Mária Szeplőtelen Szívének Skapuláréja

Apostolságunk az Ég és Föld Királynőjének, égi Édesanyánknak van szentelve. Szeplőtelen Szíve vezeti a lelkeket, hogy megtalálják Fiát, Jézus Krisztust.

A zöld skapuláré a Katolikus Egyház jóváhagyott „szentelménye”. A hozzá kapcsolódó különleges kegyelmek a „lelki megtérés” és a „testi gyógyulás”.

A Szűzanya zöld skapuláréjának hátoldalán lévő felirat így szól:„Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk most és halálunk óráján!”Arra kérünk benneteket, hogy naponta mondjátok el ezt a gyönyörű imát és 3 Üdvözlégyet, 3 Dicsőséget azokért a lelkekért, akiknek a neve fel van írva a skapuláréra!

A Zöld Skapuláré TÖRTÉNETE

A Szűzanya tíz évvel azután, hogy Labouré Katalin nővérnek látomásában a Csodásérmet megmutatta, ismét megjelent egy vincés nővérnek ugyanott, az Irgalmas Nővérek kolostorában, Párisban. Bisqueyburu Jusztina volt a kiválasztott, aki rendjében, mint betegápoló nővér nagy megbecsülésnek örvendett, de nem is gyanította senki, hogy égi látomások kegyelmében részesült. A kis zöld vászondarab egyik oldalán egy Máriát ábrázoló kép volt, a másik oldalon egy tőrrel átszúrt lángoló szív, ezzel a felirattal: „Mária Szeplőtelen Szíve könyörögj érettünk, most és halálunk óráján”. Ezt a szentelményt IX. Pius pápa jóváhagyta. Jézus Krisztus megáldotta az apostolkodásnak ezt a formáját.

Újabb folytatás:1997-ben Jézus megkérte Anna Marie-t, ennek az apostolkodásnak az elindítóját: „Hozzatok Anyámnak több lelket”! Az apostolkodának ezt a formáját most itthon, Magyarországon is vállaltuk úgy, hogy „ingyenes” megáldott zöld skapuláré készletet juttatunk keresztény testvéreinknek. Hogy milyen módon szerezhető be, azt később közöljük. Akik szívesen vállalnának ebben az apostolkodásban munkát (például a skapulárék terjesztése), azok erre az email címre írhatnak: zold.skapulare(kukac)freemail.hu

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HASZNÁLJÁTOK EZT A SZENTELMÉNYT

Mondjátok el az örökre való odaszentelődés imáját egyszer, de meg lehet ismételni évente is!

  1. Amikor egy nevet írsz egy áldott zöld skapuláréra

az a személy azonnal Jézusnak szentelődik, az Ő Édesanyja Szeplőtelen Szíve által. Nem számít, ha ez a személy nem jár templomba vagy nem járul szentségekhez. A Szűzanya meglátogatja azt a személyt, akinek a nevét ráírtad a megáldott zöld skapuláréra, és tudatja az azt a személyt támadó démonokkal, hogy igényt tart rá a mennyei örök életre. A Szűzanya titokban meglátogatja a neki szentelt személyt. Mennyei Édesanyánk ezután Fiához, Jézushoz megy, és megkéri Őt, hogy mentse meg ezt a lelket a kárhozattól. Ő minden imánkat meghallgatja, és arra használja fel, hogy megtérést és gyógyulást hozzon annak a személynek – ha a Mennyei Atya akarja a gyógyulását –, akit egy megáldott Zöld Skapuláréra írtál. (Több nevet is írhatsz apró betűkkel – amennyi csak ráfér). Bárki nevét ráírhatod: családtagok, barátok, ellenségek kollégák, politikusok, bírók, vezetők stb.)

  1. Mi történik az illető halála után?

Amikor az a személy, akinek a neve fel volt írva egy megáldott Zöld Skapuláréra, meghal a tisztítótűzbe kerül. Az Úr megváltó ajándéka került ezekre az áldott Zöld Skapulárékra. Szeptember 27-én, védőszentünk, Páli Szent Vince ünnepén, az illető kikerül a purgatóriumból és belép a mennyek országába.

  1. Otthonaink, földünk védelme

Ha valaki négy áldott zöld skapulárét helyez el háza, udvara, földje 4 sarkában, Jézus megvédi ezeket a tulajdonokat, birtokokat. Ez segít megszabadulni a démoni szellemektől és kegyelmeket hoz a házra. A többi skapulárét helyezd el a házi oltárodra, táskádba vagy oda, ahol tartózkodsz.

