Március 25-én, egy hónappal az ellenségeskedések kitörése után Ferenc pápa mindkét hadviselő felet, államukat és népüket a Boldogságos Szűzanyának és Istenszülőnek szenteli, hogy az ég áldását kérje rájuk, hogy béke legyen, igazságos megoldások szülessenek a nyitott kérdésekre, és a közjót szolgálják, ne pedig a partikuláris érdekeket.

Mgr. Athanasius Schneider, Asztana segédpüspöke, korunk egyik kiemelkedő egyházi személyisége arra kéri a híveket és minden jóakaratú embert, hogy a március 25-i odaszentelés napjáig imádkozzák az következő kilencedet. Március 25-e a kilencedik nap, amelyen ez a kilenced véget ér, és az odaszentelés megtörténik.

 

    Ó Mária Szeplőtelen Szíve, te vagy Isten szent Anyja és a mi gyengéd Édesanyánk. Tekints arra a nyomorúságra, amelyben az Egyház és az egész emberiség van a vallástalanság, az anyagiasság és a katolikus hit üldözése miatt, és tekints a tévedésekre amelyekre Te Fatimában figyelmeztettél!

    Te vagy minden kegyelem Közvetítője. Esd ki a világ összes püspöke számára azt a kegyelemet, hogy 2022. március 25-én a pápával együtt szenteljék Oroszországot és Ukrajnát Szeplőtelen Szívednek. Ettől az odaszenteléstől reméljük, ahogyan Te mondtad nekünk Fatimában, hogy az Isten által elrendelt időben Oroszország megtér, és az emberiségnek a béke ideje adatik. Reméljük, hogy ezen odaszentelés által közelebb kerül Szeplőtelen Szíved diadalának ideje, amely által az Egyház hamisítatlanul megújul a katolikus hit tisztaságának ragyogásában, a liturgia magasztosságában és a keresztény élet szentségében.

    Ó, Szent Rózsafüzér Királynője és gyengéd Édesanyánk,  fordítsd irgalmas tekinteted a pápára, minden egyes püspökre és mindannyiunkra, és hallgasd meg kegyesen könyörgő és bizakodó imánkat! Ámen.

 

Március 25-én a nyugati és a keleti egyházak Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétünneplik. Együtt emlékeznek meg arról a pillanatról, amikor Gábriel arkangyal bejelentette Isten Fiának születését Szűz Máriának szülővárosában, Názáretben.

Az Üdvözlégy Máriát, az arkangyal üdvözletét a Szűzanyának, azóta megszakítás nélkül és számtalanszor ismételgeti az Egyház, és vele együtt az egész kereszténység, amely az Egyházban osztozik. Ez egy közös örökség abból az időből, amikor a keleti és a nyugati egyház még egységes volt, és ez a legelső pillanat és a legelső szó, amellyel a megváltás eljött a világba Isten Fiának megtestesülése által.

A nyugati egyház így imádkozik:

“Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Az Úr van teveled.”

A keleti egyház is osztja ezt a Mária-köszöntést:

“Istenszülő és Szűz, Üdvözlégy, Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.”