ø  Mac Nutt napi szabadító imája

 • §  „Óvd meg családtagjaimat, a rám bízottakat minden betegségtől, bajtól, balesettől, átkoktól, rontásoktól! Megtöröm, érvénytelenítem ezeket Jézus Krisztus nevében.”

 • §  „Ha bármely gonosz lelket küldtek ellenünk, Jézus Krisztus nevében érvénytelenítem küldetésüket, és Jézushoz küldöm őket, hogy rendelkezzék velük.”

 • §  „Uram, kérlek, küldd el szent angyalaidat, hogy őrizzenek, védelmezzenek minket!”

 • Ø  Más ilyen imák is vannak

 • §  Az Amorth atya által összeállított kis könyvben (Szabadíts Meg! Gyógyító és szabadító imák.

 • §  Nemrég került fel az Engesztelők lapjára az engesztelők napi imája

 • Ø  Elsősorban a szentmisének van átok-megtörő, és az ősöket a tisztítótűzből kiszabadító hatása

 • vVII. Az átokhoz hasonló jelenségek

 • Ø  1. Átok jellegű tevékenységek, amikor Isten helyett emberi tevékenységekben bízunk, és azok kerülnek első helyre, azok lesznek hangsúlyosabbak. Dereck Prince-től a következő elgondolkodtató tendenciákat említi Mac Nutt:

 • §  A teológiát felemelni a kinyilatkoztatás fölé

 • ·      ez a katolikusokat különösen is fenyegeti

 • §  a pszichológiát a megkülönböztetés fölé

 • ·      napjainkban ez is nagyon elterjedt katolikus körökben is

 • §  a programot a Szentlélek vezetése fölé

 • ·      egy gondosan kidolgozott szabály és eszmerendszer

 • ·      kidolgozott módszerek és tervek

 • ·      Mindezekre szükség lehet, nagy segítség, ha tudja, hogy mit hogyan kell csinálni. De ezek el is zárhatnak Istentől, ki is zárhatják a Szentlélek vezetését.

 • §  a vitát a hit fölé

 • ·      Egyik embernek esetleg nagyobb a hite, mint a másiknak. De talán nincs olyan jó vitakészsége. Így ahelyett, hogy ő győzné meg a kételkedőket, a jobban érvelők álláspontja győzhet.

 • §  a törvényt a szeretet fölé

 • ·      Ennek számtalan módját ismerjük. A Jézus korabeli zsidók nagymesterei voltak ennek. Ez derül ki a főparancsról szóló evangéliumi részben.

 • Ø  2. Átokként ható bírálatok

 • §  Különösen a szülőktől vagy más tekintélyszemélyektől jövő bírálatok, kijelentések lehetnek károsak

 • ·      "ostoba vagy"

 • ·      "ügyetlen vagy"

 • ·      "fiú vagy, holott lányt vártunk" vagy fordítva

 • §  Ezek nagyon mély nyomokat tudnak hagyni, és még felnőtt korban se tud szabadulni lehúzó erejüktől az ember.

 • §  Ezek pszichológiai jelenségek, de gonosz lelkek is hozzá tapadhatnak

 • Ø  3. Önmagunktól magunkra vett fogadalmak, hamis meggyőződések

 • §  "bárcsak meghalnék"

 • §  "nem fogok bízni senkiben", "nem fogok szeretni senkit"

 • §  Ezek valami negatív élménynek, csalódásnak a következményei

 • Ø  Az értük való imádkozás

 • §  Bírálatokért

 • ·      1. Megkérjük Jézust, hogy bocsásson meg annak a személynek, aki kimondta a negatív, hamis ítéletet

 • ·      2. „Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek kardjával megszabadítalak ettől a hamis bírálattól. Kijelentem, hogy semmis.”

 • ·      3. Ha démoni erő is kapcsolódott hozzá, parancsoljuk, hogy távozzon

 • ¨    pl. elutasítás szelleme, vagy megfelelési kényszer lelke

 • ·      4. Kérjük Jézust, hogy állítsa helyre az illető életének azt a részét, amely a bírálat miatt megsérült

 • §  Fogadalmakért, berögződött hamis meggyőződésekért

 • ·      1. Bánja meg ezeket

 • ·      2. „Jézus Krisztus nevében megtöröm ezt a fogadalmat, hamis meggyőződést. Semmisnek jelentem ki, nincs tovább hatása rád. A Szentlélek kardjával elvágok minden köteléket, amivel ez a fogadalom megkötözött.”