IMA, amikor elhelyezed otthonod, földed 4 sarkába a skapulárékat

„Mennyei Atyánk! Szent Fiad, a Názáreti Jézus halála és feltámadása által kérjük, hogy küldd el az Ő Szent Édesanyját az őrzőangyalokkal együtt, hogy szálljanak le otthonomra (munkahelyemre), hogy őrizzék családomat, barátaimat, munkatársaimat a sátán és az ő ármánykodásai ellen. Tudasd csatlósaival, hogy ez az épület örökre a Szent és Szeplőtelen Szíveknek lett szentelve a mai naptól kezdve. Kérlek Uram, védj meg mindenkit, aki belép ezekbe a helységekbe és szenteld meg azokat, akik itt laknak szent irgalmasságodban. Ámen”.

  1. Kérjük, imáitokban emlékezzetek meg erről a szolgálatról!

Arra kérünk benneteket, hogy naponta imádkozzatok a világ összes zöld skapuláré apostoláért, mert ők is imádkoznak értetek és azokért a személyekért, akiket felírtatok egy megáldott zöld skapuláréra. Fontos, hogy így imádkozzatok:

„Kedves Jézusom, felajánlom a rózsafüzért, a szentmisét, a szentáldozást a zöld skapuláré összes apostoláért szerte a világon”. Ugyanúgy ajánld fel a szenvedéseket és áldozatokat, melyeket el kell viselned, a skapuláré apostolokért és szeretteidért.

Meghívunk benneteket, hogy mondjátok el a Páli Szent Vince Novénát, amely minden évben szeptember 19-től 27-ig tart. Kérjük, vegyetek részt szentmisén, és ünnepeljétek szeretteiteket, akiket a mennybe fogadtak.

Az örökre való odaszentelődés imája

1997-ben a Szentlélek szóról szóra diktálta ezt az imát Anna Marie-nak, melyet minden új zöld skapuláré apostolság-tagnak szántak, akiket mi apostoloknak nevezünk.  Az Úr kegyelme van ezen az imán, hiszen a mi Szent Urunk volt az, aki ezt az imát egyszerű szolgájának diktálta.

Önmagunk örökre való odaszentelésének az imája

„Ó legirgalmasabb Atyám, ma kérlek, fogadd el őszinte szeretetemet, hogy egész életemet Fiad legszentebb Szívének szentelem. Nem egyedül teszem ezt, legkedvesebb Atyám, hanem a Szűzanya Szeplőtelen Szíve, a Zöld Skapuláré Királynője által.

Az Ő Szívét a hét fájdalom annyira áthatotta Fiad életének kezdetétől egészen kínzó haláláig, hogy naponta sír azokért, akik úgy döntöttek, hogy nem szeretik Isteni Fiadat, Jézust. Ő még ma is, amikor oly sok lélek választja az örökkévalóságot a pokolban, vágyik a mi közbenjárásunkra, hogy közülük is sokan megismerjék és szeressék Istenünket: az Atyát, az Ő Szent Fiát és Szentlelket.

Kérünk tehát Mindenható Atyánk, hogy engedd meg nekünk, hogy mindezeket a lelkeket a Szűzanya kezébe helyezzük, azokat, akik valamilyen módon megérintették az életünket. Szeretnénk ma családtagjainkat, barátainkat, sőt még ellenségeinket is a Szent Szívnek szentelni, Jézus Szent Szívének. Tudjuk, hogy Te, Isteni Felségünk, semmit sem tagadsz meg Fiadtól, és hogy szeretett Fiad semmit sem tagadhat meg Édesanyjától, amikor az emberek üdvösségéről van szó.

Csak egyszer teszem meg ezt a Neked való odaszentelésnek a cselekedetét, Irgalmas Atyám, és kérlek, hogy ennek érdemeit alkalmazd azokra, akiknek a nevét a Zöld Skapuláréra írják. Felajánljuk ezeknek a lelkeknek Fiad Testét és Vérét a Szent Eucharisztiában a rózsafüzérekkel, imákkal, örömökkel, áldozatokkal és szenvedésekkel együtt minden nap, a múltban, a jelenben és életünk végéig.

Nagy bizalommal tudjuk, hogy a Zöld Skapuláré Királynője nem fog nyugodni, amíg nem biztosítja a végső kitartás ajándékát mindazoknak az élő lelkeknek, akiket az Ő Zöld Skapuláréjába öltöztet. Isteni Fiát fogja hívni, hogy ne csak a Hozzád, Örökkévaló Atyánkhoz való lelki megtérését kérje, hanem azoknak a fizikai gyógyulását is, akiknek küldetése ezen a világon Fiad fizikai gyógyításának ajándékát igényli.

