Szent Anna-rét

Engesztelések az Anna-réten és a Kútvölgyi kápolnában

Beküldve: Szent Anna-rét

Mindkettő szombatonként (a helyi plébánossal, illetve templomigazgatóval egyeztetve)

Anna-rét

13.00 óra Rózsafüzér imádság

13.30 Szentmise (egyelőre elsőszombatokon)

Ha más szombatokon is lesz szentmise, azt előtte az Engesztelők Lapján közöljük. Akik vidékről jönnek, azoknak előtte ajánlatos megnézni az Engesztelők Lapját.

Szüzanyának való felajánlás a Máriás Papi Mozgalom szellemében

Kútvölgyi Szűz Mária kápolna

A Szentségimádás és Szentmise átmeneti rendje: 13 - 17 óráig Szentségimádás, 17 órakor Szentmise.

Megközelíthető a 128-as  autóbusszal  /végállomástól  -  végállomásig/ :  Széll Kálmán tértől a Galgóczi utcai kápolnáig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-réti misék 24 Kiengesztelődés, összefogás, szeretetegység

Beküldve: Szent Anna-rét

Mi az, ami összeköt? Ki az, aki szétszór, egymással szembe fordít – azokat is, akik egy célt követnek, akik összetartoznak?

Fájdalmas megosztottság, zavarodottság érzékelhető azok között, akik eddig az Anna-réten közösen engeszteltek. Vannak, akik ott akarják tovább folytatni az engesztelést, vannak, akik a Kútvölgyi Kápolnában. Mindkettő mögött felsorakoztathatók érvek és ellenérvek, sőt üzenetek is, amelyeket mindkét fél égből jötteknek gondol. Az álláspontok kifejtése már megtörtént.  Eljött az ideje, hogy inkább arra koncentráljunk, ami összeköti a két csoportot egymással. Közös célja mindnyájunknak az engesztelés, a lelkek mentése, hazánk mentése, a világban lévő konfliktusok elrendeződéséért való imádság, a megosztottságok megszüntetése, az Anna–réten az engesztelő templom felépítése. Még ennek a módjában is közösek vagyunk: ezt az egyházzal egységben, az egyházi elöljárók iránti engedelmességben akarjuk.

Anna-réti misék 22 Az Anna-rétről kivonulók érvei

Beküldve: Szent Anna-rét

Az esemény belentése után 3 hétre szétküldésre kerültek az Anna-rétről kivonulók érvei, és az az üzenet is, amelyről eddig csak szóbaszédből tudhattunk - Jánossy Gábor megfogalmazássában és kommentálásával.

 

A Dr. Bakos Batu által szétküldött levélben, amelynek csatolmánya a fenti levél, ez a közlemény olvasható:

 
A kútvölgyi  kicsi Kápolnát 1969-ben vásárolta Regőczi István atya, hogy elindulhasson a Magyar Engesztelés.
1970-ben fatemplom épült , 1990-ben pedig Sóskúti mészkőből felépült a Szentély is.
Ezt követően István Atya Natália nővéren keresztül megkérdezte a Szűzanyát, hogy Kútvölgyet  ideglenesen elfogadja -e ? 
Elfogadom és  veletek engesztelek, amíg fel nem épül az Anna réten a Világ Győzelmes Királynője Templom. 
"Nem kicsi ez a hely, elfér benne ég és föld együtt  és az egész Mennyország". 
A Szűzanya kérésére  a Normafai Engesztelők közösségének egyenlőre egy része  ide tér vissza,  hogy engedelmeskedjünk  és egységben legyünk  a Magyar Katolikus Egyházzal, a Bíboros Úr által most kinevezett engesztelést vezető templom- igazgató, András Atya irányításával.
A Kútvölgyi Kápolnában ez a felirat olvasható:
Regőczi István Atya itt kezdte meg az Engesztelést Magyarországért 1969-ben.
A kápolna azóta  a Szentségimádás  a hálaadás és imádság helye, Magyarország Engesztelő Kápolnája.
/1998-tól a  Magyarok Nagyasszonyának,Világ Győzelmes Királynőjének Szentkorona Lovagrendje  kapcsolódott a Kútvölgyi engeszteléshez.
Azóta is minden hónap első csütörtökén du. 3 órától szentmisét és közös ima- engesztelést tartunk Magyar Hazánkért.  
Regőczi István Atya Rendünk Örökös Nagymestere.
A Lovagrend az Anna réten 2010-től havonta, 2015 óta pedig  a normafai engesztelőkkel közösen  heti rendszerességgel  szervezett  Szentmiséket,
Dunky András pedig  Szentségimádást .
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani az Atyáknak, akik a szentmisét bemutatták.
Kocsis Istvánnak, a minden első szombatot tartó Bocsa Józsefnek, Bakos Zsoltnak, Dévényi Ferencnek, Juhász  Csabának , Záborszky Kálmánnak , Kemenes Gábornak./
 Magyarok Nagyasszonyának, Világ Győzelmes Királynőjének Szentkorona Lovagrendje és a Normafai Engesztelők
 

