Gobbi atya volt titkárának reflexiói a mai (koronavírusos) helyzetre

Beküldve: Aktuális

Máriás Papi Mozgalom felelőseinek és tagjainak, 2020. 04. 07.

 

          Szeretteim

          A koronavírus szörnyű megtapasztalása alatt, mely már több mint egy hónapig bezárva tart engem, nem fogadhatok senkit és nem beszélhetek senkivel, imádkozhattam és sokat reflektálhattam, és nekem (úgy) tűnik, hogy egy nagyon fontos igazságot fogadtam be: „Átkozott az az ember, aki emberben bízik” (Jer 17,5).

          Máriás Papi Mozgalomra gondoltam, aminek a tagja vagyok már sok éve, amiben részt veszek 1976 óta, miután Stefano atyával találkoztam Salernoban.

          Szemlélve a mostani Máriás Papi Mozgalmat, nekem úgy tűnik, meg kellene értenünk, hogy sok kezdeményezésünket és sok döntésünket javítani kellene.

Nigériai Barnabásék sajtótájékoztatója II. Ayo Maria Atoyebi püspök 2020.04.04

Beküldve: Nigériai Barnabás

Ayo Maria Atoyebi püspök konferenciabeszéde 2020.04.04-én:

A COVID-19 koronavírussal kapcsolatos tapasztalataink.

Napjainkban beszélgetéseink fő témájává vált, amely elménket és környezetünket félelemmel tölti be. De mondottam már nektek, hogy ne féljetek és ne szorongjatok, mert amint érkezett ugyanúgy fog távozni is. Sokan kétségbeestek és mások meghaltak. Imádkozunk értük? Nyugodjanak békében. „Ó Uram, az örök világosság fényeskedjék nekik.”

És ti Fivéreim és Nővéreim, akik eltemettétek őket ne szomorkodjatok, hiszen újra találkozhatunk velük a Mennyben.

Többek között három fontos dolgot szeretnék kiemelni abból, amit folyamatosan tapasztalunk a COVID-19 koronavírus valóságából. Az első az ima, a második a bűnbánat, a harmadik a bizalom Istenben. Ezek összefüggésben vannak egymással. Az ima nem új egyiketek számára sem. Valójában az élet kenyerévé kell válnia számotokra. Jézus Krisztus apostolainak életritmusa az imából állt és én hiszem, hogy ti az Úr apostolai vagytok. De ha nem vagytok azok, akkor kételkedtek benne. Ma azonban Jézus igaz követőivé válhattok, aki egész életében imádkozott és minket is megtanított imádkozni. Jézus parancsba hagyta nekünk, hogy imádkozzunk, amikor azt mondta:

Szentségimádás a virtuális térben és a szívünk mélyén

Beküldve: Aktuális

Az első magyarországi örökimádási kápolnában már öt és féléve folyik a szentségimádás, és ez a kápolnában elhelyezett vebkamera segítségével már a kezdetektől bárhol a világon követhető. A járványhelyzet miatt most csak így végezhető a szentségimádás. A szentségimádók listájára az itt következő levelet küldtük szét. A járványhelyzettel a szentségimádás még mélyebb dimenziói nyíltak. Erről tájékoztat az alábbi levél.

Nigériai Barnabásék sajtótájékoztatója I. Barnabás beszéde 2020.04.01

Beküldve: Nigériai Barnabás

 NE FÉLJETEK, VELETEK VAGYOK

(A kiemelések a magyar fordítás közreadójától származnak. Barnabás egy mondatot szedett vastag betűvel. Ezt a maga helyén jelöljük)

Isten drága gyermekei, köszöntelek mindannyiatokat ezen a konferencián. Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Imádkozzunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát, egy Dicsőséget azokért, akik meghaltak ebben a járványban.

Sokan hívtak bennünket és kérték, hogy tartsunk sajtótájékoztatót ebben a zavaros időszakban, ami a világra sújtott. Eleinte nem láttam ennek a szükségét, mert mindaz, amit tudnotok kell megadatott nektek. Kiváltságosak vagytok ti, akik még mindig kitartottatok a virrasztásban a Gecemáni imáórákban minden csütörtök éjszaka (péntekre virradva): imában, készenlétben és áldozathozatalban. Jézus, aki arra kérte apostolait, hogy imádkozzanak és legyenek készenlétben, nem engedi, hogy kisértésbe essetek. Ezenkivül cönákulum imanapokat tartottunk kilenc hónapon át 2019. júniusáig és arra készültünk, hogy ez az óra elérkezzék. Nem vettetek részt a cönákulumban? Ha részt vettetek, akkor ti valóban ezen időben a hit férfiai és a hit női vagytok. Ha nem vettetek részt a cönákulumban úgy is van reményetek, hiszen Isten gyermekei vagytok. A Keresztség által Krisztus Testének tagjaivá váltatok! Jézus azt mondja nektek: „Ne féljetek! Veletek vagyok. Hamarosan, mondom nagyon hamarosan; a zavaros hullámok lecsendesülnek.”

További cikkeink...