Kategóriák
Egyedi imák

Szent László király és a Segítő Szűzanya ünnepe június 27

Imádság szent László királlyal a Mindenkor Segítő Szűzanyához Hazánk, népünk s családjaink jövőjéért esedezzünk együtt! Hős lovagkirály, szent László imádkozz az Árpádházi szentekkel, boldogokkal és a szent angyalok kilenc karával […]

Kategóriák
Egyedi imák

Két ima Szent Józsefhez

Szent József, te csendes, szerény férfi és a Szent Család nevelőatyja! Mennyire kitüntet téged ISTEN minden szent és angyal előtt, hogy a Szentlélek egyik szeráfja a te lelked szépségét tartja […]

Kategóriák
Egyedi imák

MEGVÁLTÓNK SZENT VÉRE MINT VÉDELMI PÁNCÉL

Ó, Megváltónk drága Szent Vére, boríts be engem (…) páncélként, s oltalmazz engem minden utamon és minden szellemi küzdelemben! Född be gondolataimat, képességeimet és érzékeimet védelmed páncéljával! Szent Véred erejének […]

Kategóriák
Egyedi imák

Ima Szent József ünnepén

Urunk és Istenünk! Amikor hatalmas küldötteid az ítéletre hívnak minket, ne engedd, hogy kezünk műve, munkája – melyet szt. József védelme alá helyeztünk – értéktelen legyen szemedben. Kérünk, tekints az […]

Kategóriák
Egyedi imák

Engedd, hogy szeressem szent Egyházadat

Urunk! Engedd, hogy szeressem szent Egyházadat, ahogy egy gyermek szereti édesanyját. Engedd, hogy a TE Házadban a Földön otthon legyek. Engedd, hogy Egyházadban és Egyházaddal éljek, hogy általa bejuthassak Birodalmadba […]

Kategóriák
Egyedi imák

Magyarországot felajánló ima

Istenünk, teljesen rád bízzuk Magyarországot! Szűzanyánk, a mi égi közbenjárónk, kérünk téged, esd ki magyar népünk számára Urunk irgalmát! Védelmezz minket a gonosztól, Szent Mihály arkangyallal együtt, aki Isten ereje […]

Kategóriák
Egyedi imák

Az engesztelők imája

Uram! Adj nekem erőt, hogy duplán szerethessek mindazok helyett, akik Téged nem szeretnek eléggé; hogy duplán hűséges legyek Hozzád mindazok helyett, akik megszegték a Hozzád való hűséget; hogy szívesen hordozzam […]

Kategóriák
Egyedi imák

Kicsinyek, istenfélők imája

Urunk, tégy minket kicsinnyé! Tégy minket istenfélővé, ne legyünk telve emberfélelemmel. Engedd, hogy hitvallásunk az istenfélelemből növekedjen, és szüntessen meg minden gőgöt a lelkünkben, hiszen a gőg által szolgáltatjuk ki […]

Kategóriák
Egyedi imák

Jézus Drága Vérének rózsafüzére

A nigériai Barnabás által kapott ima      

Kategóriák
Egyedi imák

Imakilenced Szent Józsefhez

A Kilenced szövege