Szentségimádási imák Jézus Krisztus Legdrágább Véréhez

Beküldve: Nigériai Barnabás

Kezdő ima

Mindenható, Örök Atya a Te irántunk érzett szereteted nagysága teljesen megmutatkozik abban az ajándékodban, hogy egyszülött Szent Fiadat elküldted az emberiségnek. Ő nem csak hasonló Hozzád, hanem egy Veled. Hálásak vagyunk Neked és a tekintetünket most Rád szegezzük. Habár nem vagyunk méltók rá, most, mégis kegyelmeidért esdeklünk, mikor ki akarjuk fejezni irántad való szeretetünket ebben a szentségimádásban.

Köszönjük irántunk való jóságodat és esdeklünk Hozzád, hogy örökké tartó szereteted erősítsen meg minket, hogy Téged viszont szeressünk, és hogy hálásak legyünk Irántad, hogy életünket jobbá formálod. Szentségimádásunk alatt, csatlakozzon hozzánk és vezessen Hozzád közelebb minket Szent Mihály arkangyal, az összes angyalok és szentek seregével együtt, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében! Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Himnusz

Imádás legyen Jézus Drága Vérének

Imádás legyen Jézus Krisztus Drága Vérének

Imádunk Téged Jézus Drága Vére

Imádunk Téged Jézus Krisztus Drága Vére

Imádás legyen Jézus Drága Vérének

Imádás legyen Jézus Krisztus Drága Vérének

 

Első ima

Szerető Jézus Krisztus, kinek irgalma végtelen, imádjuk a Te Haláltusát vívó Szívedet, mely az emberiség megváltásáért szörnyű kínokat és szomorúságokat visel el. Isten Báránya, az Atyának és Szűz Máriának Fia, Isten és Ember! Jézus Krisztus, kinek az emberiség iránti szeretetből vállalt kínok miatt szomorú a lelke mindhalálig, aki borzalmas félelmeket élt át és vérrel verejtékezett a Gecemáni kertben, imádjuk a Te Legdrágább Véredet és a Te Haláltusát vívó Szíved bánatát. Könyörgünk Hozzád Anyaszentegyházadért, a pápáért, bíborosokért, püspökökért, a papságért és minden hívőért, akik a Te Legdrágább Véred árnyéka alatt vannak, és könyörgünk még védelemért, békéért és szeretetért, hogy Szent Mihály és a többi arkangyal közbenjárása által legyőzzük a Vörös Sárkányt. Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Himnusz

Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus,

Jöjjön el az az idő, amiért Te imádkoztál az Atyához,

Amikor mindnyájan egyek leszünk Benned!

Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen.

Ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére imádás és dicséret legyen Neked mindörökké! Ámen

 

Második ima

Szerető Jézus Krisztus, kinek irgalma végtelen, imádjuk a Te Haláltusát vívó Szívedet, mely az emberiség megváltásáért szörnyű kínokat és szomorúságokat visel el. Isten kedves Báránya, az Atyának és Szűz Máriának Fia, Isten és Ember! Megengedted, hogy a Te Szent Testedet oszlophoz kötözzék, megostorozzák, azért, hogy kiszabadíts minket a bűneinkből és megváltást hozz az emberiségnek. Imádjuk a Te Legdrágább Véredet, mely Szent Tested megszámlálhatatlan Sebeiből árad. Könyörgünk hozzád a világ valamennyi bűnösének megtéréséért. Engedd meg, hogy Drága Véred egy cseppje hulljon az ő szívükre, hogy a Kerubok és Szeráf karok és minden mennyei angyal közbenjárására minden ember visszatérjen Hozzád. Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Himnusz

Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szíve imádunk Téged!

Dicsérünk és dicsőítünk Téged mindörökké!

Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen.

Ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére imádás és dicséret legyen Neked mindörökké! Ámen

 

Harmadik ima

Szerető Jézus Krisztus, kinek irgalma végtelen, imádjuk a Te Haláltusát vívó Szívedet, mely az emberiség megváltásáért szörnyű kínokat és szomorúságokat visel el. Isten szelíd Báránya, az Atyának és Szűz Máriának Fia, Isten és Ember! A Te Szentséges Fejedet tövissel koronázták. Az Isteni bölcsesség Templomát vakmerő bűnösök vaspálcával ütötték, hogy békét hozzon a földre és megalakítsa az Új Paradicsomot nekünk. Imádjuk a Te Legdrágább Véredet, mely a Szent Fejed Sebéből árad. Könyörgünk, szabadítsd ki a Tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védd meg a haldoklókat! Árazd ki a Te drága Véred, hogy minden ellenséged szétszóródjék, a Mennyei Trónusok és Erősségek közbenjárása által. Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Himnusz

Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus,

Amikor imádunk Téged, dicsérjük és áldjuk Szent Neved!

Ajándékozz meg minket békéddel!

Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen.

Ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére imádás és dicséret legyen Neked mindörökké! Ámen

 

Negyedik ima

Szerető Jézus Krisztus, kinek irgalma végtelen, imádjuk a Te Haláltusát vívó Szívedet, mely az emberiség megváltásáért szörnyű kínokat és szomorúságokat visel el. Isten szeplőtelen Báránya, az Atyának és Szűz Máriának Fia, Isten és Ember! Emberségedben elfogadtad a megváltás Keresztjét, és a Kálvária útján hordoztad. Drága Véreddel megöntözted Jeruzsálem utcáit. Imádjuk minden csepp kiömlött Véredet. Könyörgünk hozzád a fogságban lévők kiszabadulásáért, és minden nem katolikus keresztény visszatéréséért az Egy, Szent, Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházadba, melyet Te alapítottál. Áraszd ki bőven a Te Legdrágább Véredet, hogy a Mennyei Uralmak és az összes angyalok közbenjárása által a rabok kiszabaduljanak, és az elveszett juhok visszatérjenek a Te nyájadba. Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Himnusz

Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szíve imádunk Téged!

Dicsérünk és dicsőítünk Téged mindörökké!

Vezess vissza Hozzád minden szívet!

Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen.

Ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére imádás és dicséret legyen Neked mindörökké! Ámen

 

Ötödik ima

Szerető Jézus Krisztus, kinek irgalma végtelen, imádjuk a Te Haláltusát vívó Szívedet, mely az emberiség megváltásáért szörnyű kínokat és szomorúságokat visel el. Isten irgalmas Báránya, az Atyának és Szűz Máriának Fia, Isten és Ember! Emberségedben elfogadtad a világ megváltásának Keresztjét. Alázatosan engedted, hogy a tieid Szent Testedet a Keresztre szegezzék. Imádjuk a Te Legdrágább Véredet, mely a Szent Kezeidből és Lábaidból árad. Könyörgünk hozzád, védd meg a földön élő minden szentedet az Antikrisztus minden cselekedeteitől. Áraszd ki rájuk Legdrágább Véredet, hogy a küzdelmeik végül a Mennyországba vezessenek, a Mennyei Hatalmasságok és minden angyal közbenjárására! Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Himnusz

Énekeljünk Veled, Szűzanya, és szeressük Veled Fiadat,

a mi Urunk, Jézus Krisztust, aki érettünk életét adta!

Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen.

Ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére imádás és dicséret legyen Neked mindörökké! Ámen

 

Hatodik ima

Szerető Jézus Krisztus, kinek irgalma végtelen, imádjuk a Te Haláltusát vívó Szívedet, mely az emberiség megváltásáért szörnyű kínokat és szomorúságokat visel el. Isten feláldozott Báránya, az Atyának és Szűz Máriának Fia, Isten és Ember! A világ gonoszai szúrták át Szent Oldaladat. Vér és Víz áradt ki belőle, mely megtisztította és megmentette a világot a bűntől. Imádunk Téged ó Legdrágább Vér és Víz, könyörgünk, ments meg minden ártatlan, meg nem született gyermeket, és keresztelj meg minden abortált magzatot Szent Oldaladból kiömlő vízzel, az Atya, a † Fiú és a † Szentléleknevében. Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Himnusz

Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szíve imádunk Téged!

Hálát adunk Neked.

Dicsérünk és dicsőítünk Téged mindörökké!

Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen.

Ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére imádás és dicséret legyen Neked mindörökké! Ámen

 

Hetedik ima

Ó szerető Jézus Krisztus, kinek irgalma végtelen, hogyan tudnánk kifejezni szeretetünket Irántad? Legdrágább Véredet a mennyei angyalok italává tetted, dicsérünk Téged, ó Legdrágább Vér. Dicsőítünk Téged, ó Legdrágább Vér. Imádunk Téged, ó Legdrágább Vér. Minden teremtmény imádjon Téged, ó Legdrágább Vér! Ámen

Himnusz

Dicsőség és hála az Atyának,

Tisztelet és dicséret az Ő Fiának, Krisztusnak,

és a Szentlélek Istennek!

Imádás legyen Neked, ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére,

Megváltásunk Vére!

Imádás legyen Neked, ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére,

Örökké tartó Szövetség!

Imádás legyen Neked, ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére,

Mennyei Fegyver!

Imádás legyen Neked, ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére,

Ártatlan gyermekek Reménye!

Imádás legyen Neked, ó Jézus Krisztus Legdrágább Vére,

Az Atya Isten Vigasza! Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen.

 

+++ A Szent Vér rózsafüzérnél úgy imádkozzuk, hogy: „Drága Vér…” a Szentségimádás alatt, hogy : „Legdrágább Vér…”, a rózsafüzérnél elegendő a főhajtás, itt teljesen arcra kell borulni, amennyiben az imát végző fizikai állapota és körülményei engedik.+++