A schioi kegyhely vezetőjének a video üzenete 2020.03.25.

Beküldve: Magyarország engesztelő hivatása

Az olaszok már egy hónapja be vannak zárva. Ők is akárcsak mi – ők még inkább – csak virtuális eszközökön keresztül tudnak érintkezni egymással.

Mirco Agerde, a kegyhely vezetője Schioban a jelenések 35. évfordulóján, 2020. március 25-én videoüzenetet intézett azokhoz, akik Schiora figyelnek. Ennek a beszédnek lényeges mondanivalóit ismertetjük most többnyire tartalmi összefoglalás, van ahol szószerinti fordítás formájában. A szószerint fordításokat idézőjellel jelezzük.

A jelenések Schioban 1985-től 2004-ig tartottak. A jelenéseknek 35. évfordulója van ma. Sok üzenetet kaptunk, jeleket amelyek igazolták számunkra ezeket az üzeneteket. Ilyenek voltak például a Kis Jézus szobrának a könnyezése, az illatozó kereszt, az eucharisztikus csodák. Ezek a jelek mindmáig ismétlődnek. A Szűzanya ezekben az üzenetekben a szívek megtérését sürgette elsősorban, és az Ő Szeplőtelen Szívének való odaszentelődést, hogy ott az elkövetkező nehéz időkben biztonságban lehessünk.

Ömagunk Szűzanyának szentelése

Beküldve: Aktuális

A március 25-ére meghirdetett ünnepélyes Szűzanyának szentelődés a váci Szent Anna Piarista templomban a bevezetett vírusintézkedések miatt elmarad.

Aki már elvégezte a lelkigyakorlatot, az otthon odaszentelheti önmagát. Ünnepélyes alkalmat majd a vírusveszély elmúltával szervezünk.

A Szentlélek a szívünkben is működik, és felettünk is őrködik. Az alábbi képet a fővárosban készítette valaki március 22-én, vasárnap (semmiféle mesterséges szerkesztés nincs a képen), azon a napon, amelyen a nyilvános szentmisék bemutatás, a püspöki rendelkezések nyomán, az egész országban elmaradt, és ami miatt ez a Szűzanyának való nyilvános odaszentelődés is elmarad.

 

 

Az örökimádás más formában folytatódik tovább a járvány idején

Beküldve: Aktuális

Az örökimádás más formában folytatódik tovább a váci örökimádási kápolnában a járvány idején

A koronavírus terjedése, a szomszédos országok helyzete, és az utóbbi napok magyarországi eseményei miatt a piarista atyák és az örökimádás fő koordinátorai, arra az elhatározásra jutottunk hogy a vírusjárvány idejére a kápolnát bezárjuk.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020 március 17-ei rendelkezése szerint a „nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel”.

Az örökimádó kápolna mérete és elhelyezkedése miatt sajnos nem adottak a feltételek ahhoz, hogy megakadályozzuk a fertőzés terjedését. Időseket hozzátartozóik már most sem engedik el az örökimádásra, és több fiatal részéről is jelzés érkezett, hogy nem tudják vállalni eddigi órájukat.

Ezen tények alapján úgy döntöttünk, hogy átmeneti időre az otthon való szentségimádásra hívjuk az örökimádókat.

A kápolna ajtaját március 18-án este 8 órakor bezárjuk. Viszont az örökimádó kápolnában már a kezdetektől fogva ott van egy webkamera, amely az Oltáriszentségre irányul. Az Oltáriszentség továbbra is ott marad a tabernákulumban, a webkamerán keresztül mindenki számára lehetséges továbbra is a szentségimádás. A legkönnyebben megjegyezhető módon innen érhető el: http://orokimadas.info vagy az engesztelok.hu főoldala (Jobbra lent a kép alatt). Mivel nem lesz a kápolnában állandó felügyelet, ezért a gyertyák nem fognak égni.

Ezzel az intézkedéssel nem megszűnik az Örökimádás, hanem éppen ellenkezőleg, mindenki otthonába eljut, sokkal többen bekapcsolódhatnak, mint eddig bármikor.

Akik számára az a fontosabb, hogy fizikai valójukban is ott legyenk az Oltáriszetség előtt, azok számára napközben lesz lehetőség a személyes jelenlétű örökimádásra. Templomunk előtere március 22-étől nappal reggel 8 órától este 8 óráig továbbra is nyitva lesz. A szembemiséző oltárra kitesszük az Oltáriszentséget. És aki szeretné, továbbra is végezhet szentségimádást, illetve szentséglátogatást a templom előteréből. A csappal ellátott tartályból exorcizált szenteltvizet is bárki magával vihet. Értesítsük minderről azokat az örökimádókat, akikről tudjuk, hogy nincs internetelérésük!

Mindnyájan érezzük, hogy az imára még nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ha a nyilvános imára most össze is szűkülnek a lehetőségeink, a szívében mindenki imádhatja Istent, és ehhez felhasználhatja a virtuális eszközöket is. A szívbéli ima és virtuális eszközökön keresztüli közös imádkozás lehetőségei adottak, ebben is óriási erő rejlik. Használjuk ki ezeket, és legyünk ezek alkalmazásában találékonyak és kitartók! Folytassuk tovább még nagyobb hittel és bizalommal az imát!