EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN égi születésnapja augusztus 1. (1811- 1868) Pierre-Julién Eymard 1811. február 4-én,,, született a franciaországi La Mure-ban. Apja szegény, szorgalmas kovácsmester volt. Még jó kereszténynek is mondható, de talán a szegénysége miatt, túlságosa is foglalkoztatta a pénz. Anyja már pólyás korában magával vitte az istentiszteletekre. Péter korához képestBővebben

Gellért Ottó atya temetésén elhangzott beszéd Gellért Ottó atyában, akitől most búcsúzunk sokan csak a nehéz embert, az akaratához keményen ragaszkodó, túlzottan határozott embert látták. Életének mélyebb mozgatórúgóit csak kevesen ismerték. Minket együtt szentelt Lékai László bíboros úr a budapesti piarista kápolnában1975-ben. Tartottuk egymással a kapcsolatot, többnyire az ő kezdeményezésére. Látta,Bővebben

A közösség szeretettel várja az engesztelő szerzetesi hivatás iránt érdeklődőket. Azok, akik hajadonok vagy özvegyek, nővérként csatlakozhatnak; családban élők pedig társult tagként. Olyan családok esetén, akik már élik az engesztelő lelkiséget, a teljes család is jelentkezhet.   Elérhetőség: Liki Lívia Regina nővér Tel: 20) 292 6436 E-mail: [email protected]Bővebben

Július 12-én a tizennégy segítőszentet ünnepeljük: Ők az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények, általában betegség, ínség esetén. A tizennégy segítőszent (latin: Quatuordecim Auxiliatores; német: ”Vierzehn Nothelfer”) a katolikusok által tisztelt szentek azon csoportja, akik közbenjárását különösen hatékonynak tartják, főleg a különböző betegségek ellen. A tizennégyesBővebben

Azok számára, akik elvégezték az önmagunk Szűzanyának való odaszenteléésére előkészítő lelkigyakorlatot, közös ünnepélyes odaszentelődés lesz a váci Szent Anna Piarista templomban (Vác, Szentháromság tér) Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, kedden a délelőtti 9 órakor kezdődő Szentmise után a rendház udvarán található Schioból származó Szűzanya szobor előtt. A lelkigyakorlatot ki-ki otthon elvégezheti.Bővebben

Gellért Ottó atya néhány nappal ezelőtt az égi hazába költözött, reményei szerint oda, ahová életében oly gyakran ajánlotta magát, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe. Életében gyakran hangoztatta a Szűzanya Gobbi atyának mondott szavait: „Szeplőtelen Szívem a bárka, ahol az utolsó idők viharaiban menedéket találtok.” Gyászjelentése itt olvasható Ottó atya fiatal papBővebben

Amikor először kapcsolatba kerültem szorosabban a Szent Anna-Réttel, úgy gondoltam, hogy a kápolnára vonatkozó kérés amely a II. világháború elején fogalmazódott meg, mára aktualitását veszítette. Ez úgy 20 éve volt. Azután másokkal beszélgetve, korunk látnokainak az üzeneteit is olvasva, változott a véleményem. Meggyőződésemmé lett, hogy igenis aktuális ma is. EzértBővebben