EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN égi születésnapja augusztus 1. (1811- 1868) Pierre-Julién Eymard 1811. február 4-én,,, született a franciaországi La Mure-ban. Apja szegény, szorgalmas kovácsmester volt. Még jó kereszténynek is mondható, de talán a szegénysége miatt, túlságosa is foglalkoztatta a pénz. Anyja már pólyás korában magával vitte az istentiszteletekre. Péter korához képest hamarosan az átlag keresztényeknél jobban érzékelte Jézus Eucharisztiában való jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időtBővebben

Gellért Ottó atya temetésén elhangzott beszéd Gellért Ottó atyában, akitől most búcsúzunk sokan csak a nehéz embert, az akaratához keményen ragaszkodó, túlzottan határozott embert látták. Életének mélyebb mozgatórúgóit csak kevesen ismerték. Minket együtt szentelt Lékai László bíboros úr a budapesti piarista kápolnában1975-ben. Tartottuk egymással a kapcsolatot, többnyire az ő kezdeményezésére. Látta, hogy az egyház romokban van, és ez fájt a szívének. Mély meggyőződése volt, hogy nekünk,Bővebben

A közösség szeretettel várja az engesztelő szerzetesi hivatás iránt érdeklődőket. Azok, akik hajadonok vagy özvegyek, nővérként csatlakozhatnak; családban élők pedig társult tagként. Olyan családok esetén, akik már élik az engesztelő lelkiséget, a teljes család is jelentkezhet.   Elérhetőség: Liki Lívia Regina nővér Tel: 20) 292 6436 E-mail: jmszbml@gmail.comBővebben

Július 12-én a tizennégy segítőszentet ünnepeljük: Ők az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények, általában betegség, ínség esetén. A tizennégy segítőszent (latin: Quatuordecim Auxiliatores; német: ”Vierzehn Nothelfer”) a katolikusok által tisztelt szentek azon csoportja, akik közbenjárását különösen hatékonynak tartják, főleg a különböző betegségek ellen. A tizennégyes szám valószínűleg a „szent” hetes szám megkettőzésével jött létre. A tizennégyes szám feltehetőleg az apostolokraBővebben

Azok számára, akik elvégezték az önmagunk Szűzanyának való odaszenteléésére előkészítő lelkigyakorlatot, közös ünnepélyes odaszentelődés lesz a váci Szent Anna Piarista templomban (Vác, Szentháromság tér) Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, kedden a délelőtti 9 órakor kezdődő Szentmise után a rendház udvarán található Schioból származó Szűzanya szobor előtt. A lelkigyakorlatot ki-ki otthon elvégezheti. Ha valaki a következő napokban kezdi, még beleférhet az időbe. Önmagunk Szűzanyának szenteléséről bővebben ittBővebben

Gellért Ottó atya néhány nappal ezelőtt az égi hazába költözött, reményei szerint oda, ahová életében oly gyakran ajánlotta magát, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe. Életében gyakran hangoztatta a Szűzanya Gobbi atyának mondott szavait: „Szeplőtelen Szívem a bárka, ahol az utolsó idők viharaiban menedéket találtok.” Gyászjelentése itt olvasható Ottó atya fiatal pap korában csatlakozott az akkor induló Máriás Papi Mozgalomhoz. Gyakran kiutazott a mozgalom lelkigyakorlataira, kísérője voltBővebben

Amikor először kapcsolatba kerültem szorosabban a Szent Anna-Réttel, úgy gondoltam, hogy a kápolnára vonatkozó kérés amely a II. világháború elején fogalmazódott meg, mára aktualitását veszítette. Ez úgy 20 éve volt. Azután másokkal beszélgetve, korunk látnokainak az üzeneteit is olvasva, változott a véleményem. Meggyőződésemmé lett, hogy igenis aktuális ma is. Ezért elkezdtem másokkal együtt küzdeni azért, hogy épüljön fel a kápolna mégis. Ebben nagy szerepe voltBővebben