Kategóriák
Írások, tanulmányok

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve

„A néped nem tért hozzám egész szívvel” Ezeket a gondolatok egy atya küldte szerkesztőségünknek, aki azonban névtelenségben akar maradni, mert tudatában van annak, hogy ezek a gondolatok nem tőle származnak. […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

A magyar nép szent őrangyala

Gondolatok az őrangyalok ünnepéln Magyarország őrangyaláról

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Helyes viselkedés

Apokaliptikus időket élünk. Ilyen-olyan híreket, üzeneteket, próféciákat hallunk. Hogyan kezeljük ezeket? Ebben segít az itt található írás

Kategóriák
Írások, tanulmányok

A Szentkorona

Szent István királyunk nagy tisztelője volt a Boldogságos Szűznek. Az Ő főünnepén, Nagyboldogszony napján végezte az ország irányítása szempontjából egyik legfontosabb tevékenységét, a törvénykezést. A törvénylátó napok mindig Nagyboldogasszony napjához […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Összekovácsolt nemzet a magyar!

A cikk pdf formátumban innen tölthető le. A pdf változatban jobban érvényesülnek a kiemelések Alcím: Együttmunkálkodás Istennel       Szerinted a mai helyzetünket csak az emberek, Isten és ember együttmunkálkodása, vagy […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

A kiengesztelődés és az engesztelés szentírási alapjai

A kiengesztelődés és az engesztelés szentírási alapjai   1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert. Isten nem tartja […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Az Istennel való közösségünk titkai

Elmélkedés az évközi 16 vasárnap olvasmányairól – C sorozat   – Bocsa József atya

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Bűnbocsánat, új élet

Bocsa József atya elmélkedése a C év 11. vasárnapjának olvasmányairól A mai olvasmányok alaptémája a bűn, a bocsánatkérés, a bűnbocsánat, és az ezek nyomán támadó új élet Dávid vétkezett. Nátán […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Urunk Mennybemenetele 2016

Mi volt Jézus útja? Leszállott a Mennyből a Földre. Emberré lett. Tanítónk lett. Megtanított az isteni életre, Megváltónk lett. Kiváltott a gonosz rabságából minket Lehetővé tette az Atyával való kapcsolatot […]

Kategóriák
Írások, tanulmányok

Húsvét 2016

Bocsa József atya húsvéti homiliája A Nagyhét és a Húsvét egymás folytatása, csak együtt értelmezhetők. Miután a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedésével és halálával befejezte az emberiség megváltásának a művét, […]