Szent Anna-rét

Anna-réti misék 8 (Amilyen erős lesz ott az ima, annál jobban hatástalanodnak a sötét erők, még ha jelen is vannak)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves Testvérek!

Hozzászólásaitokat olvasva, érzékelem, hogy a Szent Anna-réti sötét szellemi erőktől való félelem is megjelenik.
Teljesen „steril” környezetet csak a mennyben várhatunk. A Szentírásban olvassuk, hogy a búzának és a konkolynak együtt kell felnövekednie, nem lehet idő előtt szétválasztani őket. Amilyen erős lesz ott az ima, annál jobban hatástalanodnak a sötét erők, még ha jelen is vannak.
Szeretettel:     Anna nővér

Anna-réti misék 7 (Sohasem lehetnek erőssebbek a gonosz és az ördögi erők mint a Jóisten és a Szűzanya)

Beküldve: Szent Anna-rét

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Engesztelök, Svédországból írunk. A messzi távolból csatlakoztunk lelkileg, ehhez az igen fontos mozgalomhoz.

Csak annyit szeretnénk önnöknek, de főleg a tisztelt lovagoknak üzenni hogy véletlenül se hagyják abba az engesztelést a Szent Anna-réten! Túl nagy a tét!

Sohasem lehetnek erőssebbek a gonosz és az ördögi erők mint a Jóisten és a Szűzanya.

Szerintünk valamilyen okkult csoport próbálja valamilyen módon befolyásolni önnöket.

Nem engedhetnek nekik!!!

Mély tisztelettel és alázattal,

Németh Krisztina és Erzsébet

Anna-réti misék 6 (A két üzenet egymással ellentétben áll. Ilyen módon zavarodottság keletkezik az engesztelők között. Az egyik üzenet tehát hamis)

Beküldve: Szent Anna-rét

Tisztelt  József atya!

Több éven át kezdetben havi, majd  heti rendszerességgel vettünk  részt a Szent Anna-réti szentmiséken. 2018 május 26-n  elhangzott egy, állítólag Égiektől származó üzenet,  miszerint az ott bemutatott miséket át kell helyzeni a Kútvölgyi kápolnába, mivel a gonosz hatalma és a negatív erők olyan mértékűek, hogy ott tovább nem ajánlatos az engesztelés. Felmerül a kérdés a tisztánlátás érdekében, hogy meghátrált volna az ÉG a gonosz erőkkel szemben? Netán nincs  elég hatalma a Mennyei Erőknek a gonosz cselvetéseivel szemben ...  ? A válasz, hogy a Szentmisék  és a Szentségimádások beszüntetésével a gonosz bizonyára nagyobb teret kap a céljai érvényesítésére. Emlékezzünk, hogy még nem olyan rég az hangzott el, hogy az országunk védelme a Szent-Anna réten bemutatott elsőszombati miséknek köszönhető. Az engesztelők erre az üzenetre  felbuzdulva heti rendszerességre változtatták a misék bemutatását . Az országunkra nehezedő külső nyomás most soha nem látott mértékű kezd lenni. Pont most hagyjuk  a gonosz  martalékává a Szent Anna-rétet ?

Az Engesztelők Lapján a témával kapcsolatban közzé lett téve egy másik  látnok által  kapott üzenet, amely szerint a Szent -Anna réten folytatni kell az engesztelést. (Ehhez még kozzá jött két másik látnoktól származó hasonló tartalmú üzenet. Lásd itt!)

A két üzenet  egymással ellentétben áll. Ilyen módon zavarodottság keletkezik az engesztelők között. Az egyik üzenet  tehát hamis. Kérjük, hogy legyen tisztázva , hogy  melyik látnok  tévedett, melyik közölt hamis állítást és gyakoroljon alázatot, és nyilvánosan vonja vissza, különben megoszlik az engesztelők tábora.

Anna-réti misék 4 (A „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon)

Beküldve: Szent Anna-rét

Nagy szomorúsággal olvasom a híreket, látva a megosztottságot és zavart, de ugyanakkor azzal a bizonyossággal, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik. Igen, egyértelműen a „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon.

Anna-réti misék 5 (Legalább ilyenkor szakrális térré változhat, amikor szentmise bemutatása, s utána szentségimádás történik ott)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves engesztelő Testvérek!

Első hallásra jónak tűnt a Kútvölgyi kápolnába történő áthelyezése a Szent Anna réti alkalmaknak, talán a kényelmessége, időjárástól függetlensége miatt. Éreztem azonban, hogy az áldozathozatal lehetősége az ott fennálló adottságok miatt viszont így elmaradna.

Ha más alkalmakkor nem is, de legalább ilyenkor szakrális térré változhat, amikor szentmise bemutatása, s utána szentségimádás történik ott.

Bár én nagyon ritka alkalmakkor tudok oda eljutni, mivel vidéken egy szerzetes közösségben élek, mégis azt a helyet javasolnám továbbra is a szentmisék és az engesztelők imádságos helyének, ameddig nem épülhet fel ott az Égiek által kért kápolna. (Rendkívüli időjárás esetén amúgy is a Kútvölgyi kápolna nyújt segítséget.)

További áldott imádságos összejöveteleket kívánok szeretettel:  Anna nővér