Szeptember 14

Beküldve: Nigériai Barnabás

A Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén lesz Nigériában a világ felajánlása Jézus Krisztus Drága Vérének. A magyar küldött most pénteken utazik. Az útnak a költségei még mindig nem jöttek össze, várunk további adományokat.

Ugyanezen a napon lesz azok számára az odaszentelődés a váci Szent Anna Piarista templomban, akik 8 hónapon át virrasztottak csütörtök éjszakánként, és most végzik a kilencedet. Másokat is (akik később fogják magukat odaszentelni) várunk erre a közös imádkozásra és szentmisére 12 órától.

Országos imanap meghirdetése is történt erre a napra: 

Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral egyetértésben szeptember 14-re, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére országos imanapot hirdet „Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek”. Kérjük, hogy aznap minden szentmisén imádkozzák el az alábbi – egy iraki keresztény testvérünktől kapott – imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

Mindenható Mennyei Atyánk!
Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban - ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig  megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Miatyánk, Üdvözlégy.