Gobbi atya volt titkárának reflexiói a mai (koronavírusos) helyzetre

Beküldve: Aktuális

Máriás Papi Mozgalom felelőseinek és tagjainak, 2020. 04. 07.

 

          Szeretteim

          A koronavírus szörnyű megtapasztalása alatt, mely már több mint egy hónapig bezárva tart engem, nem fogadhatok senkit és nem beszélhetek senkivel, imádkozhattam és sokat reflektálhattam, és nekem (úgy) tűnik, hogy egy nagyon fontos igazságot fogadtam be: „Átkozott az az ember, aki emberben bízik” (Jer 17,5).

          Máriás Papi Mozgalomra gondoltam, aminek a tagja vagyok már sok éve, amiben részt veszek 1976 óta, miután Stefano atyával találkoztam Salernoban.

          Szemlélve a mostani Máriás Papi Mozgalmat, nekem úgy tűnik, meg kellene értenünk, hogy sok kezdeményezésünket és sok döntésünket javítani kellene.

          A Szűzanya vágya, hogy mi csak Benne bízzunk és engedjük, hogy Ő vezessen, a Szentlélek ajándéka által, mivel egyedül a Szentlélek lesz az, aki meg fog minket világítani, és kegyelmet valamint erőt fog adni, hogy azt tegyük, amit Mária kíván, vagyis amit az Úr tőlünk akar.

          Követtem ezekben az utolsó időkben a Nemzetközi Felelősünk leveleit. Emlékszem arra is, hogy hallottam Collevalenzaban az elmúlt évben, hogy már megvannak nekünk a terveink 2022-re.

          Nekem úgy tűnik, hogy mindez a Máriás Papi Mozgalom igazi lelkületével megy szembe, az ellen, amit most Mária kér tőlünk.

          Nos ajánlom, fontolgatva a templomok bezárását, amiket átéltünk az elmúlt hónapban és most is átélünk, hogy újra lássuk, újra elmélkedjük, kérjük mindenekfelett az Eucharisztiában jelenlevő Jézust, hogy ne hagyjuk egyedül Jézust a tabernákulumban, hogy valóban és erősen higgyünk az Ő köztünk lévő valódi és élő Jelenlétében.

          Papok, hívjátok a híveket, akik nem járulhatnak a Szentáldozáshoz, hogy vigasztalják minden nap a Tabernákulumban magára hagyott Eucharisztikus Jézust ily módon: lelkileg elmenni a templomba, letérdelni a Tabernákulum előtt, elmondani a bűnbánat imáját, a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Dicsőséget. Utána szeretettel mondják: „Jézus, Máriával, Édesanyáddal szeretünk Téged és befogadlak örömmel az én szegény szívembe”.

          A végén néhány perc hálaadás ezért a lelki Áldozásért.

 

Ezen túl hívlak benneteket, hogy rendkívüli módon tartsátok magatok előtt a zűrzavar, a bizonytalanság ezen idejében az 1991. június 8-ai üzenetet: „Végső idők apostolai”.

          Ebben megtaláljuk a programját annak, amit kérnek mindenkitől ezekben az időkben, amikor hivatva vagyunk válaszolni és végrehajtani azt, amit Mária kíván mindannyinktól, mint az utolsó idők apostolaitól.

 

Dongo (Como) 1991. június 8. Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe

          A végső idők apostolai

 

          „Ma ünneplitek Szeplőtelen Szívem emléknapját. A ti ünnepetek ez, szeretteim és nekem szentelt gyermekeim.

          Kiválasztottalak és felszólítottalak benneteket arra, hogy legyetek győzelmes seregem tagjai. Tulajdonom része vagytok. Nagy tervem van veletek.

          E tervemet minden részletében közöltem veletek.

          Most teljes ragyogásában kell megjelennie az Egyház és az emberiség előtt, mert ez érettségetek és nyilvános tanúbizonyságotok ideje. Mutatkozzatok mindenki előtt úgy, mint akik magatokat nekem szenteltétek úgy, mint a végső idők apostolai.

          A végső idők apostolaiként bátran kell hirdetnetek a katolikus hit minden igazságát, erőteljesen kell szólnotok az Evangéliumról, határozottan le kell lepleznetek a veszélyes eretnekségeket, amelyek az igazság köntösébe öltöznek, hogy jobban rászedjék a lelkeket, és így igen sok gyermekemet távolítsanak el az igaz hittől.

          A végső idők apostolaiként a kicsinyek hatalmával kell ellenállnotok a nagyok és a tudósok kevély erejének, akik hamis tudománnyal és önteltséggel darabokra szedték Jézus Evangéliumát, annak racionális, emberi és teljes téves értelmezését terjesztve.

          Elérkezett az az idő, amelyről Szent Pál jövendölt, amikor sokan terjesztenek hamis és idegen tanokat, és e meséket követvén sokan eltávolodnak az Evangélium igazságától.

        A végső idők apostolaiként követnetek kell Jézust önmagatok és a világ megvetésének útján, az alázat és az imádság, a szegénység, a hallgatás, a vezeklés, a felebaráti szeretet, az Istennel való egyre mélyebb egyesülés útján.

          Ismeretlenek és megvetettek maradtok a világ és a titeket körülvevő emberek előtt. Gyakran gáncsolnak, peremre szorítanak és üldöznek benneteket, mert e szenvedés szükséges saját küldetésetekhez.

        A végső idők apostolaiként most Krisztus fényével kell megvilágítanotok a Földet.

          A hitehagyás és a nagy sötétség e napjaiban a hit legyen a titeket megvilágító fény, és csak a Fiam – Jézus – dicsőségéért való buzgóság emésszen benneteket az általános hűtlenség idején.

          A végső idők apostolaiként rátok tartozik a második evangelizáció megvalósítása, amit II. János Pál Pápám már sokszor kért.

          Evangelizáljátok az Egyházat, amely eltávolodott Krisztus Lelkétől, és engedte, hogy félrevezesse a világ szelleme, hogy az mélyen behatoljon belsejébe és egészen átjárja.

          Tegyétek kereszténnyé az emberiséget, amely ismét pogánnyá lett, mindegy kétezer évvel az Evangélium első hirdetése után.

          Tegyetek hívővé minden embert, aki a tévedés, a gonoszság, a bűn áldozatává vált, és engedi, hogy sok hamis ideológia heves szele elsodorja.

          Evangelizáljátok a Föld népeit és nemzeteit, amelyek a gyakorlati istentagadás sötétségébe merültek, miközben az élvezetek, a pénz, az erőszak, a kevélység, a tisztátalanság kultuszának hódolnak.

        Elérkezett a ti időtök, és azért neveltelek ezekben az években, hogy képesek legyetek most határozott tanúságot tenni arról, hogy véretek ontásáig Jézus hűséges tanítványai maradjatok.

          Amikor majd ti, a világ minden táján élő kis gyermekeim, tanúságát adjátok annak, hogy a végső idők apostolai vagytok, akkor jut Szeplőtelen Szívem a teljes diadalára”.

 

          Egy utolsó kérés: biztosaknak kell lennünk, hogy a Kék Könyvben minden választ megtalálunk a világban és az Egyházon belüli e nagy zűrzavar idejére.

          Ezért felszólítalak mindannyitokat, hogy újra vegyétek elő a Kék Könyvet, mint biztos vezetőt, hogy megtegyük azt, amit Mária Szeplőtelen Szíve kíván mindannyinktól.

 

          Mindenkinek Boldog Húsvétot kívánok.

          Quartilio Gabrielli atya