Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 17. Gecemáni órák

Gyermekeim! Oly sokszor megmutattam nektek az olajfák hegyi vérrel verejtékező Szent Arcom gyötrődését, és azt is, hogy mit jelentett nekem az Atya akaratában megmaradni. Mégis kevesen akarjátok elfogadni saját megpróbáltatásotok […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019.10.16. Alacoque Szent Margit Mária

"Nem tudtok előrehaladni az imádkozásban? Akkor elég nektek, hogy felajánljátok Istennek mindazt a közbenjáró imádságot, amit a mi Megváltónk végez értünk az Oltáriszentségben, és hogy felajánljátok az ő lángoló buzgóságát […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Die Spiritualität der Sühne

Die Spiritualität der Sühne Übersetzung von 3 Punkte aus dem ersten Kapitels des ungarischer Buches: Az engesztelés lelkisége. Verlag: Piarista Rendház, Vác, 2017 (Seiten 1‐29) ©Bocsa József  email: bocsa.jozsef@piarista.hu Hier […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 15. Avilai Szent Teréz

2019. 10. 15.Avilai Szent Teréz Testvéreim! Sajnos a legtöbb ember olyan Istenképet hordoz magában, amelyet gyerekkorából őrzött. A mennyben élő, és uralkodó Istent, aki valahonnan kívül, és távolról szemléli életünket. […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 13. Évközi 28. Vasárnap

(Lk 17, 11 – 19) Gyermekeim! Jeruzsálem felé tartva át kellett mennünk Szamária és Galilea határvidékén. Mikor a közelükbe értem tíz leprás már messziről kiabálta, hogy „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk.” […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 12.

Gyermekeim! (Lk 11, 27-28) Édesanyám dicséretét kiáltja valaki a tömegből. Boldognak mondja Őt, mert hordozta, és világra hozta a ti Üdvözítőtöket. Én azonban rögtön hozzátettem, „boldogabb, aki hallgatja, és megőrzi […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 11. Szent XXIII. János pápa

Testvéreim! Az ezerkilencszázas évek második felében választottak pápává. A katolikus egyház ellenfelei nehezen tudták kivonni magukat nyugodt természetem hatása alól, mert nem úgy néztem rájuk, mint idegenre, hanem, mint Istennek […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 10. Gecemáni órák

Gyermekeim!Mélyen hajoljatok meg szent akaratom előtt, hogy teljesíthessem, amit rátok bíztam! Minél szorosabb kapcsolatban vagytok velem, annál tökéletesebben részt vállalhattok terveim megvalósításában. Nem biztos, hogy látni fogjátok munkátok kézzelfogható eredményét, […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 09. Szent Dénes püspök vértanú

Testvéreim! Római gall püspökként kerültem Párizsba két társammal együtt, ahol megszerveztük az egyházi életet. Felragyogott a kegyelem fénye munkásságom ideje alatt, ezért a pogány módon gondolkodó papság felháborodott. és felbujttatta […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 10. 08. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya

Gyermekeim! Magyarok Nagyasszonyaként állok előttetek királynői palástban és Szent István koronájával a fejemen. Szent királyotok országotokat édesanyai oltalmamba ajánlotta, amit nagy örömmel fogadtam, és azóta sem veszem le tekintetemet országotokról. […]