Legszentebb Uram, Mindenható Atyánk, ha az a Te isteni akaratod, engedd meg, hogy szolgáljam a Te Fiadat és az Ő Anyját naponta ebben a harcban a pokoli ellenség ellen, ahol – együtt a Fiad Isteni Irgalmasságának közösségében – előidézhetjük a Szeplőtelen Szív győzelmét azáltal, hogy az egész világot az Ő zöld skapuláréjára helyezzük. Ámen.”

Kérjük, mondjatok el egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget is, végül ezt a fohászt:

„Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk most és halálunk óráján!”

Letölthető, nyomtatható pdf:  Zöld skapuláré


ISTENI IMÁRA HÍVÁS MINDENKINEK!!!

Ghislain ROY atya, híres québeci pap, Emiliano TARDIF atya karizmáinak örököse, küldte ezt az imát, és arra kér mindenkit, aki látja * hogy imádkozza ipso facto, sőt mától kezdve többször is ismételje meg: “Legszentebb Szentháromság, KRISZTUS VÉRE, pusztítsd el a Sátánt; hatástalanítsd és bénítsd meg azoknak a csapdáit (üzelmeit), akik az egész világot manipulálják! Mária Szeplőtelen Szíve, zúzd szét a Sátán fejét; semlegesítsd és blokkold azoknak a csapdáit, akik az egész világot manipulálják! SZENT MIHÁLY arkangyal és a te hat testvéred (az arkangyalok) láncoljátok meg a Sátánt; hatástalanítsátok és bénítsátok azok csapdáit, akik az egész világot manipulálják! Ámen!”

Kérem, imádkozzatok ezt az imát, és adjátok tovább másoknak. Így nagyon rövid időn belül nagyon sokan leszünk, akik ezt a könyörgést intézik Istenhez. Ne feledjétek, hogy a mi Urunk Jézus megmutatta nekünk, hogy az együtt imádkozás milyen erős: (Máté 18:20: “Bizony, bizony mondom nektek: Amit ketten közületek együtt kérnek a földön, azt meg fogják kapni mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”) Bíznunk kell és bízhatunk Istenben, hogy megállítja azt, amit az emberiség ellen a sötétben terveznek ! Tehát akkor előre: kezdjük el ezt az imát !!! Isten áldja meg a jóakaratú embereket. †” (* P. G. ROY azt mondta, hogy akik ezt az információt olvasták, nem véletlenül találkoztak vele: Isten az, aki hívja őket, és meghívja őket, hogy ezzel az imával cselekedjenek, hogy megfordítsák a helyzetet )

 


 

Családfagyógyító szentmise, Szent Vér imadélután 2022 január

Január 15-én, szombaton délután 3:00 órakor Családfagyógyító szentmise lesz a váci Szent Anna Piarista Templomban, utána személyes szentségi áldás és közbenjáró imádságra lehetőség

Január 21-én, pénteken 12:00  órától Szent Vér imadélután. 14:00 órakor szentmise. Ha valaki ennek keretében szeretné odaszentelni magát Jézus Szent Vérének, vagy 3 év elmúltával meg szeretné újítani ezt az odaszentelődését, kérjük előre jelezze ezen a címen: bocsa.jozsef@piarista.hu


