Jézus Krisztus Isten-emberségének rózsafüzére 1-2.

Beküldve: Rózsafüzérek

 Hamarosan megjelenik a Stella Maris kiadónál könyv formájában is.

Új rózsafüzérek címmel, amely a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése.

Különösen értékes rózsafüzér! 

Jézus Krisztus Isten-emberségének rózsafüzére 1.

 

Ebben a rózsafüzérben Jézus szavait idézzük fel a titkokban. Jézus szavai maguk is titkot tartogatnak számunkra. Minden Üdvözlégyben más-más bibliai idézetről elmélkedhetünk, melyek segítségével jobban megismerhetjük a mi Urunk, Jézus Krisztus szent Evangéliumát. Ez a sok idézet segít hitünk napi megélésének konkrét gyakorlásában a rózsafüzér imádkozásán keresztül.

A hagyományos rózsafüzér segítségével is imádkozható.

 

Bevezetés: Hiszekegy… Miatyánk… Üdvözlégy(3-szor)… Dicsőség…

Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot)

1. akinek Édesanyja a kinyilatkoztatásbeli Szűz, aki a Szentháromságban él,

2. akinek Édesanyja a Napba Öltözött Asszony,

3. akinek Édesanyja a Szeplőtelen Fogantatás,

 

Tized:Miatyánk… Üdvözlégy(10-szer)… Dicsőség… Ó, Jézusom…

Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot)

Első tized

1. aki azt mondta: Bármit tesztek, ha nem az én nevemben teszitek semmit sem tettetek, (v.ö. 1Kor 10,31)

2. aki azt mondta: Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak, (v.ö. Mt 24,35)

3. aki azt mondta: Amit akartok, hogy nektek cselekedjenek az emberek, ti is azt tegyétek nekik, (v.ö. Mt 7,12)

4. aki azt mondta: Nem mind, aki mondja nekem Uram Uram megy be a mennyek országába, (v.ö. Mt 7,21)

5. aki azt mondta: Nem szükséges az orvos az egészségeseknek, hanem a betegeknek, (v.ö. Lk 5,31)

6. aki azt mondta: Nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért, (v.ö. Mk 2,17 és Lk 5,32)

7. aki azt mondta: Aki hisz üdvözül, s aki nem, az elkárhozik, (v.ö. Mk 16,16)

8. aki azt mondta: Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt, (v.ö. Mt 10,32)

9. aki azt mondta: Aki nem veszi fel keresztjét és nem úgy követ engem, nem méltó énhozzám, (v.ö. Lk 14,27)

10. aki azt mondta: Aki megtartja életét, elveszíti azt, s aki elveszíti életét énérettem, megmenti azt, (v.ö. Lk 9,24)

 

Második tized

1. aki azt mondta: Ez a nép szájával tisztel engem, de szívében távol áll tőlem, (v.ö. Mt 15,8)

2. aki azt mondta: Az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb nálánál, (v.ö. Mt 11,11)

3. aki azt mondta: Nem az szennyei be az embert, ami bemegy szájába, hanem ami kijön, (v.ö. Mt 15,11)

4. aki azt mondta: Vak vakot nem vezethet, mindketten verembe esnek, (v.ö. Mt 15,14)

5. aki azt mondta: Ha kér tőled valaki, annak adj, s ha el akarja venni, ami a tied, ne tagadd meg tőle, (v.ö. Mt 5,40 és Lk 6,29)

6. aki azt mondta: Sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak, (v.ö. Mt 22,14)

7. aki azt mondta: Ha azt mondjátok a hegyeknek, menj innen, elmegy, (v.ö. Mt 17,20)

8. aki azt mondta: Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába, (v.ö. Lk 18,17)

9. aki azt mondta: Lehetetlen, hogy botrányok ne történjenek, de jaj annak, aki által történnek, (v.ö. Lk 17,1)

