Rengetegen ismerték, szerették. Igazi apostoli lélek volt. Külön apostoli szolgálata, németül “Apostolat”-ja volt. Rengeteg szép imát, történetet, rózsafüzért fordított németből és rengeteg szentképet, kegytárgyat, szórólapot terjesztett, azokat ingyen osztogatva, vagy maximum önköltségi áron tovább adva. Mindezt szerényen, háttérből, alázattal, szinte észrevétlenül tette. Nemcsak vér szerinti családja gyászolja, hanem saját halottjuknakBővebben

Augusztus 19-én, szombaton Simon Dávid atya fog beszélni a gyógyító szentmise előtt 15:00 órakor a váci Szent Anna piarista templomban (Vác, Szentháromság-tér). Győrből érkezik hozzánk, hogy átadjon valamit számunkra is abból a tűzből, amely őket arra késztette, hogy náluk is örökimádást szervezzenek.Bővebben

Gellért Ottó atya temetésén elhangzott beszéd Gellért Ottó atyában, akitől most búcsúzunk sokan csak a nehéz embert, az akaratához keményen ragaszkodó, túlzottan határozott embert látták. Életének mélyebb mozgatórúgóit csak kevesen ismerték. Minket együtt szentelt Lékai László bíboros úr a budapesti piarista kápolnában1975-ben. Tartottuk egymással a kapcsolatot, többnyire az ő kezdeményezésére. Látta,Bővebben

A közösség szeretettel várja az engesztelő szerzetesi hivatás iránt érdeklődőket. Azok, akik hajadonok vagy özvegyek, nővérként csatlakozhatnak; családban élők pedig társult tagként. Olyan családok esetén, akik már élik az engesztelő lelkiséget, a teljes család is jelentkezhet.   Elérhetőség: Liki Lívia Regina nővér Tel: 20) 292 6436 E-mail: jmszbml@gmail.comBővebben

Július 12-én a tizennégy segítőszentet ünnepeljük: Ők az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények, általában betegség, ínség esetén. A tizennégy segítőszent (latin: Quatuordecim Auxiliatores; német: ”Vierzehn Nothelfer”) a katolikusok által tisztelt szentek azon csoportja, akik közbenjárását különösen hatékonynak tartják, főleg a különböző betegségek ellen. A tizennégyesBővebben

Azok számára, akik elvégezték az önmagunk Szűzanyának való odaszenteléésére előkészítő lelkigyakorlatot, közös ünnepélyes odaszentelődés lesz a váci Szent Anna Piarista templomban (Vác, Szentháromság tér) Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, kedden a délelőtti 9 órakor kezdődő Szentmise után a rendház udvarán található Schioból származó Szűzanya szobor előtt. A lelkigyakorlatot ki-ki otthon elvégezheti.Bővebben

Gellért Ottó atya néhány nappal ezelőtt az égi hazába költözött, reményei szerint oda, ahová életében oly gyakran ajánlotta magát, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe. Életében gyakran hangoztatta a Szűzanya Gobbi atyának mondott szavait: „Szeplőtelen Szívem a bárka, ahol az utolsó idők viharaiban menedéket találtok.” Gyászjelentése itt olvasható Ottó atya fiatal papBővebben