Anna-réti misék 2 (Az engesztelők megosztásán és szétoszlatásán dolgozik a békebontó)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves Testvéreim az Úrban!

Elfogadással, de nem örömmel írom véleményemet. Szívem mélyén úgy érzem, hogy valamiért válságba került a Szent Anna-réti engesztelés. Az engesztelők megosztásán és szétoszlatásán dolgozik a békebontó, ilyen esetekben a Szentlélek Bölcsességét kérni nem szégyen.  Megvilágosító Kegyelem elengedhetetlenül fontos nagy döntések pillanatában, mert a nehézségben nem a düh az első, hanem a türelem, és akkor Istené a dicsőségés, mert Ő kerül első helyre. A megpróbáltatások pillanatában soha nem „rínyálunk” (Böjte Csaba nagy mondása), hanem helyben megoldjuk a problémát.

Saulnak is voltak durva tettei, de Isten edénye volt, így lett belőle Szent Pál. Nem tudhatni miért engedte meg a Mennyei Atya, hogy az Engesztelő Mozgalom elnöke tett egy nagy kitérőt. Lehet, hogy mi engesztelők több alázatot és megbocsátását kellene mutassunk a világ fiainak, vagy esetleg mi is ezen erények hiányába élünk? Nehéz megpróbáltatás, de Isten segítségével békesség jegyében lehet pontot tenni az ügyre. Azt mondják sír a Szűzanya, nem csodálom, mert mi engesztelők sok hibát követünk el, úgy mond hivatkozva Isten akaratára.

Hol hit, ott szeretet

Hol szeretet, ott béke,

Hol béke, ott áldás, 

Hol áldás, ott Isten

Hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen

 

Ezzel az áldással kívánok minden engesztelőnek őszinte bűnbánatot.

Assisi Szent Ferenc:

Áldás, békesség

Uram, tégy engem békéd eszközévé. 
Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, 
a megbocsátást oda, ahol a vétek él. 
Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, 
s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. 
Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, 
s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.