Alacoque Szent Margit élete

Írta: Engesztelők lapja admin. Beküldve: Engesztelő szentek, személyek

Tartalomjegyzék

 

A szerzet sem lesz azonban a nyugalom helye számára, itt is kemény megpróbáltatások várnak rá. Legyőzi emberi vonzódásait, undorait, ebből következő rosszulléteit (nagy kínokat jelent számára, hogy megeszi a sajtot, amikor ráparancsolnak), búcsút mond az élet minden örömének, hogy teljesítse azt, amit tőle Isten elvár. Isten a rábocsátott szenvedések türelmes és önkéntes elviselésével saját kolostorának megmentésére, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadítására, és kortársaiban az Isten iránti bizalom és szeretet helyreállítására hívja.gizellekereszt

Egykori főnöknője mondta róla: ”A szerzetbe való belépésétől kezdve egész élete végéig minden szabad idejét hűségesen az Oltáriszentség előtt töltötte, mélységes imádatba merülve, kezét összetéve, egyetlen mozdulat nélkül.”

“A belső szenvedések, ha szeretettel fogadják azokat, tisztító tűzhöz hasonlítanak, amely a lélekben észrevétlenül megemészti mindazt, ami nem tetszik az isteni Jegyesnek.”

“Isten kíváncsiság nélküli ítélőképességet, ítélkezés nélküli szellemet, elfogultság nélküli ítél

etet és olyan szívet kíván, amelyben nincs más indulat, csak az ő szeretete.”

“A pokol nem iszonyatosabb, mint egy lélek, amelyből hiányzik a

szeretet.”

“Nem szabad önszeretetünkkel alkudozni, mert azt az okoskodások táplálják és hizlalják.”

“Jó jel, ha az ördög nagy lármát csap, amíg ordít, nem találta meg számítását.”

“Jézus Krisztus szerelmese számára a keresztek, a megvettetések, a fájdalmak, a lelki szenvedések (azok ti., amelyeket a lélek Jézusért vállal) jelentik a valóságos, igazi kincseket.”

“Mindegy, milyen fából készült a keresztünk, az a fontos, hogy kereszt legyen, és Annak szeretete szögezzen rá bennünket, aki meghalt szeretetünkért.”

Egy alkalommal, mikor nagy szenvedések kerítették hatalmukba, megjelent neki Jézus, hogy megerősítse, és közölte vele, hogy egy angyalt rendel melléje, aki segíteni fogja, és tanácsokkal látja el. Az egyszer, hogy megóvja a gőgtől, így tanítja: “Vigyázz, Isten semmiféle kegyelme ne feledtesse el veled, hogy ki Ő, és ki vagy te!”

Az alázatról különféle alkalmakkor a következő tanításokban részesült: “Minél inkább visszahúzódsz semmiségedbe, annál több száll alá az én nagyságomból, hogy megtaláljon téged!”

“Te semmit nem tudsz tenni nélkülem, kivéve, hogy ha semmi voltodat és gyengeségedet mindenkor belemeríted az én erőmbe.”

“... én a leggyengébbeket használom fel, hogy megalázzam az erőseket, és a legkisebbekre és a lélekben legszegényebbekre árasztom legnagyobb erővel a hatalmamat, hogy ne tulajdonítsanak semmit maguknak.”

Amikor egyszer hiúságról tanúskodó kijelentést tett, az Úr részéről dorgálásban részesült: “Mivel rendelkezel te, ó por és hamu? Hiszen nincs benned más, csak a semmi és a nyomorúság. Ezt soha nem szabad szem elől tévesztened, sem pedig semmi voltod mélységét elhagynod!”