10. aki azt mondta: Ha kezed megbotránkoztat, vágd le azt, jobb neked csonkán bemenni a mennyek országába, mint két kézzel az örök tűzre jutni, (v.ö. Mt 5,30)

 

Harmadik tized

1. aki azt mondta: Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet is e kicsinyek közül, mert ilyeneké a mennyek országa, (v.ö. Mt 19,14)

2. aki azt mondta: Az Emberfia üdvözíteni jött, ami elveszett, (v.ö. Mt 18,11 és Lk 19,10)

3. aki azt mondta: Ha vétkezik ellened atyádfia, intsd meg őt négyszemközt, (v.ö. Mt 18,15)

4. aki azt mondta: Nem hétszer, hanem hetvenhétszer kell megbocsátani, (v.ö. Mt 18,22)

5. aki azt mondta: Aki az embert teremtette férfivá és asszonnyá alkotta, (v.ö. Ter 1,27)

6. aki azt mondta: Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza, (v.ö. Mt 19,6)

7. aki azt mondta: Jó az Isten, tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, (v.ö. Mt 11,29)

8. aki azt mondta: Könnyebb a tevének a tű fokán átbújni, mint a gazdagnak bemenni a mennyek országába, (v.ö. Mt 19,24 és Mk 10,25 és Lk 18,25)

9. aki azt mondta: Sokan lesznek az elsőkből utolsók és az utolsókból elsők, (v.ö. Mt 19,30 és Mk 10,31)

10. aki azt mondta: Senki sem szolgálhat két úrnak, ha egyiket szereti, a másikat gyűlöli, (v.ö. Mt 6,24 és Lk 16,13)

 

Negyedik tized

1. aki azt mondta: Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, (v.ö. Mt 20,28 és Mk 10,45)

2. aki azt mondta: Aki első akar lenni, legyen utolsó, és mindenkinek szolgálja, (v.ö. Mk 9,35)

3. aki azt mondta: Sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak, (v.ö.Mt 22,14)

4. aki azt mondta: Aki kényszerít, hogy menj vele ezer lépést, menj vele kétannyit, (v.ö. Mt 5,41)

5. aki azt mondta: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené, (v.ö. Mt 22,21 és Mk 12,17 és Lk 20,25)

6. aki azt mondta: A feltámadáskor nem házasoknak, sem férjhez nem mennek, mert olyanok lesznek, mint az angyalok, (v.ö. Mk 12,25)

7. aki azt mondta: Jaj nektek képmutató farizeusok, akik elviselhetetlen terheket raktok az emberek vállaira, (v.ö. Lk 11,46 és Mt 23,4)

8. aki azt mondta: Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, s aki magát megalázza, felmagasztaltatik, (v.ö. Mt 23,12)

9. aki azt mondta: Imádkozzatok, hogy futásotok (menekülésetek) ne legyen télen vagy szombaton, (v.ö. Mt 24,20)

10. aki azt mondta: Akinek van, annak adatik, s akinek nincs, attól még az is elvétetik, ami lenni látszik, (v.ö. Mt 13,12 és Mt 25,29)

 

Ötödik tized

1. aki azt mondta: Aki kardot ránt, kard által vész el, (v.ö. Mt 26,52)

2. aki azt mondta: Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem, (v.ö. Jn 13,38)

3. aki azt mondta: Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön, (v.ö. Mt 28,18)

4. aki azt mondta: Ha nem eszitek az Emberfia Testét, és nem isszátok az ő Vérét, nem lesz élet tibennetek, (v.ö. Jn 6,53)

5. aki azt mondta: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istentől származik, (v.ö. Mt 4,4)

6. aki azt mondta: Gyertek, emberek halászává teszlek titeket, (v.ö. Mt 4,19 és Mk 1,17)

7. aki azt mondta: Ne aggódjatok azon, hogy mit esztek, vagy mit vesztek fel, keressétek Isten országát, s a többi mind megadatik nektek, (v.ö. Mt 6,25-33 és Lk 12,22-31)

8. aki azt mondta: Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek, bízzatok a gondviselésben, (v.ö. Jn 14,1)

9. aki azt mondta: Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújt farkasok, (v.ö. Mt 7,15)

10. aki azt mondta: Aki hallgatja szavamat és cselekszi azt, hasonló a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette, (v.ö. Mt 7,24)

Lejegyezte: Antal Péter

 

 

Jézus Krisztus Isten-emberségének rózsafüzére 2.