 • ¨    Ez Mac Nutt-nak a receptje. De az igazság már önmagában is szabaddá tehet:

 • ¨    Jn 8,32 - megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.

 • ¨    Már önmagában az igazságra való rámutatás is szabaddá tehet. Tudatosítani kell, hogy az, hogy amiben eddig hittél, ami benned meggyökerezett, az hazugság. Éppen az ellenkezője az igaz.

 • ·      3. Ha gonosz lélek is jelen van, parancsolunk neki, hogy távozzon.

 • ·      4. Kérjük Jézust, hogy állítsa helyre életének azt a részét, ami a fogadalom miatt leginkább megsérült.

 • Ø  Spirituális és pszichés megkötözöttségek

 • §  a köldökzsinór nincs elvágva anya és fia között

 • ·      ebbe tönkremehet a fiatalok házassága is.

 • §  alkoholbeteg apa leánya könnyen alkoholbeteg férfihez megy feleségül, esetleg ismételten

 • §  a korábbi szexuális kapcsolatok megterhelően hatnak a házasságban

 • §  Ima: „Jézus Krisztus nevében megszabadítalak bármilyen fizikai, pszichés vagy spirituális köteléktől, ami benned maradt korábbi szexuális kapcsolataidból.”

 

Nem éppen tudásunkban vagyunk vakok?

Beküldve: Írások, tanulmányok

Egy másik lehetséges cím: A tanult tudás és a mély tudatlanság 

     Jézus első szava a kereszten, amelyet szinte még felfeszítése alatt mond ki, azok számára könyörög bocsánatért, akik ezt teszik vele: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek!" (Lk 23,34). Amit az Úr a hegyi beszédben meghirdetett, most saját maga cselekszi meg. Nem ismer gyűlöletet. Nem kiált bosszúért. Megbocsátást kér mindazoknak, akik a keresztre juttatják, kérését így indokolja: „Nem tudják, mit tesznek!"

Ez a „nem tudásról" kimondott szó visszatér még Szent Péter prédikációjában az Apostolok Cselekedeteiben. A tömeget, amely a béna meggyógyítása után Salamon csarnokában összegyűlt, először emlékezteti: „Megtagadtátok a szentet és igazat; (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból" (ApCsel 3,14köv.). Ezután a fájdalmas emlékeztető után, amely már pünkösdi beszédének része volt, s amely akkor is szíven találta az embereket (2,37), így folytatja: „Tudom, testvérek, hogy csak tudat­lanságból tettétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is" (3,17).

A nem tudás motívuma még egyszer megjelenik Szent Pál egy önéletrajzi visszatekintésében. Emlékeztet arra, hogy ő maga korábban káromolta, üldözte és kigúnyolta Jézust; azután így folytatja: „De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem" (1Tim 1,13). Tekintetbe véve a Törvény tökéletes tanulójának korábbi öntudatát, aki ismerte és meg is tartotta az írás szavát, kemény kijelentés ez: ő, aki a legjobb mesetereknél tanult, és magát igazi írástudónak tarthatta, visszapillantva be kell, hogy vallja tudatlanságát. De éppen ez mentette meg őt, ez tette képessé a megtérésre és megbocsátásra. A tanult tudásnak és a mély tudatlanságnak ez az együttes jelenléte persze elgondolkodtató. Rámutat annak a tudásnak a kérdésességére, amely saját magában gyönyörködik, s így nem éri el magát az igazságot, amelynek át kellene alakítani az embert.

Még egy másféle példája a tudás és az értetlenség összefonódásának az, amelyet a napkeleti bölcsek történetében figyelhetünk meg. A főpapok és az írástudók pontosan tudják, hogy hol születik a Messiás. Mégsem ismerik föl. Tudásukban is vakok maradnak (vö. Mt 2,4-6).