Az Égiek béke üzenete

2021.12.31-én, a vigilia szentmisében kapta valaki a következő látást

Kép: Megjelent a Szűzanya hófehér ruhában, szívén a ragyogó Eucharisztiával. Mellette Jézus is ragyogó fehér ruhában, az Ő szívén is az Eucharisztiával. Béke és szeretet áradt belőlük. Jézus felemelte és egyesítette a kettőjük Eucharisztiáját és a Szívük is teljesen eggyé vált. A Mennyei Atya a Földet tartotta a kezében és azt mondta: „most egy kegyelmet szeretnék nektek adni és irántatok való szeretetemet kifejezni”. Magyarország ikerangyalai jöttek, egyikük kezében a tömjénező, a másikuk kezében galambok voltak. A Mennyei Atya intésére rengeteg hófehér galamb szállt le Magyarországra, arra a keresztre, amit Magyarország felett, a Szent Anna Réten volt elhelyezve. A galambok körbe ölelték ezt a keresztet. Mennyei Atya: „gyermekeim, ma elküldtem a földre a békémet, szeretetemet. Nemcsak a ti országotokra, hanem az egész Földre, mert békét, szeretetet akarok árasztani felétek. Nem elpusztítani akarom országotokat és a Földet, hanem megtisztítani és újjá alkotni, felébreszteni és felrázni. Szerető Leányom eggyé vált szent Fiával, most pedig Velem válnak eggyé. Ezt az egységet és békét vigyétek és árasszátok szét a Földön. Mert Mi valóban egyek vagyunk. Köztetek is legyen egység és béke. Ez az év kezdődjön szerető Leányom szeretetével, egységével és békével. Ne törődjetek azzal, hogy mi vár rátok és mi jön! Meneküljetek szerető Leányom tiszta Szeplőtelen Szívébe, mert az Ő Szíve a ti bárkátok, ahol oltalmat találtok. Az Ő szívének a fénylő tisztasága ragyogja be lelketeket. Mert ma először az Én két fiamnak, lelkivezetőiteknek a szívét, majd a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja tagjainak a szívét is felöltöztetem a béke és a hófehér tisztaság lelkületével. Már nincs időtök hátra nézni! A békének ez a fegyvere, amit kezetekbe adtam, adjon nektek erőt és ez vezessen benneteket!” A Mennyei Atya ekkor lejött a földre és megcsókolta a keresztet. A béke-galambok nem repültek el. „Árasszátok, sugározzátok a békét, a szeretetet és az egységet!”

 


 

Szentcsalád Vasárnapja

A Szent család vasárnapján a friss karácsonyi könyvélményemből szeretnék egy kis ízelítőt továbbadni számotokra. Ez pedig Robert Sarah bíborosnak, XVI. Benedek pápa jóbarátjának a könyve. A címe: Esteledik, a nap már lemenőben.

A könyv címe az Emmauszi tanítványok evangéliumi jelenetére utal, de érezhetően több van mögötte. A könyv fülszövegén ezt olvassuk: Világunk a szakadék szélére jutott; ezt jelzik a hit és az Egyház válsága, az elit árulása, az erkölcsi relativizmus, a határokat nem ismerő birodalomépítés, a fékevesztett kapitalizmus, az új ideológiák, a politikai kimerültség, az iszlám totalitárius megnyilvánulásai… Itt az ideje tehát a megalkuvást nem ismerő diagnózis felállításának, melyben nemcsak a fenti válságjelenségek elemzését kell elvégezni, hanem a problémák súlyosságát is tudatosítani kell. E feladatnak tesz eleget a bíboros, aki nem ragad le a puszta elemzésnél. Bizonyítja, hogy elkerülhető az Isten, ember és reménység nélküli világ pokla.

A genderelmélet hatásait már régóta tapasztaljuk, most közelebbről is elért minket, magyarokat is. Ez az ideológia a legnagyobb ellensége a családnak. Ezért való ez az elemzés ide a Szent Család vasárnapjára

Ezen ideológia szerint csak az méltó hozzám, amit én akarok. És megfordítva, amit úgy fogadok mint egy adományt, az nem igazán emberi. Viszont mindannyiunk tapasztalata, hogy szexualitással megjelölt testtel születünk, amelyet nem mi választottunk. Emberségünk akkor nyeri el teljes kibontakozását, ha elfogadjuk szexuális természetünk ajándékát, kiművelve és fejlesztve azt. Természetünk jelzi azt az irányt, amelyben szabadságunk gyümölcsöző módon kibontakozhat. De a gender ideológia szerint csak akkor lehetek szabad, ha tagadom a természetes adottságot. A gender ideológia célja: lerombolni a férfi és a nő saját voltát, eltörölni az antropológiai különbségeket. Szenvedélyesen dolgozik egy uniszex világkultúra gyártásán, amely férfi jelleg és női jelleg nélküli. A gender ideológia veszélyt jelent a leggyengébbekre és a gyermekekre. Az apaságot és az anyaságot megjátszott szerepekre reprodukálva a gender ideológia teljesen lerombolja a család fogalmát. Bizonyos nemzetközi szervezetek, mint a Bill and Melinda Gates Foundation, az International Planned Parenthood Federation és a hozzájuk csatlakozó szervezetek rendkívüli összegeket költenek arra, hogy ezeket az eszméket Afrikában és más földrészeken is meghonosítsák.

