Anna-réti misék 3 (Ki a felelős azért, ha nem épül fel a kápolna?)

Beküldve: Szent Anna-rét

Szomorúan olvastam Batuék döntését. Csak megerősíteni tudom amik a Tengernek Csillaga XX/1. számának csatolt oldalain olvashatóak, és az Anna-réti első meghívásom alkalmából az égiek segítségével megfogalmaztam. Nem mellékesen az ónos eső miatt végül a Kútvölgyi-kápolnában bemutatott Szent Liturgia elmélkedéseként hangzott el:


„1. Az Engesztelő Kápolna előírás szerint megalkotott földi ikonja előtt imádkozók érintkezhetnek az Engesztelő Kápolna Isten Örök Tervében valóságosan létező ősképével, amit Isten kegyelméből spirituálisan át is hozhatnak a természet rendjébe;
2. A Szűzanya és az Úr Jézus kinyilatkoztatásai szerint az Engesztelő Kápolnába a Szűzanya Királynőként alászállhat kegyelmeivel, ami lényegében a Szűzanya Kegyelmi  Uralmának Trónusává minősül. Az Engesztelő Kápolna felépítése így a Királynő Trónfoglalásának feltétele, ami által beteljesedik Mária Országának Isten akarata szerinti rendeltetése;
3. A Szűzanya éppen azért nyilatkoztathatta ki Natália nővérnek, hogy az Engesztelő Kápolna felépítése az ismertetett feltételek mellett végül nem fog ellenállásba ütközni, mert az ikon-teológiából megismert «ősképe» adott, és a Szentírás vonatkozó helyei szerint is előbb spirituálisan magunkból felépíthetjük a Szentlélek templomainak élő köveiként az Engesztelő Kápolnát.
«Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.» (Mt 7,24) «Őhozzá járultatok, az élő kőhöz, amelyet – bár az emberek elvetettek – Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.» (1Pét 2,4-5) «Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül. De akinek műve elhamvad, az kárt vall. Maga ugyan megmenekül, de csak mintegy tűz által. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?» (1Kor 3,14-16)
Tehát a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna egyrészt a feltételek teljesítése mellett  megakadályozhatatlan, másrészt a kegyelemből létrehozott spirituális felépítménynek az anyagvilágba áradva fizikailag is láthatóvá kell lennie!”

Akkor még nem volt tudomásom Gologi-Máriás Lajos SJ Atya Világkonszekrációs imáiról, amiket Szegedi László Atya jóvoltából ismerhettem meg, amelyekről László atya lényegében ugyanazt tanítja – az imádkozók számára elővételezetten közvetítik az Engesztelő Kápolna felépítésével elérhető kegyelmeket.

Mindezekkel együtt és ezek ellenére néhány hete felmerült a csíkszeredai engesztelő csoportunk néhány tagja között, hogy amennyiben a Szűzanya kérése szerint sürgősen felépítésre nem kerül az Anna-réten a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna, sokkal súlyosabb csapásokat okozhatunk mint amiktől a Szűzanya a II. világháború előtt akarta megóvni Országának Egyházát és Népét, és azért a döntési hatalommal rendelkező főpapság és a politikusok lesznek a felelősek!

Közösségeinkben imádkozunk a szándékra az égi vezetésért.

Imádságos köszöntéssel: B. Dombi Attila atya