Nyilvánvaló, hogy tudás és nem tudás, tényszerű ismeret és mély meg nem értés egymás mellettisége minden időkben megjelenik. Ezért Jézus szava a nem tudásról — azzal együtt, ahogy ezt a Szentírás különböző helyzetekben újra alkalmazza —, ma is éppen azokat kell, hogy felrázza, akik okosnak vélik magukat. Nem éppen tudásunkban vagyunk vakok? Nem éppen a tudásunk tesz képtelenné magának az igazságnak a felismerésére, amely az ismereteinken át kíván felénk fordulni? Vajon nem húzódunk vissza attól a minket is szíven találó fájdalmas igazságtól, amelyről Péter pünkösdkor beszélt? A nem tudás enyhíti a bűnt, nyitva hagyja a megtérés útját. Ugyanakkor nem ment fel teljesen, mivel árulkodik a szív érzéketlenségéről, amely elzárkózik az igazság igénye elől. Annál inkább minden időkre szóló és minden ember számára érvényes vigasztalást jelent, hogy az Úr a „nem tudás" okán bocsánatért könyörgött mindannyiuk számára: a valóban tudatlanokért, azaz hóhéraiért, és a tudásban bővelkedőkért, akik elítélték őt. A nem tudást ajtónak látja, amely a megtérésre vezethet.

Joseph Ratzinger XVI. Benedek: A Názáreti Jézus. Szent István Társulat 2011. Második kötet. 157-158. old.

