A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja

Beküldve: Szentháromság gyermekei

Magyarország a Szűzanya engesztelő országa. A magyar engeszteléssel szoros kapcsolatban áll az égiek által Magyarország engesztelő szentélyének szánt kápolna felépítése Budapesten a Normafa közelében található Szent Anna Réten. Az első kérés erre vonatkozóan 77 évvel ezelőtt hangzott el, de a kápolna mindmáig nem épült fel. E kérés Kovacsics Mária Natália nővéren keresztül hangzott el. Nála az is szerepelt – ahogyan egyre halasztódott a kápolna felépülése – hogy a kápolna és az Égiek által kért engesztelő szerzetesrendeknek ügye együtt fog előre mozdulni. Pillanatnyial a kápolna még mindig nem épült meg, és bizony ezek a szerzetesrendek sem virágoznak, sem Natália nővér rendje, sem a férfi rendek.

Az Újszövetségben mind egy templom, mind egy kápolna, nem elsősorban kőből, fából, vagy bármilyen anyagból emelt épület, hanem Krisztus misztikus testének a része. Egy földi anyagokból készült templomnak is előbb lelkileg kell épülnie. Ugyanígy van ez egy szerzetesrenddel is. Mielőtt annak a szervezeti, egyházjogi keretei létrejönnének, azelőtt egy lelki építkezésre van szükség.

Egy ilyen lelki építkezésre hívja mindazokat a Szentháromság Gyermekeinek Engesztelő Családja, akik számára fontos az engesztelés, és aki Magyarország engesztelő hivatását élni szeretnék, és szeretnék azt is, hogy felépüljön végre valahára az engesztelő kápolna, és működjenek az engesztelő rendek.

Erre hív ez a 2021 Húsvétján alakult engesztelő család, amelynek részletesebb leírása és működési szabályai itt találhatók        Sühnefamilie der Dreifaltigkeit deutsch

Belépési nyilatkozat letöltése:

Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja adatkezelési nyilatkozata

Engesztelő imaóra menete és a fogadalomtétel szövege         Gelübde deutch

Áldó ima a coronavírus férge ellen

Beküldve: Egyedi imák

 

(Az áldásnak ez a szövege a Rituale Romanum „áldás egerek, sáskák, férgek és ártó állatok ellen” áldása alapján készült. A Wienerwaldban található St. Corona am Schöpflből származik, amelynek oltárképén a megkoronázott Szűzanya és a Kis Jézus képe látható)

Áldás közben mi papok gyakran átéljük, hogy különféle bajok, betegségek, csapások – ahol már semmi más eszköz nem használt – közvetlenül az áldás után megszűnnek. Ezért meggyőződésünk, hogy Isten a coronavirus csapásától is megszabadít, ha áldó imában ezt bizalommal kérjük.

Kelj fel Uram, és siess segítségünkre! Szabadíts meg minket a Te Nevedért! Urunk, saját fülünkkel hallottunk, amint atyáink elbeszélték, azokról a nagy tettekről, amelyeket az ő napjaikban véghez vittél (Zsolt 44,2).

Segítségünk az Úr Nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg imádságomat! És kiáltásom jusson eléd!

Könyörögjünk! Urunk, hallgasd meg kegyesen kéréseinket! Ha méltán szenvedünk is fenyítést bűneink miatt, és gyötrődünk a coronavírustól, szabadíts meg minket mégis irgalmasan szent nevedért, hogy ezek a vírusok a Te hatalmaddal eltávozzanak, és senkinek se ártsanak, és országainkat békén hagyják! Ami életünkben történik, szolgálja a Te dicsőségedet! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Mindenható, örök Isten! Te megjutalmazol minden jót, és nagy a te irgalmad irántunk, bűnösök iránt; előtted hajol meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Add meg nekünk, bűnösöknek hatalmad által, hogy amit irgalmadból elkezdünk, azt hatékony kegyelmed által végbe vigyük, és távolítsd el a koronavírusokat, hogy ettől a csapástól szelíd könyörületeddel megszabadulva Felségednek hálánkat kifejezhessük! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Jézus legszentebb nevében, a Katolikus Anyaszentegyház hitének erejében parancsolok nektek ti ártalmas coronavírusok + a mindenható Atyaisten + az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus, és + a Szentlélek nevében, aki mindkettőjüktől származik: távozzatok azonnal országainkból, és ne ártsatok tovább!

A mindenható Isten nevében, az egész mennyei udvar, Isten szent egyháza nevében parancsolom nektek: oszoljatok szét, napról napra kisebbedjetek, csökkenjen a hatalmatok, és tűnjetek el, hogy semmi se maradjon belőletek! Ezt adja meg nekünk kegyesen Ő, aki jön, hogy megítélje az élőket és holtakat, és tűz által az egész világot. (Meghintés szentelt vízzel)

Családfagyógyító mise írásos szövege 2021. márc. 19

Beküldve: Aktuális

Az itt található anyag az alábbi élő mise bevezetőjének és homiliájának írásos verziója. Az élő közvetítésben technikai zavarok mutatkoztak. Jelenleg már a hibátlan verzió nézhető meg a you tube csatornán

Mise elején

 • Mi szokott lenni a fő tartalma ezeknek a 3. pénteki szentmiséknek?
  • 1. Igyekszünk azt a kiengesztelődést befogadni, amit Jézus elhozott számunkra, aki élete, szenvedése, halála és feltámadása által kiengesztelt, kibékített minket Istennel, egymással, és önmagunkkal.
   • Ennek része, hogy bocsánatot kérünk Istentől bűneinkért, a magunk, családunk, őseink bűneiért.
   • Bocsánatot kérünk azoktól, akiket mi, vagy családunk megbántottunk
   • És megbocsátunk azoknak, akik minket, családunkat bántották
   • És fontos még az is, hogy önmagunknak megbocsássunk.
   • Mindezt a mise elején fogjuk tenni.

Bocsa József atya családfagyógyítással kapcsolatos anyagai

Beküldve: Aktuális