A nigériai Barnabás az 1990-es évektől kap az Égiektől üzeneteket, imákat, amelyeknek a többségét a helyi püspök Imprimátummal is ellát. Ebben a kategóriában ezekből olvashatunk.

Barnabás kereszt

Beküldve: Nigériai Barnabás

2015. 09. 09.

Szeptember 14-én Nigériában Magyarországot is felajánlják Jézus Legszentebb Vérének. Ma láttam, hogy az angyalok körülveszik ezt a keresztfát. Az angyalok kezükben egy kis zászlót tartottak, amelyek a nemzeteket képviselték. Ezek az angyalok Európa és más nemzetek védőangyalai. Jézus vérét hullatta a zászlókra, melyeket az angyalok felemeltek hozzá és Ő így szólt: „Szeptember 14-én, a kereszt felmagasztalásának ünnepén Én magam fogom lepecsételni Szentséges Véremmel azokat a nemzeteket, akiknek képviselői felajánlják hazájukat nekem. Ez a pecsét eltörölhetetlen jel lesz a felajánlott országokban. E nemzetek népének nagy része megtisztul és fennmarad a világ végezetéig. Magam foglak bevezetni titeket az Új Paradicsomba. A felajánlás napján oltárom köré állítalak titeket, és az angyalok kilenc kara dicsőségemet fogja zengeni nemcsak a Mennyben, hanem az egész világon is. Azokat, akik felveszik – minden feltétel teljesítésével – a Szent Vér pecsétjét, Én magam fogom megerősíteni kereszthordozásaikban, hogy a gonosz elleni harcból győztesen kerüljenek ki.”

„Drága gyermekeim, Én a haláltusát vívó Jézus e keresztről tekintek rátok. Amikor Hozzám imádkoztok e kereszt jelenlétében, a Szívem csordultig van Szentséges Véremmel, és Én megnyitom szívemet országotok előtt és Szent Véremmel meghintem azokat a városokat és falvakat, ahol ez a kereszt, vagy a róla készült kép jelen van az otthonokban. Ó, mennyire vágyódom arra, hogy minél több családhoz eljusson ez a kereszt, miután feltételeimet teljesíti a családnak legalább egy tagja. Általa házaitokat és családtagjaitok megszentelem Szent Véremmel, így megvédelek titeket. Ez a védelem megváltásom dicsőségét tükrözi, hiszen az Én ártatlan véremtől retteg az egész pokol. Ne féljetek, ez a kereszt egy újabb védőbástya számotokra!”

Mária Magdolna

Szeptember 14

Beküldve: Nigériai Barnabás

A Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén lesz Nigériában a világ felajánlása Jézus Krisztus Drága Vérének. A magyar küldött most pénteken utazik. Az útnak a költségei még mindig nem jöttek össze, várunk további adományokat.

Ugyanezen a napon lesz azok számára az odaszentelődés a váci Szent Anna Piarista templomban, akik 8 hónapon át virrasztottak csütörtök éjszakánként, és most végzik a kilencedet. Másokat is (akik később fogják magukat odaszentelni) várunk erre a közös imádkozásra és szentmisére 12 órától.

Országos imanap meghirdetése is történt erre a napra: 

Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral egyetértésben szeptember 14-re, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére országos imanapot hirdet „Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek”. Kérjük, hogy aznap minden szentmisén imádkozzák el az alábbi – egy iraki keresztény testvérünktől kapott – imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

Mindenható Mennyei Atyánk!
Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban - ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig  megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Miatyánk, Üdvözlégy.

 

 

Előkészület a Jézus drága Vérnek való odaszentelődésre

Beküldve: Nigériai Barnabás

2015. szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén lesz Nigériában a világ Jézus drága vérének való odaszentelése. Ezen Magyarország is képviselteti magát. Ugyanezen a napon mintegy húszan személyesen is odaszentelik magukat Jézus drága vérének. Azok, akik virrasztottak öt hónapon át csütörtökönként legalább egy órát este 11 és hajnali 3 között, és elvégezték a hozzá tartozó kilencedet.  Ez az odaszentelődés

a váci Szent Anna Piarista templomban lesz a 14 órakor kezdődő szentmise keretében. Előtte 12 órától erre való felkészülésként közös imádság lesz.

A kilencedet szeptember 5-én, szombaton kell elkezdeni.

