Szent Anna-rét

Anna-réti misék 6 (A két üzenet egymással ellentétben áll. Ilyen módon zavarodottság keletkezik az engesztelők között. Az egyik üzenet tehát hamis)

Beküldve: Szent Anna-rét

Tisztelt  József atya!

Több éven át kezdetben havi, majd  heti rendszerességgel vettünk  részt a Szent Anna-réti szentmiséken. 2018 május 26-n  elhangzott egy, állítólag Égiektől származó üzenet,  miszerint az ott bemutatott miséket át kell helyzeni a Kútvölgyi kápolnába, mivel a gonosz hatalma és a negatív erők olyan mértékűek, hogy ott tovább nem ajánlatos az engesztelés. Felmerül a kérdés a tisztánlátás érdekében, hogy meghátrált volna az ÉG a gonosz erőkkel szemben? Netán nincs  elég hatalma a Mennyei Erőknek a gonosz cselvetéseivel szemben ...  ? A válasz, hogy a Szentmisék  és a Szentségimádások beszüntetésével a gonosz bizonyára nagyobb teret kap a céljai érvényesítésére. Emlékezzünk, hogy még nem olyan rég az hangzott el, hogy az országunk védelme a Szent-Anna réten bemutatott elsőszombati miséknek köszönhető. Az engesztelők erre az üzenetre  felbuzdulva heti rendszerességre változtatták a misék bemutatását . Az országunkra nehezedő külső nyomás most soha nem látott mértékű kezd lenni. Pont most hagyjuk  a gonosz  martalékává a Szent Anna-rétet ?

Az Engesztelők Lapján a témával kapcsolatban közzé lett téve egy másik  látnok által  kapott üzenet, amely szerint a Szent -Anna réten folytatni kell az engesztelést. (Ehhez még kozzá jött két másik látnoktól származó hasonló tartalmú üzenet. Lásd itt!)

A két üzenet  egymással ellentétben áll. Ilyen módon zavarodottság keletkezik az engesztelők között. Az egyik üzenet  tehát hamis. Kérjük, hogy legyen tisztázva , hogy  melyik látnok  tévedett, melyik közölt hamis állítást és gyakoroljon alázatot, és nyilvánosan vonja vissza, különben megoszlik az engesztelők tábora.

Anna-réti misék 5 (Legalább ilyenkor szakrális térré változhat, amikor szentmise bemutatása, s utána szentségimádás történik ott)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves engesztelő Testvérek!

Első hallásra jónak tűnt a Kútvölgyi kápolnába történő áthelyezése a Szent Anna réti alkalmaknak, talán a kényelmessége, időjárástól függetlensége miatt. Éreztem azonban, hogy az áldozathozatal lehetősége az ott fennálló adottságok miatt viszont így elmaradna.

Ha más alkalmakkor nem is, de legalább ilyenkor szakrális térré változhat, amikor szentmise bemutatása, s utána szentségimádás történik ott.

Bár én nagyon ritka alkalmakkor tudok oda eljutni, mivel vidéken egy szerzetes közösségben élek, mégis azt a helyet javasolnám továbbra is a szentmisék és az engesztelők imádságos helyének, ameddig nem épülhet fel ott az Égiek által kért kápolna. (Rendkívüli időjárás esetén amúgy is a Kútvölgyi kápolna nyújt segítséget.)

További áldott imádságos összejöveteleket kívánok szeretettel:  Anna nővér

Anna-réti misék 4 (A „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon)

Beküldve: Szent Anna-rét

Nagy szomorúsággal olvasom a híreket, látva a megosztottságot és zavart, de ugyanakkor azzal a bizonyossággal, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik. Igen, egyértelműen a „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon.

Anna-réti misék 2 (Az engesztelők megosztásán és szétoszlatásán dolgozik a békebontó)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves Testvéreim az Úrban!

Elfogadással, de nem örömmel írom véleményemet. Szívem mélyén úgy érzem, hogy valamiért válságba került a Szent Anna-réti engesztelés. Az engesztelők megosztásán és szétoszlatásán dolgozik a békebontó, ilyen esetekben a Szentlélek Bölcsességét kérni nem szégyen.  Megvilágosító Kegyelem elengedhetetlenül fontos nagy döntések pillanatában, mert a nehézségben nem a düh az első, hanem a türelem, és akkor Istené a dicsőségés, mert Ő kerül első helyre. A megpróbáltatások pillanatában soha nem „rínyálunk” (Böjte Csaba nagy mondása), hanem helyben megoldjuk a problémát.

Anna-réti misék 1.

Beküldve: Szent Anna-rét

Az Engesztelők Országos Találkozójának a napján, május 26-án történt a Szent Korona Lovagrend részéről a bejelentés a Szent Anna-réten, hogy a szombat délutáni misék júniustól egy meghatározatlan időre a Kútvölgyi Kápolnába kerülnek át, és hogy ott szerveznek szentségimádásokat is. Ezt a bejelentést racionális megfontolások előzték meg, de maga a bejelentés a jelenlévők beszámolója alapján egy látnoktól kapott üzenetre hivatkozva történt.

Óriási áldozat volt az eddigiek során is Lovagrend részéről a szentmiséknek a szervezése, amelyhez egy idő után szentségimádások is csatlakoztak. Köszönjük, eddigi áldozatos szervező munkájukat. Megértem, ha elfáradtak, és azt is, ha más meggondolások is ott vannak a döntés háttérben. Mindazonáltal én magam úgy érzem, hogy a Szent Anna-réten bemutatott szentmiséknek óriási a kegyelmi értéke.

Ismerős vagyok a látomások és a látnokok világában is. Tudom, hogy 100%-osan megbízható látnok nincs, akinek üzenetibe ne csúszhatnának bele tévedések, amelyekbe ne tudna egyenesen a gonosz lélek is bezavarni. Tévedhetetlenségről az egyház csak a pápával kapcsolatban beszél, de a pápa kijelentései is csak bizonyos korlátok között tévedhetetlenek. Minden látomás, üzenet megkülönböztetésre szorul. A nagy karizmatikus találkozókon elhangzó üzeneteket mielőtt nyilvánosságra hozzák, egy megkülönböztető csoport vizsgálja át. A többi, különösen sokak magatartását, cselekvését meghatározó üzenet is megkülönböztetésre szorul. Ennek a megkülönböztetésnek egyik módja lehet, hogy egy fontos kérdéssel kapcsolatban megkérdezzük az Égieket más látnokokon, csatornákon keresztül is.

Amikor tudomást szereztem erről a döntésről, és hogy ennek a nyilvánosságra hozatala egy látomásra, üzenetre hivatkozva történt, megkérdeztem a kérdésről más látnokokat is.

Egyikükön keresztül rögtön szólt Jézus. Közösségi megkülönböztetés céljából ezt most nyilvánosságra hozom. Ez az üzenet így hangzik.