Szent Anna-rét

Aláírásgyűjtés az Engesztelő kápolna felépítéséért

Beküldve: Szent Anna-rét

Támogatjuk a mellékelt aláírási kezdeményezést a Szent Anna Réten felépítendő kápolna ügyében.

Voltak már más hasonló kezdeményezések is az ügyben. Ha valaki már azokat is aláírta volna, írja alá nyugodtan ezt is, mert nem tudjuk, hogy mi lett azoknak a sorsa. Ennek az aláíráskezdeményezésnek a további kimenetelét szeretnénk figyelemmel kísérni.

Legyen ebből egy országos, és határainkon túlnyúló aláírásgyűjtés, hogy az illetékesek lássák, hogy ez nem csupán néhány embernek a kívánsága, hanem sokaké. És hogy sokkal többen vannak azok, akik ezt akarják, mint akik ellenzik.

Az aláírásgyűjtő ív innen tölthető le.

Az összegyűlt aláírásokat az ív alján szereplő címre kérjük elküldeni ajánlott levélben legkésőbb 2016. augusztus végéig.

 

 

 

Az engesztelésről nem katolikusoknak és a vallásukat nem gyakorlóknak

Beküldve: Szent Anna-rét

Elhangzott a Szent Anna Réten 2016. május elsején

A magyar engesztelés szimbólumává vált az utóbbi 70 évben az az engesztelő kápolna, aminek alapjait még Mindszenty József bíboros úr rakta le itt ezen a helyen, de amely sajnos mind a mai napig még nem épült fel.

Sokan érzik ennek a fontosságát, sokan szeretnének az engesztelés ügyéért és ennek a kápolnának a felépítéséért tenni valamit.

Elsőszombat a Szent Anna réten

Beküldve: Szent Anna-rét

2016. 02. 06.

A Mennyei Atyát láttam, ahogyan a Világ Győzelmes Királynőjével beszélgetett és a következő párbeszédet hallottam: Mennyei Atya „Legszentebb leányom, atyai szívem megszakad teremtményeim miatt, akik nem látják a sátán csapdáját és könnyen a bűn rabságába kerülnek. Én mindenkit üdvözíteni akarok kivétel nélkül, mert szeretetem határtalan az emberek iránt. Minden eseményt, nehézséget és megpróbáltatást figyelemmel követek, hiszen magam alkottam a világot és az embert. Fiam szenvedései mély együttérzést ébresztenek bennem, és látva a bűn gyarapodását hamarosan közbelépek az emberiség életében, hogy lássák az igazságot és a teljes valóságot. A sátán a hazugság atyjaként az embereket a hazugság homályába vezeti, és olyan világot tár eléjük, ami nem azonos az Én világommal. Minden bizodalmamat az engesztelőkbe és a buzgó, állhatatos emberekbe vetem. Magyarország el van helyezve szívemben örökké, és nem fog onnan soha kitörlődni. Leányom, elérkezett az idő, hogy felemeljem országod népét, amely hasonló egy gyémánthoz, amit folyamatosan csiszolni és alakítani kell. Európában elterjedt a hitetlenség, és a kereszténység lassan elhalványul a sok idegen nép és vallások között. Magyarország most folyamatosan bizonyítja irántam való hűségét, ezért ezt a népet kijelölöm arra, hogy a népek között hirdesse az igazságot. Legyen az Én prófétám, aki által felhívásomat küldöm minden nemzetnek a bűnbánatra, megtérésre és az eljövendő büntetésre. A babiloni fogsághoz hasonló megpróbáltatás vár a kereszténységre. Minél többen megvallanak Engem, annál több kegyelem fog hullani hazátokra. Ha országotok vezetői kitartanak mellettem, akkor győzelmem veletek lesz az iszlámmal szemben.

Elsőszombati szentmise a Szent Anna Réten 2016. április

Beküldve: Szent Anna-rét

Kik azok, akikben a húsvéti hit először megszületett?

  • Az első a Szűzanya volt
    • Ő a sírbatételtől hitt abban, hogy Szent Fia fel fog támadni a halálból.

A hagyomány szerint a Mennyei Atya az Ő kedvéért rövidítette meg a napokat, és támasztotta fel Jézust nem három nap múlva, hanem harmadnapra. Ezt órában is számolhatjuk: 72 óra helyett, kb. 40 óra múlva. Tehát majdnem megfelezve a 3 napot.

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Beküldve: Szent Anna-rét

január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig

Innen töltető le pdf formátumban

A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb ima-progam is a kápolna felépüléséért. Kis Szent Teréz többeknek is jelezte, hogy szeretne segíteni a magyar engesztelő kápolna felépítésében, forduljunk hozzá. Ezért készült a két imádság.

Akiknek idejébe belefér, imádkozhatják ezt is, vagy a rövidebbet Kinek mit sugall a Szentlélek. Később is lehet csatlakokzni az imákhoz.