Non possumus – Athanasius Schneider püspök a 2015-ös püspöki szinódus záródokumentumáról