A juliusi váci lelki nap előadásai

Beküldve: Szentháromság gyermekei

A lelki nap

programja

Bocsa József atya 1. előadása   (A Szenháromság Gyermekei Engesztelő Családja lekiségének az elmélyítése)

Bocsa József előadásának a hanganyaga

Bocsa József atya 2. előadása    (A szórólap magyarázata)

Siegfried Lang atya előadása németül (deutch)

Siegfried atya előadásának a hanganyaga

Siegfried atya előadásának magyar nyelvű összefoglalása

A családfagyógyító mise homiliája   (Bocsa József atya)

Dr. Szederkényi László atya beszámolója Galgóczy Erzsébet életrajzának a munkálatairól

Berczeli Jánosné Ili tanúságtétele

 

Az egyik résztvevő így élte meg a lelki napot:

 

Uram! Lelkem szárnyal a kapott kegyelmektől. Szeretlek,imádlak és bízom Benned!

Mennyei Atya: Drága gyermekem!  Atyai Szívem repes az örömtől! A zsúfolásig megtelt templom látványa, a rózsafüzér imákat hallva , az órákig tartó tanításokat,  gyóntatásokat,a szabadulásokat és szabadításokat látva, mélyen megrendült atyai Szívem. Mint mindannyiótok Teremtője és szerető Atyja, hatalmas kezeimet kitártam és megöleltem ezt a csodálatos családot, a "Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családját". De nemcsak Én voltam jelen a templomban, hanem valóságosan az Eucharisztiában Szent Fiam és a Szentlélek, Aki boldog áhitatot, egységet, örömöt, kitartást, erőt bátorságot, szeretetet adott mindannyiótok szívébe. Erre nektek Drága Engesztelő gyermekeim ezekben az utolsó időkben nagy szükségetek van!  Jelen volt még Szent Édesanyátok, a családok Édesanyja, Szent József, Galgóczi Erzsébet, Natália nővér, Mindszenty bíboros-hercegprímás, Szent István királyotok, a szentek közössége, a Szent Angyalok kilenc karának sokasága. Boldog hálaadással borultak le lábaim elé, hálát adva ezért az alkalomért.

Ti is gyermekeim hálatelt szívvel köszönjétek meg, hogy ez a csodálatos esemény létre jöhetett! Mert tudjátok meg, hogy ez a templom, Magyarország Szíve. Itt van az engesztelés magja, olyan tűz, amely kihat Magyarország, tovább megyek, az egész világ eseményeire. Mert itt Szent Fiam töviskoronával átfont Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve az Örökimádás megszentelő kegyelme  által teljes egészében és minden akadály nélkül kifejtheti szeretete erejét.

Ti, akik itt voltatok Maradék Hadseregem legjava vagytok, ezt a közösséget az áldozatkészség, kitartás, önfeláldozás, szeretet jellemzi.

Áldott papfiaim a legsötétebb időkben is vezetni fognak benneteket. Megerősítem, megvédem a tenyeremen hordozom őket.

Végül elmondhatom nektek, hogy az ördög és démonai üvöltve, visítva menekültek a rózsafüzér imák alatt a pokolba, és még a legkitartóbbaknak is takarodniuk kellett, amikor ellene mondtatok a bűnöknek, így űzve el a gonosz lelkeket Jézusotok segítségével.

Továbbra is imádkozzatok, engeszteljetek, hogy Magyarország és a világ fölött tornyosuló felhők eltűnjenek, és hogy a büntetések ne legyenek a legkeményebbek.

Szerető Atyátok, a Legmagasságosabb Isten.

Megáldalak féltő, gondviselő Atyai szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


 

 

Kilenceddel készüljünk a lelki napra

Beküldve: Szentháromság gyermekei

amely 2021.07.17-én, szombaton lesz, hogy mindenki, akinek ott kell lennie, ott lehessen, hogy be tudjuk fogadni a kegyelmeket, amelyeket Isten számunkra elkészített, hogy gyógyulások, szabadulások történjenek.

A kilencedet 2021.07.08-án, csütörtökön kezdjük az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének a napi elimádkozásával (Aki egyébként is imádkozza, annak nem kell külön még egyszer elimádkoznia, elég, ha erre a szándékra is felajánlja). Aki tud böjtöljön is.

 

A lelki nap ideje: 2021. Július 17. szombat.

Témája:  A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjának  a bemutatása, ennek a lelkiségében való elmélyülés

Helyszíne: Vác, Szent Anna Piarista Templom, Szentháromság tér

Előadók: Bocsa József piarista atya

                Siegfried Lang szentkeresztrendi atya

Program: 

9.00 órától közös rózsafüzér imádkozás

9.30 Bocsa József atya előadása, utána félórás szünet, lehetőség könyvek és kegytárgyak vásárlására

11.00 Siegfried atya előadása, utána ebédszünet (ebéd tarisztnyából)

13.30 Közös imádkozás, utána Bocsa József atya előadása

15.00 Irgalmasság rózsafüzére, Családfagyógyító szentmise

A szentmise után (kb. 17:00 órakor) Eucharisztikus áldás, közbenjárás

Szentlélek szeminárium 2021.07.03-08.29

Beküldve: Aktuális

Szentlélek szeminárium lesz a váci Szent Anna Piarista Templomban

Helye: Vác, Szent Anna Piarista Templom, Szentháromság tér

Előadók: Bocsa József, piarista szerzetes

               Lobmayer Imre, piarista szerzetes

               Kovács József atya

A szeminárium tartalma: Az előadások után csoportos beszélgetések lesznek. Mindenkinek naponta el kell végeznie egy személyes elmélkedést a hozzá tartozó szentírási verssel. Része a szemináriumnak egy életgyónás is. A szeminárium munkafüzete a helyszínem megvásárolható lesz. Elektronikusan innen lehet letölteni.

A közös programok ideje: 2021. szombat illetve vasárnap 15-17 óráig

    a szombati időpontok: július 3., 10., 24., augusztus. 7., 14.

    a vasárnapi időpontok: július 18., augusztus 1., 22., 29.

A szeminárium plakátja: innen tölthető le

 

Lelki nap engesztelők számára

Beküldve: Szentháromság gyermekei

2021. Július 17. szombat.

Témája: A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjának a bemutatása, ennek a lelkiségében való elmélyülés

Előadók: Bocsa József piarista atya

                Siegfried Lang Szentkteresztrendi atya

Program: 9.00 órától közös imádkozás

                9.30 Előadások, tanúságtételek

               12.00 ebéd tarisznyából

               13.00 Közös imádkozás

               15.00 Családfagyógyító szentmise

Helyszín: Vác, Szent Anna Piarista Templom

                Szentháromság tér