A Kútvölgyi Kápolna Megközelíthető:

128 autóbusszal  /végállomástól  -  végállomásig/ :  Széll Kálmán tértől a Galgóczi utcai Engesztelő Kápolnáig.
A Szentségimádás és Szentmise átmeneti rendje: 13 - 17 óráig Szentségimádás, 17 órakor Szentmise.

 

 

Anna-réti misék 23. Óriási nagy a támadás, és ez csak fokozódik, tehát a harci színtér szélesedik, nekünk meg több helyszínen kell védekeznünk, vagyis engesztelnünk

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves Engesztelő Testvérek az Úrban!

Megszületett egy olyan döntés, ami, úgy érzem, az égiek akarata. (A levélíró itt erre a bejelentésre gondol). Isten a szeretet, és békesség, és a békesség meg is született. Akinél nagyobb a szeretett, az teszi meg az első lépést.

Nagyon sokat gondolkoztam, hogy néhány szót írjak-e magamról, végül is azért teszem meg, mert ide illő az engesztelők helyzetébe.

Nekem, a világ asztalán senki a nevem, és az engesztelők sorában az utolsó helyen, ha állok, de egyet bizton kijelenthetek, mert igaz, a szívem Istené és a Szűzanyáé.

Úgy érzem, a Lélek az, aki tollamba diktálja a szót. Fiatal koromban címkéztem az embereket, kitől vagyok több és ki lehet barátságban velem. Azt gondoltam, ha bizonyos dolgokban egyre nagyobb rálátásom, tudásom van, több vagyok a másiknál. Akkor még nem is sejtettem, hogy mekkora adomány a bölcsesség.

Anna-réti misék 21. Az Anna-réti engesztelés, a Máriás Papi Mozgalom Cönákuluma és a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezése

Beküldve: Szent Anna-rét

+!
D. J. Kr.!
 
Kedves József Atya!
 
Nagy örömmel és lelki békével olvastam, hogy az Anna-réten folytatódnak az engesztelő alkalmak a Legszentebb Áldozat bemutatásával. Amennyiben szükség mutatkozna, jómagam is szívesen végeznék újra g.kat. Szent Liturgiát, amint már korábban is megtettem a Szent Korona Lovagrend megtisztelő kérésére, amikor nem találtak miséző papot.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a magyar vonatkozású máriás engesztelő karizmákkal szolgálók minden eddiginél súlyosabb felelősségére, hogy az idők jeleit helyesen megértve az egység lelkületében egymással szorosan együttműködjenek, a karizmáik sajátosságainak a megőrzése mellett!

Az immár 2 hete zajló folyamatban mára bennem azon meggyőződés alakult ki, hogy az engeszteléseket a Legszentebb Áldozat bemutatásával végezni kell mind az Anna-réten, mind a Kútvölgyi-kápolnában. Ezt megerősíti bennem József Atyának a Cönákulumra vonatkozó beszámolója, mivel abban számunkra ma Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésével áradó kegyelmekről bennünk éppen a Cönákulumban ihletettek csengenek vissza, amelyekről alább idézem a honlapunkon levő rövid ismertetőt.