Hálaadó és kérő kilencedre

Újabb ima és böjti kilencedet fogok végezni az előzetesen tervezett március 17 és 25 közötti idő helyett március 29. és április 6. között Bíborosunkért, püspökeinkért és a szerzetesrendek (hazai) vezetőiért, valamint a jövőnk szempontjából pozitív választási eredményekért (a szentéletű Mindszethy József bíboros születésnapjától a választások napjáig – szombattól vasárnapig.) Ezúton szeretném felhívni minden hívő társam figyelmét erre, hogy aki úgy gondolja, csatlakozzon hozzám. Ezen kilenced alatt több pap is a napi szentmiséjét erre a szándékra fogja felajánlani. És ha ketten vagy többen kérik ugyanazt, akkor Jézus ígérete szerint biztosabb meghallgatásunk lesz. Társuljunk minél többen, és ima és böjti kilenceddel cselekedjünk azért, hogy Bíborosunk, püspökeink és a szerzetesi közösségek vezetői (valamint hazánk világi vezetői is) minél inkább az igaz úton vezethessék hazánkat, hazánk egyházát ezekben az egyre nehezebb időkben.

A hatodik ima és böjti kilencedben is mindenki a maga életviteléhez mérten vállaljon a kilenc nap alatt imát és böjti felajánlást. A cél legyen ugyanaz: Bíborosunkért, püspökeinkért, a szerzetes vezetőkért és hazánkért.

A 2012. decemberben, 2013. márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben megtartott kilencedek után ezt a kilencedet is a kegyelem látogatásáért mondott hálánk kell, hogy övezze, de egyben további kegyelmet kell, hogy kérjünk vezető papjaink számára és hazánk népének. Meggyőződésem, hogy bíborosunk, püspökeink és a szerzetes közösségek vezetői kezében van jövőnk sorsa! A politikusok ilyen szempontból csak a második sorban jöhetnek számításba. Természetesen imánkba kell, hogy foglaljuk politikusainkat is, de elsősorban Egyházunk vezetőiért kell folyamatos imádságban és alkalmankénti böjtölésben élnünk. Kérjük Isten különleges áldását Egyházunkra, az Egyház vezetőin keresztül!

Mert Egyházunk vezetőiért ki fog imádkozni és böjtölni rajtunk kívül? Az ateisták, a liberálisok biztos, hogy nem!

Jánossy Gábor

2014. január 25-én, Pál apostol megtérése napján

 

Stella Maris Alapítvány, 1539 Budapest, Pf. 638. www.tengernekcsillaga.hu