Azok számára is ajánlatos elkezdeni egy kilencedet, akik nem most fogják az odaszentelődést elvégezni, vagy akiknek állapotbeli kötelességeik miatt egyáltalán nincs módjuk erre. Számukra a következő kilencedet ajánljuk. Vagy a Jézus Drága Vérének Rózsafüzére c. imakönyvből a 61. oldalon található imát (Ima a Kereszt győzelméért) imádkozzák el naponta, vagy ha nincs meg ez az imakönyvük ezt a fohászt mondják el 33-szor naponta: Jézus Krisztus Drága Vére, ments meg minket és az egész világot!

A migránsok Európára, köztünk hazánkra zúdításával érezzük a bőrünkön, és szakértők is kimondják, hogy a háború Európát is utolérte. Mindez az emberiség és Európa Istentől való elfordulásának a következménye. Az emberiség másként nem hajlandó megtérni, csak ha a saját bőrén is érzi ennek az Istentől való elfordulásnak a következményeit.  

Isten üdvösségtervében Magyarországnak is fontos szerepet szánt. De ez csak akkor valósulhat meg, ha minél több magyar ember megtér, Isten törvényeinek az útjára lép. Hogy minél többen legyenek ne csak Magyarországon, hanem az egész Földön, ezt szolgálja ez a szeptember tizennegyedikei odaszentelődés.

A nigériai utazásra még várunk adományokat.

Barnabás féle pecsétfelvétel

Beküldve: Nigériai Barnabás

Sokan elvégezték a Nigériai Barnabás által kért pecsétfelvétel legfontosabb feltételét, hogy ti. csütörtökönként együtt virrasztottak a haláltusáját vívó Üdvözítővel éjjel 11 és 3 óra között legalább egy órát 5 hónapon keresztül.
 
2015 január 1-jén kapott Barnabás egy fontos üzenetet. Ennek kapcsán sokan elkezdték újra a virrasztást csütörtökönként. Akik idejében elkezdték (legkésőbb február 5-én), azoknak júliusra kijön az 5 hónap. Így 2015. Július 31-én felvehetik a pecsétet.
 
Pecsét felvétele ünnepélyes mise keretén belül a váci Szent Anna piarista templomban lesz
2015. 07. 31.  
12:00 Szentségimádás (csendes)
13:00 Közös imádság
14:00 Szentmise
 
A pecsét felvétele előtt el kell még végezniük egy kilencedet is, legkésőbb július 22-én elkezdve.
 
Pecsét felvételére felkészítő kilenced
2015. 07. 22. - 2015. 07. 30.
Pecsét felvételére felkészítő kilenced tartalma:
Napi imádságok (elvégzésük kötelező, de nincs meghatározott napszakhoz kötve)
- Öt tizedes Rózsafüzér
- Szent Vér Rózsafüzére/Felajánló ima Jézus Krisztus Legdrágább Véréhez
- Megújulás Rózsafüzére
- Engesztelő imák 
- Szentségimádási imák
- Napi olvasmány*
- az adott nap Fájdalmas könyörgése (a 7 Fájdalmas könyörgés imái közül)
- Engesztelő ima a Töviskoronával*
- Ima az Isteni Akarat megtestesüléséért
- Ima a Dicsőség Országának megvalósulásáért a Földön
 
Ezek az imák megtalálhatóak a 2015. 05. 30.-án, az Engesztelők Találkozójára megjelent Stella Maris kiadó által megjelentetett Jézus Drága Vérének Rózsafüzére (A Drága Vér tisztelőinek alapimái Nwoye Barnabás szerint) imakönyvben.
 
A *-al megjelölt imák itt az Engesztelők Lapján lesznek közzétéve. Fordításuk folyamatban van.
 
Azok vehetik fel a pecsétet, vagy újíthatják meg annak felételét, akik már korábban elévgezték az 5 hónapos virrasztást, vagy akik 2015 februárjában elkezdték. Akik csak Nagycsütörtökön kezdték el ezeket a virrasztásokat, azok számára szeptember 3. péntekén szervezünk pecsétfelvételt.
 
Várjuk azok jelentkezését a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, akik 2015. 02. 05. -től vagy azt megelőzően 5 hónapon át csütörtök éjjelente imádságban virrasztottak, úgy, ahogyan azt a mi Urunk Jézus Krisztus Barnabástól kérte.
 
Akik július 31-én felvenni, vagy megújítani szeretnék a Pecsétet, levelükben adják meg nevüket és a dátumot, amikortól a virrasztást kezdték.
Azért is kell tudnunk, hogy pontosan hányan lesznek ezek a pecsét-felvevők, mert a pecsét felvételhez hozzá tartozik egy skapuláré is, és egy Barnabás-féle kereszt. De ezek csak külföldről szerezhetők be, és a keresztek ára 10.000 Ft felett van, és ezeket meg kell rendelnünk. Tudnunk kell, hogy hányat rendeljünk.