A család

A család igen gyakran úgy jelenik meg irodalmi művekben és filmekben, mint a személyiség elnyomásának és elfojtásának a helye. Nyilván vannak patológiás esetek – írja Sarah bíboros. De valójában a család a szeretet nagy védőbástyája. Mindazok utolsó menedéke, akik veszélyben érzik magukat. Amikor minden rosszul alakul, természetesen a családunkhoz fordulunk. II. János Pál pápát idézi: „ilyen kulturális helyzetben a család csakis fenyegetve érezheti magát, mert alapjaiban támadják”.

Az un. „biztonságos szex” által valójában maga az emberi személy van veszélyben. Miben áll ez a veszély? Abban, hogy az emberiség elveszíti magára a családra vonatkozó igazságot, amihez hozzájárul szabadságának az elvesztése, következésképpen magának a szeretetnek az elveszítése.

A család ma nagy támadás alatt van a gonosz és a gonosz szolgálatában állók részéről. A család különösen is elviselhetetlen valóság a gonosz számára. Mivel par excelence, vagyis különleges módon a szeretet és az ingyenes önátadás helye, a gonoszt ez gyűlöletre és erőszakra készteti. Még tovább menve az apa, az anya és a gyermek egysége az isteni Szentháromság termékeny egységének a lenyomata a világban. A gonosz lélek a családokon keresztül a szentháromságos egységet akarja profanizálni, tönkre tenni. Ő, aki „gyilkos kezdettől fogva”, lerontva a családokat egyszerűen csak újra eljátssza az aprószentek legyilkolását. Mivel Isten csecsemő lett, minden gyermek ártatlansága elviselhetetlenné vált számára, mert magának Istennek az ártatlanságát tükrözi.

Nekünk viszont ezért olyan sürgető feladat védeni és támogatni a családokat. Pontosan a család, mely egy férfi és egy nő házasságára alapíttatott, a legnagyobb segítség, amit a gyerekeknek fel lehet ajánlani. Jóbarátját,  XVI. Benedek pápát idézi a bíboros: „A gyermekek azt akarják, hogy egy édesapa és egy édesanya szeresse őket, akik egymást szeretik… Az apa  és az anya képe egymást kiegészítő jellegüknél fogva vesz részt a gyermekek nevelésében, személyiségük és identitásuk építésében”.

A továbbiakban az igazi női és férfi hivatást akarom bemutatni Sarah bíboros szavaival. Könyvében leírja, hogy milyen támadásoknak, kísértéseknek van kitéve a férfi és a nő. És ugyanakkor azt is, hogy mi az igazi hivatásuk és ezáltal a család hivatása is.

A nő hivatása

Visszaélés a nő ellen, amikor a női testet úgy tekintik mint a szexuális vágy felkeltésére rendelt tárgyat. Amikor a nőt a férfihoz való viszonyában kizárólag erotikus és szexuális szempontból mutatják be, akkor mindig a nő lesz a vesztes.

A nyilvánosság, legalábbis polgári körökben gyakran eltorzítva, mint a férje számára presztizselemként mutatja be. Így tudtán kívül a nő a férfi szolgálatára rendelt tárggyá válik.

Egyes feminista mozgalmak elszakítják a nőt az anyaság nagyszerű hivatásától, amely a méltóságának éppen az egyik alapja. Nem azzal lesznek a nők egyenjogúvá, ha elvetik igazi nőiességüket, hanem ellenkezőleg: ha azt úgy fogadják, mint gazdagságot. Nem akkor lesznek boldogok, ha magukévá tesznek egy maszkulin sugallatú pszichológiát, hanem ha felfedezik női sajátosságuk igazi méltóságát.

Sarah bíboros igyekszik visszamenni a probléma gyökeréig. Egy domonkos teológust idéz, aki szerint a nő misztériumának a válsággyökere a deszakralizációval van kapcsolatban. A szekularizáció eltörli a szakrális dimenziót. Márpedig a nő mintegy a szakrálisnak, magyarul a szentnek, a szentségnek az alapja az emberiség történelmében.

A nőnek természetadta felsőbbsége a férfival szemben, hogy minden ember általa jön a világra. Ő az, aki életet ad.

A Bibliában Isten úgy mutatkozik mint Vőlegény, és azt kéri tőlünk, hogy az asszonytól tanuljuk meg befogadni őt. Az Egyház maga is alapvetően Jegyes és Anya. Az asszonyokra az Egyházban az a hatalmas felelősség hárul, hogy megtanítsák a férfiaknak a jegyességnek ezt a misztériumát. Éppen ezért a nők voltak a történelemben az elsők, akik felfedezték a megszentelt élet, a szerzetesi élet misztériumát.

A Szűzanya óta a nők azok, akik által Isten eljut hozzánk. Ők be tudják fogadni és őrizni jelenlétét.