Vízkereszti gondolatok

Beküldve: Írások, tanulmányok

 • Kétirányú folyamat figyelhető meg napjainkban
  • A szentelményekben, áldásokban való hitnek a háttérbe szorulása
   • Nem tartják fontosnak az emberek a házszentelést
   • Babonás dolognak tartják a szenteltvizet, szentelt sót, szentelt olajat, a többi szentelményeket
  • Ugyanakkor megjelennek ilyen féle hirdetések, szolgáltatás-kínálatok, ill. kérések
   • Hirdetés: házak, lakások letisztítása, levédése - Háztisztítás
    • Nem érzi jól magát lakásában, otthonában, házában? Furcsa zörejek, jelenségek vannak főleg éjszaka? Hirtelen megváltozik otthonában a hőmérséklet? Balesetek, halálesetek, sorozatos problémák merülnek fel otthona körül?
   • Tanácstalan, jósnőhöz forduló emberek
    • "Rontáslevétel. Mi tegyek? Arról lenne szó, hogy hát elég rosszul alakulnak a dolgok. Elmentem egy jósnöhöz akinek elmondtam a jelenlegi helyzetemet, persze csak vázolva.  Nem is kelett többet mondanom, a kártyákból ugy mesélte a multam és a jelenem, hogy magam sem tudtam volna jobban megfogalmazni.  A gond ott kezdödik, hogy rontás van rajtam és azonnal le kéne szedni mert a lapok a jövöt is mutatják és igy nem lesz jó vége...  A gond ezzel már csak az, hogy nincs pénzem a rontáslevételre. Így is nagy "szerencsém" volt, hogy a jóslás ingyen volt,de sajnos ezt már nem teheti ingyen... "
   • Meg lehet fizetni jó pénzért az ilyen szolgáltatásokat, de vannak ingyen ajánlott receptek is
    • "Először is alaposan takarítsatok ki, ha maradt ott valami az előző lakók után, dobjátok ki a szemétbe.  Ha ezt megcsináltátok, de csakis utánna jöhet a mágia. A ház minden eggyes sarkánál gyújtsatok meg egy-egy füstölőt. Ebben legyen fahéj, rózsa, levendula,  mírtusz, ylang-ylang. Ezek az illatok elűzik a rossz energiákat. Miután elégtek a füstölők nyíssatok ablakot hogy a rossz energiák eltávozzanak. Ha ki szellőztettetek utánna csukjátok be az ablakokat, és minden egyes szobában gyújtsatok meg egy rózsa illatú füstőlőt. Az ágya felé pedig akaszatok fel egy álom fogót. "
    • Lehetne sorolni az ilyen és ehhez hasonló babonás tisztításokat, mágikus cselekedeteket, de ha ezt tenném, még az a látszata lenne, hogy én is ilyeneket propagálok, pedig hát éppen az ellenkezőjéről van szó.
  • Istenben már nem hisznek, jósnőhöz viszont elmennek. Ilyen féle tanácsokat megfogadnak
   • Házszentelést már nem kérnek, szenteltvizet a templomból haza nem visznek, pedig mindkettő ingyen van, ezoterikus háztisztításért, rontáslevételélért és hasonló szolgáltatásokért kemény pénzeket fizetnek
   • Mi lesz az eredmény?
    • Megszünnek a panaszok? Eltűnnek ezek a negatív jelenségek?
    • Dehogyis, inkább növekszenek, az ilyen "orvoslás" után még inkább csőstől jönnek
    • Miért?
     • Mert azt, amit az istennélküliség okozott, azt nem a Hozzá való visszatéréssel, hanem a sátánhoz fordulással akarják gyógyítani
      • Mert ez terület: mágia, jóslás, asztrológia, ezotéria, feng shui... mind a gonosz területe
 • Valóban létezhetnek lakásokban rendkívüli jelenségek, rosszul létek, megmagyarázhatatlan történések, akár kísértetjárás is, vagy egy-egy családhoz tapadó szerencsétlenségek, negatív jelenségek, amelyekből túl sok van egyszerre, és keresi az ember a magyarázatukat.
  • Mi ezeknek a jelenségeknek a magyarázata?
   • Lehet a háttérben átok, rontás
    • Egy vendéglátó egységben dolgozó mesélte a közelmúltban, hogy késő volt, már éppen zárni akart, amikor egy társaság betoppant. Még kiszolgálta őket, de már nagyon részegek volta. Mikor nagynehezen kitessékelte őket, az egyik kuntsaft átkozódni kezdett. Átkokat szórt a kiszolgálóra és családjára, amelyek elég félelmetesek volta. Mikor elmesélte nekem, megbeszéltük, hogy az átkok elsősorban azokra hatnak, akik kimondják azokat. A célszemélyekre legfeljebb akkor, ha nem állnak szilárdan a hitben. Imádkoztunk, megtörtem az átkot, kértem Istent, hogy fordítsa azokat áldássá. És kértem az illetőt, hogy imádkozzon az átkozódóért, bocsásson meg neki. Ezután néhány nappal jelentkezett az átkozódó, bocsánatot kért, ő pedig hozzám irányította. Végigbeszéltük az életét, tanácsokat kapott arra, hogyan szabadulhat ki az alkohol rabságából, és imádkoztam is érte.
   • Lehet, hogy komoly bűnöket követtek el abban a házban, amik miatt a bűnelkövetők még mindig szenvednek, ezekkel a rendkívüli jelenségekkel hívják fel magukra a figyelmet
    • minden bizonnyal a tisztítótűzben vannak, és valójában imát kérnek
    • Nemrég voltam egy kastélyban, amelyben ott lakott a tulajdonos és szállodát is rendeztek be. Több vendég is rendkívüli jelenségeket emlegetett. Többüknek egyébként kifogástalanul működő drága svájci órája egy adott időpontban megállt. Mások néhány személyt láttak éjszaka. Ezek között a jelenlegi tulajdonos a kastély egy korábbi gazdájára vélt ráismerni. Ezek után megszenteltük az egész kastélyt, és szentmisét mutattunk be a kastély jelenlegi és korábbi lakóiért.
   • Az is lehet, hogy varázslással, vagy kifejezett sátáni tevékenységgel gonosz lelkeket hívtak, kötöztek egy adott házhoz, útszakaszhoz, helységhez.
    • A Naszályon szívesen szoktam sétálni. Egy adott útszakasz korlátaira és útjelző köveire démonalakok és nevek vannak felfestve. Én rendszeresen imádkozni szoktam azon a helyen a városért, és az ott lakókért, akár le is ülök azokra a kövekre, és ott imádkozom, megtöröm az átkokat és rontásokat, és áldást adok arra a helyre, az arra járókra, és a démonokra. Semmi okunk a félelemre. Nekik, a démonoknak van félnivalójuk a hívő keresztényektől.
  • Hogyan lehet megszüntetni ezeket a jelenségeket, hogyan lehet e negatív hatásoktól szabadulni?
   • A legegyszerűbb módja ezeknek a helységeknek, lakásoknak , útszakaszoknak a megszentelése
    • Mi magunk is haza vihetünk szentelt vizet, szentelt sót, szentelt olajat
     • ezekkel meghinthetjük lakásunkat, megkenhetjük a házak bejáratát, ajtókat, ablakokat, szentelt sót hinthetünk szét a lakásban, tehetünk bele ételeinkbe
    • Megkérhetjük a papot, hogy jöjjön, és szentelje meg házunkat
    • Mi magunk megkötözhetjük az ott tevékenykedő gonosz lelkeket imával, távol tarthatjuk őket magunktól szentelt vízzel, szentelt tárgyak viselésével
   • Miért hatnak a szentelmények?
    • Az Egyház imája által
     • A szentségekben közvetlenül Krisztus tevékenykedik
     • A szentelményekben az egész egyház imája által
    • A szentelés és az áldás ugyanaz
     • Jelentése: benedicere, jót mondani, jót kívánni, jót cselekedni
      • ellentéte a maledicere: rosszat tenni, kívánni, átkozódni
     • Amikor megáldunk, megszentelün valamit, azt kivonjuk a gonosz hatása alól, és Isten erőterébe, védelme, oltalma alá helyezzük
   • Az egyházi liturgikus könyvekben rengeteg áldás, szentelmény van, kérhetjük a paptól, hogy áldjon meg minket, ha betegek vagyunk, áldja meg épületeinket, használati tárgyainkat. Mi magunk is megáldhatjuk nemcsak az ételt, amit magunkhoz veszünk, hanem pl. a gyógyszereket is, hogy a bennük lévő káros mellékhatások kevésbé érvényesüljenek.
   • Milyen áldások szerepelnek egyházi liturgikus könyvekben?
    • Csak néhány eleme a listának: balázs áldás, betegek, bor, búcsúsok, útra indulók, ételek, feszület, gyermekek, gyertya, gyümölcs, hangszerek, harang, ház, húsvéti ételek, imakönyv, járművek, kenyér, kereszt, keresztút, képek, munkaeszközök, oltár, orgona, rózsafüzér, reverenda, skapuláré, só, szobor, víz megáldása.
   • Rajtunk múlik, hogy hiszünk-e ezekben, élünk-e velük, használjuk-e a szenteltvizet, szentelt, sót, szentelt olajat, kérünk-e áldásokat a paptól.

