2021.12.31-én, a vigilia szentmisében kapta valaki a következő látást

Kép: Megjelent a Szűzanya hófehér ruhában, szívén a ragyogó Eucharisztiával. Mellette Jézus is ragyogó fehér ruhában, az Ő szívén is az Eucharisztiával. Béke és szeretet áradt belőlük. Jézus felemelte és egyesítette a kettőjük Eucharisztiáját és a Szívük is teljesen eggyé vált. A Mennyei Atya a Földet tartotta a kezében és azt mondta: „most egy kegyelmet szeretnék nektek adni és irántatok való szeretetemet kifejezni”. Magyarország ikerangyalai jöttek, egyikük kezében a tömjénező, a másikuk kezében galambok voltak. A Mennyei Atya intésére rengeteg hófehér galamb szállt le Magyarországra, arra a keresztre, amit Magyarország felett, a Szent Anna Réten volt elhelyezve. A galambok körbe ölelték ezt a keresztet. Mennyei Atya: „gyermekeim, ma elküldtem a földre a békémet, szeretetemet. Nemcsak a ti országotokra, hanem az egész Földre, mert békét, szeretetet akarok árasztani felétek. Nem elpusztítani akarom országotokat és a Földet, hanem megtisztítani és újjá alkotni, felébreszteni és felrázni. Szerető Leányom eggyé vált szent Fiával, most pedig Velem válnak eggyé. Ezt az egységet és békét vigyétek és árasszátok szét a Földön. Mert Mi valóban egyek vagyunk. Köztetek is legyen egység és béke. Ez az év kezdődjön szerető Leányom szeretetével, egységével és békével. Ne törődjetek azzal, hogy mi vár rátok és mi jön! Meneküljetek szerető Leányom tiszta Szeplőtelen Szívébe, mert az Ő Szíve a ti bárkátok, ahol oltalmat találtok. Az Ő szívének a fénylő tisztasága ragyogja be lelketeket. Mert ma először az Én két fiamnak, lelkivezetőiteknek a szívét, majd a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja tagjainak a szívét is felöltöztetem a béke és a hófehér tisztaság lelkületével. Már nincs időtök hátra nézni! A békének ez a fegyvere, amit kezetekbe adtam, adjon nektek erőt és ez vezessen benneteket!” A Mennyei Atya ekkor lejött a földre és megcsókolta a keresztet. A béke-galambok nem repültek el. „Árasszátok, sugározzátok a békét, a szeretetet és az egységet!”