Az Egyház ezért köszönetet mond valamennyi és minden egyes nőnek. Ezt részletesen idézi Sarah bíboros II. János Pál pápától.

A férfi hivatása

Előbb a férfi kép válságról beszél Sarah bíboros. Halálos veszélyt jelent az, ha a nemeket szembe akarják állítani egymással. Férfi és nő egymást kiegészítik. Életszükségletük van egymásra. Kötelesek felfedezni és művelni ezt a különbséget, hogy mindegyik teljesen megvalósítsa önmagát.

Azt mondja az Afrikából származó bíboros, hogy „Az afrikai filozófia állítja, hogy a férfi nő nélkül semmi, és a nő a férfi nélkül semmi.” És ehhez hozzáteszi: És a kettő szintén semmi gyermek nélkül. Isten elválaszthatatlan, egymást kiegészítőként akarta őket, és mindegyiket a másik boldogságaként és örömeként.

A nemek háborúja, amit ostobán beindítottak, hogy felújítsák a kifulladt osztályharcot, csupán a férfi mivolt és a női mivolt karikatúrájához vezet. A férfiasság manapság le van szűkítve az erőszak egy formájára, vagy közönséges durvaságra. Ezzel szemben hiszem – mondja a bíboros – hogy a férfilelket az apai hivatás jellemzi annak minden formájában: testi, lelki, intellektuális, és művészi területen.

Három férfi kísértésről beszél a bíboros, és rámutat arra is, hogyan lehet ezeket legyőzni, és kiteljesíteni a férfi hivatást.

  1. A férfilelket néha megkísérti az erőszak, mert úgy tapasztalja férfiasságát, mint egy bizonyos hatalmat. Ám arra van hivatva, hogy kifejlessze erkölcsi erejét, azt az erényt, amely lehetővé teszi számára, hogy energiáját a jó szolgálatába állítsa. Felfedezi saját erejét, hogy mások javának a szolgája legyen, főleg a család és a társadalom közös javának.
  2. A férfilelket megkísértheti az uralkodás élvezete és a lenézés azokkal szemben, akik az ő szemében gyengébbek és kevesebb a hatalmuk. De fel kell ismernie, hogy férfi mivolta a gyengék, a törékenyek, főleg a nők és a gyermekek szolgálatában és védelmében teljesedik ki.
  3. Végül az erkölcsi lustaság is egy férfikísértés, de a férfilélek erre orvosságot talál, amikor nemes lélekkel felfedezi tekintélyének igazi értelmét: azok növekedésének a szolgálatát, akik rá vannak bízva. Ennek a nemeslelkűségnek a csúcspontját abban éri el, hogy gyakorolja az apaságot: vagyis szavával, példájával vezeti, segíti és megerősíti a gyermeket.

Azt szeretném mondani a férfiaknak – folytatja a bíboros -, hogy az ő lelkük a hősiességre formáltatott, nem pedig kényelmes félmegoldásokra. Szent Pál mondja: „férfiak szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat” (Ef 5,25) Mit jelent ez? Odaadva önmagát egészen a kereszthalálig.

Íme, erre hivatott minden férj: szeressen, ahogy Krisztus! De ne gondoljuk, hogy a hősiesség mindig látványos. Létezik hétköznapi és csöndes szentség, amelynek Szent József a példája. Ez egy fajta belső férfiasság kibontakozását feltételezi, amelyet a mi társadalmunk nem ismer és lenéz, annyira, hogy az apák kételkenek önmagukban és néha megalázva érzik magukat. Márpedig egy apa nélküli társadalom nem lehet kiegyensúlyozott.

Tudom, hogy az apaképek gyakran változnak a közbeszédben és a társadalmi elképzelésekben. De az igazi kérdés másutt van. Amikor annak a szimbolikus képét, amit az apa jelent meghamisítják vagy eltüntetik, sem az anya, sem a gyermek nem lehet boldog.

Hosszú évek óta összezavarták a nemek szimbolikáját. Az apa a továbbadás, a különbözőség és a másság szimbóluma – a modern világ számára megannyi nehezen érthető valóság.

Végül felvetődik bennem, hogyan tudják mondani a gyermekek a Miatyánkot, ha nincs bensőséges tapasztalatuk egy jóindulatú és igazságos apáról? A családapa a mennyei Atya élő képe. Ez az apaság legdécsőségesebb címe.