Karácsonyi levél

Beküldve: Írások, tanulmányok

Karácsonyi levél 2012.

(a  magyar karácsony szó szláv eredetű, a szláv

korcsun szóból ered, amely lépőt, átlépőt jelent)

Kedves Testvéreim!

 

Nagycsaládos  apa és férj vagyok, magyar ember. Foglalkozásomra nézve gyermekvédő, önkéntesként  családsegítő.

Barátaimmal mindnyájunkat érintő ÉLET-ügyben szólaltunk meg 1998. márciusában. Én voltam akkor az Alfa Szövetség szóvivője. Egy konkrét eset kapcsán (http://hexa.hcbc.hu/meh/kormos.htm ) érveltünk  a magyar méhmagzatok életjoga és a magyar anyák szabad és jó választása mellett.  A „dávodi magzatot” 1998. március 25-én, vagy 26-án kormányzati beavatkozásra, törvénytelenül megölték (akkor még ellentétes bírósági ítélet volt érvényben). Március 25-e „Gyümölcsoltó Boldogasszony” napja, amikor a keresztények az Emberfia fogantatását ünneplik... - A nagy média-nyomás miatt kevesen értették meg, hogy egyrészt a magyar ÉLETről, a magyar JÖVŐről volt szó, másrészt az abortuszba hajszolt, vagy abortuszt választó magyar anyákról, családokról. (http://hexa.hcbc.hu/meh/davod.htm )

2012. Karácsonyán a mélyszegénységben élők és a szegénységbe csúszók életéről szeretnék Írni. Vagyis a magyar társadalom nagyobbik feléről, a gyermekek legalább háromnegyedéről…

Úgy tapaszatalom, hogy ma,Magyarországon nemcsak a méhmagzatok, de a szegények is  életveszélybe kerültek. Éheznek és fáznak - többen közülük megfagytak és meg fognak fagyni ezen a télen is, ha hagyjuk.