 

Ebben a rózsafüzérben Jézus szavait idézzük fel a titkokban. Jézus szavai maguk is titkot tartogatnak számunkra. Minden Üdvözlégyben más-más bibliai idézetről elmélkedhetünk, melyek segítségével jobban megismerhetjük a mi Urunk, Jézus Krisztus szent Evangéliumát. Ez a sok idézet segít hitünk napi megélésének konkrét gyakorlásában a rózsafüzér imádkozásán keresztül.

A hagyományos rózsafüzér segítségével is imádkozható.

 

Bevezetés: Hiszekegy… Miatyánk… Üdvözlégy(3-szor)… Dicsőség…

Üdvözlégy titkok:

1. akinek Édesanyja a teremtő Atyaisten örök időktől kiválasztott leánya,

2. akinek Édesanyja a Szentháromság szeretetének kisugárzása,

3. akinek Édesanyja az isteni irgalmasság Anyja,

 

Tized:Miatyánk… Üdvözlégy(10-szer)… Dicsőség… Ó, Jézusom…

Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot)

Első tized

1. aki azt mondta: töltsétek meg a vedreket vízzel, (v.ö.Jn 2,7)

2. aki azt mondta: merítsetek most, és vigyetek a násznagynak, (v.ö. Jn 2,8)

3. aki azt mondta: Ha csak valaki ujján nem születik vízből és Szentlélekből nem megy be Isten országába, (v.ö. Jn 3,3)

4. aki azt mondta: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, (v.ö. Jn 3,16)

5. aki azt mondta: Isten lélek és élet, akik őt imádják, lélekben és igazságban kell őt imádniuk, (v.ö. Jn 4,24)

6. aki azt mondta: Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát sem, aki őt küldte, (v.ö. Lk 10,16 és Jn 13,20)

7. aki azt mondta: Ha valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok, én a Mennyei Atya nevében jöttem, és engem nem fogadtok el, (v.ö. Jn 5,43)

8. aki azt mondta: Atyámnak akarata, hogy mindenkinek, aki a Fiút látja és hisz őbenne, örök élete legyen, (v.ö. Jn 6,47)

9. aki azt mondta: Ha nem eszitek az Emberfia Testét, és nem isszátok az ő Vérét, nem lesz élet tibennetek, (v.ö. Jn 6,54)

10. aki azt mondta: Az Atya énbennem van, és én az Atyába, aki engem lát, látja az Atyát, aki engem küldött, (v.ö. Jn14,9-10)

 

Második tized

1. aki azt mondta: Aki énbennem hisz, ha meg is halt, öröké élni fog, (v.ö. Jn 11,25)

2. aki azt mondta: Aki énbennem hisz, nem hal meg mindörökké, (v.ö. Jn 11,26)

3. aki azt mondta: Aki közületek bűn nélkül van, az vesse rá először a követ, (v.ö. Jn 8,7)

4. aki azt mondta: Én sem ítéllek el, menj, és többé ne vétkezzél, (v.ö. Jn 8,11)

5. aki azt mondta: Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek, (v.ö. Jn 8,34)

6. aki azt mondta: Én vagyok a világ világossága, aki utánam jön, nem jár sötétségben, (v.ö. Jn 8,12)

7. aki azt mondta: Ha bennetek a világosság sötétséggé válik, mekkora lesz maga a sötétség, (v.ö. Mt 6,23)

8. aki azt mondta: Ha ti megmaradtok az én igéimben, valóban tanítványaim vagytok, (v.ö. Jn 8,31)