A szakadék szélén táncol ez a világ. Lehet, hogy mi is bizonytalannak érezzük a saját helyzetünket, családunk helyzetét. Régóta hatnak ezek a negatív erők már a világunkban. Lehet, hogy saját életünkben nem adódott meg, hogy igazán szerető édesapánk és édesanyánk legyen. De talán van valamilyen családunk. És most ezekben a karácsonyi napokban talán sikerül valamennyire beleélnünk magunkat a Szentcsalád légkörébe. (Nagyon segítenek ebben a Szentcsalád Vasárnapjának az olvasmányai, és a zsolozsma imaórái.

De ez nemcsak hangulat kérdése. Életünket alakító, mindennél komolyabb valóság amit a karácsonyi evangélium kifejez. Mária megszülte elsőszülött gyermekét, és pólyába takarta. Nem egyszülött, hanem elsőszülött gyermekét. Ez így helyes, nem félrefordítás. De ez nem azt jelenti, hogy Jézusnak más vérségi testvérei is lettek volna. Hanem azt jelenti, hogy a keresztségben mi is Mária gyermekei, Jézus testvérei lettünk, és a mi atyánk is Szent József.

Ha megmaradunk az elkövetkező hétköznapokban is ebben a tudatban, és bizonyosságban, talán elkerüljük, hogy mi is belezuhanjunk a körülöttünk tátongó szakadékba. Mindnyájan élhetünk a Szentcsaládban, a Szentcsalád tagjaként. Hordozzuk a szívünkben a Szentcsaládot! Tanuljunk meg igazi résztvevőként élni a Szentcsaládban! A Szűzanya a mi édesanyánk, Szent József az édesapánk, aki a mennyei Atyát képviseli számunkra. Jézus pedig, a második isteni személy a testvérünk. Senkinek sincs olyan családja, mint nekünk, keresztényeknek! Semmi okunk a félelemre!

Bocsa József atya

 


A karácsony az igazi gyógyszer a mai nyugati ember válságára

Egy darabig keletinek, Kelet Európainak számítottunk, de mára a dekadenciában mi is nyugativá váltunk.

Nagy karácsonyi könyvélmény számomra Sarah bíboros könyve, amelynek címe: Esteledik, a nap már lemenőben. A lemenő, a pusztulás szélén lévő nyugati civilizációt mutatja be. De ez mégsem egy pesszimista könyv, hanem teli van a kereszténység örök frissességének örömével és reményével. A nyugati civilizáció attól hanyatlik, hogy elakadt a kereszténységben, megtagadta a kereszténységet. Sarah bíboros könyvének van egy fejezete, amely éppen ezt a témakört tárgyalja, és amely rámutat arra, hogy nem szükségszerű a bukás, a pusztulás. A Bíborossal készült riport könyve fejezetének,  amelynek az elejéről merítem karácsonyi elmélkedésem témáját, ezt a címet adja,

Akédia és identitásválság

A Nyugat most azt éli, amit a pusztai atyák a déli ördög kísértésének neveztek. Ennek ezt a nevet adták: akédia. Mi az akédia? Egyfajta depresszió, elernyedés, lelki kimerültség. Kedvetlenség, szomorúság, amely éppen akkor vesz erőt a lelken, amikor a lélek az előtt áll, ami a legnagyobb boldogsága lehetne: az Istennel való bensőséges kapcsolat. Az unalom és az undor ránehezedik a lélekre. Mást akar, mást szeretne szeretni. Mit? – teszi fel a kérdést Sarah bíboros. Bármit. Inkább mindent, mint Istent. Az akédia egyetemes undor mindattól, ami lelki élet.

A Nyugat nem akar szeretni. Megöli magában minden lelkiség mozgatóját: az Isten utáni vágyat. De ha visszautasítjuk az isteni életet, többé már semmi sem tud boldoggá tenni minket. A depresszió legyőzte a nyugati ember szívét. A Nyugat megtapasztalja a kárhozottak saját maguk által választott tökéletes magányát. Ezt Sartre-tól idézi. A gazdag ifjú szindrómában van, aki követni akarta Jézust, de nem fogadta meg tanácsát. Az utolsó pillanatban visszautasította, hogy mindent odaadjon. Félt, visszatartotta gazdagsága. Ezért aztán levert lett és szomorú. Visszautasítja az imádást, a csodálkozást, hogy ne másvalakiben találja legmélyebb örömét, mint saját magában. Sarah bíboros itt Kirkegaardot idézi: A csodálkozás magunk reményteli odaadása, az irigység önmagunk szerencsétlen visszaigénylése.