12 évvel ezelőtt láttam magam előtt egy hatalmas madarat, amit a magyarsággal azonosítottam.  A madár a remény, vagy a reménytelenség uralma szerint lassan emelkedett, vagy süllyedt. 1998. tavasza meghozta a felemelkedést, 2008 ősze  a süllyedést...

Vészhelyzetben gyors cselekvésre van szükség! Fönt is, középen is, lejjebb is. Mert elveszett 1 millió munkahely, ami 1990 előtt megvolt  („Mondd, mit érlel annak a sorsa, akinek nem jut kapanyél…”), mert a szegényeknek esélyük sincs saját otthont teremteni, mert sokaknak az otthon megtartása okoz súlyos gondot, mert jobb híján gyermekeket szakítunk el szüleiktől, szülőket gyermekeiktől,  mert a családok és az ország eladósodottsága átlépte a kezelhető mértéket, mert a devizahitel-csalás, a kamatos-kamat mechanizmus elszívja a szerény jövedelmeket, mert az energia- és  élelmiszerárak a fellegekben, mert a családi pótlék, a GYES és a GYET 2008 óta nem emelkedett…

Nincs hová hátrálni!

2012. Karácsonyán nincs a hajlékokban tartalék élelmiszer és tüzifa, a vergődő családokban az egy főre eső felhasználható havi jövedelem 10 ezer Ft alatt van, az elprivatizált erdőket rendőrök védik, a megfagyni nem akaró „tolvajokat” tízezrekre büntetik. (Az energiaár csökkentése sok családon igen, de a legkisebbeken nem segít, hisz nekik sem gázuk, sem központi fűtésük, sokaknál már az áramot is kikapcsolták.)

Akkor hát mit tegyünk?

Módszerként és cselekvésként ajánlom a föntről „kibocsájtott” figyelmeztetését: „Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám…    Bizony mondom nektek, amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek.” - És azét, aki előkészítette az Ő útját: „A sokaság pedig megkérdezte tőle: "Akkor hát mit tegyünk?"  János így válaszolt nekik: "Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék." Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: "Mester, mit tegyünk?"  Nekik ezt mondta: "Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva." Megkérdezték tőle a katonák is: "Mi pedig mit tegyünk?" Nekik viszont ezt felelte: "Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal." 

Az ÜZENET világos, egyszerű és egyértelmű. Mindenki le tudja fordítani saját élethelyzetére, lehetőségeire, ha fontos neki az  ÉLET… (A segítségnyújtás mikéntjéről természetesen saját magunknak kell dönteni: tájékozódni rokonságunkban, környezetünkben a nélkülözőkről, kiválasztani a megbízható „gyámolító” személyeket, kisebb és nagyobb szervezeteket, ellenőrizni, hogy eljutott-e a rászorulókhoz adományunk. Ha javainkat megosztjuk, életeket mentünk és életet nyerünk.)

Természetesen az Elöljárók, Magyarország vezetői számára is ugyanez  a zsinórmérték. Befolyásukkal legyen arányos felelősségvállalásuk, áldozatuk. Támogassuk őket imával!

12 évvel ezelőtt nem volt alkalmam a nyilvánosság előtt elmondani, most megteszem: az emberi élet drasztikus elvétele, az aljas magzatgyilkosság után az anyának (a magyar anyáknak) szóló üzenetet kaptam.   Felülről:  „… én sem ítéllek el, menj és többé ne vétkezz!”

A „rendszerváltás” áldozatai, az éhező, fázó gyermekek, megfagyó emberek sem ítélnek el bennünket..

Míg van időnk jót tenni, tegyük bátran!

 

Csemő, 2012.12.26. - Szent István vértanú-diakónus emléknapján

(a diakónus feladata az ősegyházban az istentiszetelen való közreműködés és a szegények szolgálata volt) 

Olgyay György