Kategóriák
Írások, tanulmányok

Dr. Szegedi László atya az Eucharisztiáról

A váci egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszusra való előkészületként http://www.ek2013.hu  Dr. Szegedi László atya rendelkezésünkre bocsátotta előadását az Eucharisztiáról. Örömmel tesszük itt közzé. Világüdvözítő áldozat és táplálék

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Búcsú Regőczi atyától, a nagy magyar engesztelőtől

A Szent István-bazilikában március 9-én, szombaton 15 órakor szentmisét mutattak be Regőczi István atya lelki üdvéért, majd a gyászmise után a budai Kútvölgyi-kápolnánál helyezték örök nyugalomra

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Nem éppen tudásunkban vagyunk vakok?

Egy másik lehetséges cím: A tanult tudás és a mély tudatlanság       Jézus első szava a kereszten, amelyet szinte még felfeszítése alatt mond ki, azok számára könyörög bocsánatért, akik […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Jelen, múlt, jövő

  Elmélkedés Nagyböjt 5. vasárnapjára (C év)  Jelen, múlt, jövő állandó feszültségében él az ember  Van, akit állandóan a múltja tart rabságban  Vagy a múltja miatt bánkódik, az nem hagyja […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Rendkívüli Szűzanyának szentelődés

  2013. március 24. vBevezető a mise elején. Hogyan alakult e mai Szűzanyának szentelődés ideje? Ø  Gyümölcsoltó Boldogasszony napján szoktuk Ø  Ennek normális ideje márc. 25. Ø  Vasárnap jobban ráér […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Nagypénteki gondolatok

  Leborulás A mai liturgia a leborulás néma szertartásával kezdődött Mátés és Márk evangéliumában olvassuk, hogy Jézus az olajfák hegyén így leborulva imádkozott A mai liturgikus leboruláshoz hasonló leborulás a […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Húsvét 2013

  Számomra a nagyheti és a húsvéti készületben XVI. Benedek pápának a Názáreti Jézusról szóló könyve volt a vezérfonál a felkészülésben. Mindenkiben más-más kép él Istenről, Jézusról, de fontos, hogy […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Az engesztelés szentírási alapjai és teológiai alapvetése XVI. Benedek pápánál

XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézus című könyvében világosan, mindenki számára követhetően megfogalmazza az engesztelés szentírási, teológiai alapjait. A pápa leszögezi, hogy "Egészen a 16. századi reformációig a kereszténység egész […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Irgalmasak vagyunk mi is?

  Az Irgalmasság Vasárnapjának legfőbb üzenete, hogy Isten irgalmas hozzánk, nem tartja számon bűneinket, nem hánytorgatja fel, kész megbocsátani, sőt megsemmisíteni azokat. De ennek feltételei vannak. A bánat mellett a […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

C Húsvét 6. vasárnap

  A most hallott evangéliumban a legtöbb kijelentés a szeretetről szól. Az első kijelentés, hogy aki szereti Jézust, az megtartja az ő tanítását. Ezt negatív formában is megismétli: Aki nem […]