Anna-réti misék 1.

Beküldve: Szent Anna-rét

Az Engesztelők Országos Találkozójának a napján, május 26-án történt a Szent Korona Lovagrend részéről a bejelentés a Szent Anna-réten, hogy a szombat délutáni misék júniustól egy meghatározatlan időre a Kútvölgyi Kápolnába kerülnek át, és hogy ott szerveznek szentségimádásokat is. Ezt a bejelentést racionális megfontolások előzték meg, de maga a bejelentés a jelenlévők beszámolója alapján egy látnoktól kapott üzenetre hivatkozva történt.

Óriási áldozat volt az eddigiek során is Lovagrend részéről a szentmiséknek a szervezése, amelyhez egy idő után szentségimádások is csatlakoztak. Köszönjük, eddigi áldozatos szervező munkájukat. Megértem, ha elfáradtak, és azt is, ha más meggondolások is ott vannak a döntés háttérben. Mindazonáltal én magam úgy érzem, hogy a Szent Anna-réten bemutatott szentmiséknek óriási a kegyelmi értéke.

Ismerős vagyok a látomások és a látnokok világában is. Tudom, hogy 100%-osan megbízható látnok nincs, akinek üzenetibe ne csúszhatnának bele tévedések, amelyekbe ne tudna egyenesen a gonosz lélek is bezavarni. Tévedhetetlenségről az egyház csak a pápával kapcsolatban beszél, de a pápa kijelentései is csak bizonyos korlátok között tévedhetetlenek. Minden látomás, üzenet megkülönböztetésre szorul. A nagy karizmatikus találkozókon elhangzó üzeneteket mielőtt nyilvánosságra hozzák, egy megkülönböztető csoport vizsgálja át. A többi, különösen sokak magatartását, cselekvését meghatározó üzenet is megkülönböztetésre szorul. Ennek a megkülönböztetésnek egyik módja lehet, hogy egy fontos kérdéssel kapcsolatban megkérdezzük az Égieket más látnokokon, csatornákon keresztül is.

Amikor tudomást szereztem erről a döntésről, és hogy ennek a nyilvánosságra hozatala egy látomásra, üzenetre hivatkozva történt, megkérdeztem a kérdésről más látnokokat is.

Egyikükön keresztül rögtön szólt Jézus. Közösségi megkülönböztetés céljából ezt most nyilvánosságra hozom. Ez az üzenet így hangzik.

Drága gyermekeim! A Normafa Édesanyám számára kiválasztott hely. Édesanyám és Én nagyon szeretnénk, ha az engesztelők továbbra is ott jönnének össze és ez a közösség nem szakadna szét. Mi együtt szeretnénk látni titeket. Abba az üzenetbe, amely azt tanácsolta, hogy menjetek át máshová, sajnos belezavart ellenségem. A gonosz és csatlósai közétek is beteszik a lábukat, hogy ellentéteket szítsanak, hogy megzavarják az együttérző szeretetet, az egyetértést, minden fortélyt megpróbálnak. Eddig a vezetőség soraiban próbáltak ellentéteket szítani. Most pedig meg akarják akadályozni, hogy együtt maradjatok. Ne féljetek kicsinyeim, követőim, drága buzgó engesztelőim! Édesanyám és Én, Mennyei Atyánk és a Szentlélek, Szent Mihály és a többi arkangyal, Isten minden szentjei, különösen a magyar szentek sokkal erősebbek vagyunk a gonoszoknál. Ha szabad akaratotokat Nekünk ajándékozzátok, megőrizzük az egységet a Normafánál. Ti, engesztelők hogy lehetnétek az élő Anna-réti kápolna, amely ott fog felépülni, ha ott hagyjátok e szent helyet? Azért is maradjatok, hűséges engesztelőim, a felépülendő kápolna helyén, mert amíg el nem készül, hús-vér falai vagytok a várva várt templomnak. Ha máshol jönnétek össze, védett helyen, padokban ülve, hiányozna a lelkek mentéséért hozott kedves áldozat, mely tűri az időjárás viszontagságait. Ó milyen meghatóan nézzük mi, Égiek hogy télen-nyáron, esőben-hóban, rekkenő hőségben részt vesztek a szentmiséken, hallgatjátok igémet, énekeltek, imádkoztok és dicsőítetek Minket. Jöjjetek, kicsinyeim az Anna-rétre! Tárt karokkal várunk titeket, megváltótok Jézus és mennyei Édesanyátok. Nagy szeretetemben drága kicsi engesztelőim megáldalak benneteket az egység szellemével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Egy másik látnokot is megkérdeztem, aki semmit nem tudott eredetileg a Szent Anna-rétről, látomásokban mutatták meg neki az Égiek előbb a helyet, és elmenve oda, ott ismerte fel, hogy arról a helyről van szó. (Az ide vonatkozó korábbi látomásai az Engesztelők Lapján a Szent Anna-rét kategórában olvashatók.). Őneki még nem válaszoltak, csak a saját véleményét írta meg.

Sajnos az égiektől még nem kaptam útmutatást, talán azért mert nehezen tudok elcsendesülni és a hangjukra figyelni, az üzeneteiket értelmezni.

Nagy szomorúsággal olvasom a Szent Anna-réttel kapcsolatos fejleményeket.

Úgy vélem ezzel a vesztünkbe rohannánk. Az üzenetek abban nem tértek el soha, hogy ott templomot, kápolnát kell emelni. Sőt világosan kérik, hogy építsék fel, amíg nem késő... Nem tudom, hogy a negyvenes években mennyi templom volt a környéken, gondolom sok. Mégis elkezdődött az építkezés, amit már sajnos nem folytathattak.

Azt május elsején láttam, hogy sok furcsa szellemi erő is működik ott.

Nézzenek körül. Minek köszönhetjük a mai zavaros világban a mi megmaradásunkat, ha nem a Szűzanyának és annak, hogy az oltalma alatt állunk? Miért vezéreltek engem akkor a Szent Anna-rétre, mivégre látok dolgokat? Én hiszek a Szent Anna rétben. 

A felépítésre hagyott idő, hamarosan lejár. Akkor végig kell majd néznünk ahogy a barbárok hozzánk is betörnek.

Terézia

Várom mindnyájatok véleményét, commentjét a kérdéshez, hiszen az Égiek nemcsak a látnokokon keresztül közli véleményüket, hanem mindnyájunkon keresztül szólnak. Fontos, hogy kifejtsük, és egymással megosszuk véleményünket ebben a fontos kérdésben.

Imádságos szeretettel: József atya