Anna-réti misék 4 (A „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon)

Beküldve: Szent Anna-rét

Nagy szomorúsággal olvasom a híreket, látva a megosztottságot és zavart, de ugyanakkor azzal a bizonyossággal, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik. Igen, egyértelműen a „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon.

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy sokat elért a céljából, vagyis abból, hogy ne legyen szentmise és szentségimádás az Anna-réten. Hiszen a különböző csatornákon keresztül évek óta kapott üzenetek szerint, ezek az önfeláldozó, engesztelő cselekedetek voltak, amik miatt az Úr még megkönyörült rajtunk, és védelmezett minket. Már nem az a kérdés, hogy megmenekülünk e a 3. világháborútól (amitől ugyanígy megmentett volna minket, ha a kápolna időben felépül, mint ahogy a 2. világháborútól is megmenekülhettünk volna), hanem az, hogy vérpatak lesz vagy véróceán. Óriási a tét! Mindegyikünktől számon kérik majd, hogy magyar engesztelőként megtettük e, ami rajtunk áll. Tudtunk e együtt, egységben engesztelni, imádkozni, böjtölni, vagy a saját kis útjainkat jártuk. Ha most ezt az újabb próbatételt felajánljuk a kápolnáért és egymásért, és tényleg mindannyian az akaratunkat átadjuk az Úrnak, bízva abban, hogy Ő még ebből a kilátástalan helyzetből is jót hoz ki számunkra, akkor van remény. Akkor ez a folyamat az engesztelők tisztulását szolgálhatja. Köszönjük meg mindenkinek, akik eddig szervezték a szentmiséket és részt vettek – nagy önfeláldozással, hóban fagyban – a szentségimádáson. Látható, hogy baj lenne, ha nem a Lovagrend szervezné oda a szentmiséket, mert azért nagyon vegyes szellemiségek érezhetők a háttérben. Ha mi kivonulunk a rétről, akkor átengedve a terepet, azonnal mások fogják átvenni a szervezést és irányítást és bizony kétséges, hogy milyen irányba vihetik a Szűzanya ügyét (ahogy már egy ideje sajnos a politika belekeveredett a kápolna körüli mozgalomba, súlyosan megbántva ezzel a Szűzanyát).

Mondjunk kilencedet közösen arra a szándékra, hogy a a Szűzanya kápolnája mielőbb épüljön fel, hogy a kápolnát akarók, engesztelők között legyen egység, hogy tisztuljunk, gyógyuljunk,  és növekedjen a tisztánlátásunk! „Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!”