3 péntek és 3. szombat

Beküldve: Szentháromság gyermekei

A váci Szent Anna Piarista Templomban lassan két évtizede tartott gyógyító, családfagyógyító szentmisék az érintettek megkérdezése alapján péntek 18.00 óráról az időbeli könnyebb megközelítés miatt átkerültek a hónap 3. szombatjára. És 18.00 óra helyett 15.00 órakor kezdődnek.

Májusban a 3. szombat 15-ére esik!

Ezeken a szentmiséken lehetőség van a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjához való csatlakozásra is, a magánfogadalmak letételére.

A 3. pénteki Szent Vér engesztelő imadélután ideje megmarad. Aki ezeken szeretne odaszentelődni Jézus Krisztus Drága Szent Vérének , vagy szeretné megújítani a már három éve letett fogadalmát, az előre jelezze az alábbi email címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Ezek az imadélutánok 12.00 órakor kezdődnek. Ha van odaszentelődésre, illetve annak megújítására jelentkező (3 év elteltével lehetséges), akkor szentmisék is lesznek 15.00 órakor.

A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja

Beküldve: Szentháromság gyermekei

Magyarország a Szűzanya engesztelő országa. A magyar engeszteléssel szoros kapcsolatban áll az égiek által Magyarország engesztelő szentélyének szánt kápolna felépítése Budapesten a Normafa közelében található Szent Anna Réten. Az első kérés erre vonatkozóan 77 évvel ezelőtt hangzott el, de a kápolna mindmáig nem épült fel. E kérés Kovacsics Mária Natália nővéren keresztül hangzott el. Nála az is szerepelt – ahogyan egyre halasztódott a kápolna felépülése – hogy a kápolna és az Égiek által kért engesztelő szerzetesrendeknek ügye együtt fog előre mozdulni. Pillanatnyial a kápolna még mindig nem épült meg, és bizony ezek a szerzetesrendek sem virágoznak, sem Natália nővér rendje, sem a férfi rendek.

Az Újszövetségben mind egy templom, mind egy kápolna, nem elsősorban kőből, fából, vagy bármilyen anyagból emelt épület, hanem Krisztus misztikus testének a része. Egy földi anyagokból készült templomnak is előbb lelkileg kell épülnie. Ugyanígy van ez egy szerzetesrenddel is. Mielőtt annak a szervezeti, egyházjogi keretei létrejönnének, azelőtt egy lelki építkezésre van szükség.

Egy ilyen lelki építkezésre hívja mindazokat a Szentháromság Gyermekeinek Engesztelő Családja, akik számára fontos az engesztelés, és aki Magyarország engesztelő hivatását élni szeretnék, és szeretnék azt is, hogy felépüljön végre valahára az engesztelő kápolna, és működjenek az engesztelő rendek.

Erre hív ez a 2021 Húsvétján alakult engesztelő család, amelynek részletesebb leírása és működési szabályai itt találhatók        Sühnefamilie der Dreifaltigkeit deutsch

Belépési nyilatkozat letöltése:

Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja adatkezelési nyilatkozata

Engesztelő imaóra menete és a fogadalomtétel szövege         Gelübde deutch

Áldó ima a coronavírus férge ellen

Beküldve: Egyedi imák

 

(Az áldásnak ez a szövege a Rituale Romanum „áldás egerek, sáskák, férgek és ártó állatok ellen” áldása alapján készült. A Wienerwaldban található St. Corona am Schöpflből származik, amelynek oltárképén a megkoronázott Szűzanya és a Kis Jézus képe látható)

Áldás közben mi papok gyakran átéljük, hogy különféle bajok, betegségek, csapások – ahol már semmi más eszköz nem használt – közvetlenül az áldás után megszűnnek. Ezért meggyőződésünk, hogy Isten a coronavirus csapásától is megszabadít, ha áldó imában ezt bizalommal kérjük.

Kelj fel Uram, és siess segítségünkre! Szabadíts meg minket a Te Nevedért! Urunk, saját fülünkkel hallottunk, amint atyáink elbeszélték, azokról a nagy tettekről, amelyeket az ő napjaikban véghez vittél (Zsolt 44,2).

Segítségünk az Úr Nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg imádságomat! És kiáltásom jusson eléd!

Könyörögjünk! Urunk, hallgasd meg kegyesen kéréseinket! Ha méltán szenvedünk is fenyítést bűneink miatt, és gyötrődünk a coronavírustól, szabadíts meg minket mégis irgalmasan szent nevedért, hogy ezek a vírusok a Te hatalmaddal eltávozzanak, és senkinek se ártsanak, és országainkat békén hagyják! Ami életünkben történik, szolgálja a Te dicsőségedet! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Mindenható, örök Isten! Te megjutalmazol minden jót, és nagy a te irgalmad irántunk, bűnösök iránt; előtted hajol meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Add meg nekünk, bűnösöknek hatalmad által, hogy amit irgalmadból elkezdünk, azt hatékony kegyelmed által végbe vigyük, és távolítsd el a koronavírusokat, hogy ettől a csapástól szelíd könyörületeddel megszabadulva Felségednek hálánkat kifejezhessük! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Jézus legszentebb nevében, a Katolikus Anyaszentegyház hitének erejében parancsolok nektek ti ártalmas coronavírusok + a mindenható Atyaisten + az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus, és + a Szentlélek nevében, aki mindkettőjüktől származik: távozzatok azonnal országainkból, és ne ártsatok tovább!

A mindenható Isten nevében, az egész mennyei udvar, Isten szent egyháza nevében parancsolom nektek: oszoljatok szét, napról napra kisebbedjetek, csökkenjen a hatalmatok, és tűnjetek el, hogy semmi se maradjon belőletek! Ezt adja meg nekünk kegyesen Ő, aki jön, hogy megítélje az élőket és holtakat, és tűz által az egész világot. (Meghintés szentelt vízzel)

További cikkeink...