9. aki azt mondta: Az én Testem valóban étel, és az én Vérem valóban ital, (v.ö. Mt 26,26)

10. aki azt mondta: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, (v.ö. Jn 8,58)

 

Harmadik tized

1. aki azt mondta: Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, (v.ö. Mt 11,29)

2. aki azt mondta: A szegények mindig veletek vannak, mindig tehettek jót velük, (v.ö. Mt 26,11)

3. aki azt mondta: Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de mivel azt mondjátok, látunk, megmaradtok bűnötökben, (v.ö. Jn 9,41)

4. aki azt mondta: A jó Pásztor életét adja juhaiért, (v.ö. Jn 10,11)

5. aki azt mondta: Aki nem gyűjt velem, az szétszór, (v.ö. Mt 12,30)

6. aki azt mondta: Ha a földbe esett mag elhal, bő termést hoz, ha nem, egyedül marad, (v.ö. Mt 10,39)

7. aki azt mondta: Aki világosságot gyújt, nem rejti véka alá, (v.ö. Mt 5,15)

8. aki azt mondta: Sok igaz ember szerette volna látni, amit ti láttok, és nem láthatta, (v.ö. Mt 13,17)

9. aki azt mondta: Aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak, (v.ö. Mt 7,7)

10. aki azt mondta: Bízzatok, én legyőztem a világot, (v.ö. Mt 7,8)

 

Negyedik tized

1. aki azt mondta: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a tanítvány mesterénél, (v.ö. Mt 10,24)

2. aki azt mondta: Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, (v.ö. Jn 13,34)

3. aki azt mondta: Aki engem lát, látja az Atyát, mert én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem, (v.ö. Jn 14,11)

4. aki azt mondta: Aki engem szeret, az megtartja parancsolatomat, (v.ö. Jn 8,31)

5. aki azt mondta: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, (v.ö. Jn 15,5)

6. aki azt mondta: Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, (v.ö. Jn 15,5)

7. aki azt mondta: Aki nem hoz jó termést, azt lemetszik, és tűzre dobják, (v.ö. Mt 7,19)

8. aki azt mondta: Elküldöm az igazság lelkét, a vigasztaló Szentlelket, (v.ö. Jn 14,16-17)

9. aki azt mondta: Amit kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek, (v.ö. Mt 7,11)

10. aki azt mondta: Eljön az óra, hogy mindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni Istennek, (v.ö. Jn 16,2)

 

Ötödik tized

1. aki azt mondta: Atyám, őrizd meg őket a világban a gonosztól, (v.ö. Jn 17,15)

2. aki azt mondta: Ha rosszul szólottam, bizonyítsd be, ha nem, miért ütsz engem, (v.ö. Jn 18,23)

3. aki azt mondta: Az én országom nem e világból való, (v.ö. Jn 18,36)

4. aki azt mondta: Bármit tesztek, ha nem az én nevemben teszitek, semmit sem tettetek, (v.ö. Jn 20,23)

5. aki azt mondta: Boldog vagy, Tamás, mert láttál és hittél, de boldogabbak, akik nem láttak, és mégis hittek, (v.ö. Jn 20,29)

6. aki azt mondta: Isten országát ne keressétek szembetűnő módon, hiszen az Isten országa bennetek vagyon, (v.ö. Lk 12,30)

7. aki azt mondta: Aki eszi az én Testemet és issza az én Véremet, annak örök élete vagyon, és én föltámasztom az utolsó napon, (v.ö. Jn 6,55)

8. aki azt mondta: Az Atyát nem látta senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni, (v.ö. Jn 14,6)

9. aki azt mondta: Vélitek-e, hogy akikre rádőlt a torony Siloéban, vétkesebbek voltak valamennyinél? (v.ö. Mt 7,13)

10. aki azt mondta: Bízzatok a gondviselésben, (v.ö. Mt 6,34)

Lejegyezte: Antal Péter