Mik az akédia következményei? Tompaság, keserűség a jóval szemben, izgalmakba, rendetlen kicsapongásokba menekülés. 1. Tompaság, amely nem más mint a lassú bénulás egy formája. 2. Keserűség, neheztelés a jóval szemben, amelyre nem akar az ilyen ember vágyakozni. 3. Izgalmakba, rendetlen kicsapongásokba való menekülés. Ezáltal akarja elfelejteni az ember azt az állapotot, amibe bezárta magát.

Hogyan jelentkezik ez a házastársak életében? Az önátadással való fukarkodás a szerelem kihűlését és eltompulását vonja maga után. Sokan már abban se hisznek többé, hogy képesek lennének egymást egy életen át szeretni. „Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.” A szerelemben elfogadják a középszerűséget, lemondva a nagy vágyakról. A végén a párokat megkísérti, hogy a kölcsönös önátadással járó örömöt bizonyos csapongó izgalmakkal helyettesítsék. Egyeseknél ez a partnerek váltogatását jelenti, mások lázas aktivitásba menekülnek, ezzel próbálva elfedni belső ürességüket.

A papok, szerzetesek életében ez az öröm visszautasításának a formájában jelentkezik, amelynek a bennük levő szeretetből kellene következnie.

A karácsony az igazi gyógyszer a mai ember legfőbb bajára.

Aquinoi Szent Tamás szerint a kedvetlenség igazi orvossága nem bennünk, hanem Istenben van. Ez pedig a megtestesülés, Isten eljövetele a mi testünkbe. A karácsony ünnepe az a pillanat, amikor a legkönnyebben harcolhatunk az akédia ellen. Szemlélve a betlehemet, a gyermekké lett Istent, aki oly közel jött, hogy a szívünk ne maradhasson közönyben, a szomorúságban és az unalomban. Szívünk megnyílik, felmelegszik. A karácsonyi énekeket, a szokásokat, melyek körülveszik az ünnepet, áthatja a megváltott lét egyszerű öröme. Ebben az értelemben a megtestesülés szemlélése igazi gyógyír az akédiára.

Innét meríthetjük az erőt, hogy meg tudjuk tenni, amit a sivatagi atyák, az egyháztörténelem első szerzetesei ajánlanak. Tapasztalatunk összefoglalható egyetlen szóban: állhatatosság. Az egyetlen gyógyír az imádsághoz való visszatérés marad. Az akédia elleni harcban semmi mást nem kell tenni, mint hűségesnek maradni elkötelezettségünkben, kitartani az imádságban, és attól őrizkedni, hogy mindent kétségbe vonjunk.

Azt hiszem, a Nyugat számára alapvető dolog megtalálni a hálaadás értelmét, az üdvösség örömét. (Zsolt 50,14). A csodálkozás a gyermek sajátossága. Egy fásult öreg semmin se döbben meg, semmi sem bűvöli el. A Nyugat néha egy megkeseredett vénemberhez hasonlít. Hiányzik belőle a gyermeki bizalom.

Azok a földrészek, amelyek újabban ismerték meg az örömhírt megdöbbennek, és csodálkoznak Isten szépségén és bennük művelt csodáin. A Nyugat talán túlságosan hozzászokott ezekhez. Nem reszket bele többé az örömbe a jászol előtt, nem sírja el magát a halál érzésétől a kereszt előtt, nem remeg többé a szédülettől az Oltáriszentség előtt.

Azt hiszem az embereknek szükségük van a megdöbbenésre, hogy tudják imádni, dicsérni ezt az oly végtelenül jó és hatalmas Istent, és hálát tudjanak adni neki. Szókratész szerint a bölcsesség a csodálkozással kezdődik. A csodálkozásra való képtelenség a haldokló civilizáció ismérve.

Ez a civilizáció haldoklik körülöttünk. Rajtunk múlik, hogy vele halunk-e vagy túléljük. Kérjük Istent, hogy tudjunk belereszketni az örömbe a jászol előtt, hogy tudjunk sírni a halál érzésétől, amit most oly sokan megtapasztalnak körülöttünk, és tudjunk megremegni a szédülettől az Oltáriszentség előtt.

Ezt a gondolatmenetet, amelyet Sarah bíboros alapján állítottam össze talán Wass Albert karácsonyi verse foglalja legszebben össze.

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!

Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!

Bocsa József atya

 


Ima az ellenségeinkért

 

Évekkel ezelőtt kinyomtattuk, terjesztettük ezt az imát. Igazán most jött el az ideje igazán az imádkozásának.

 

Az ima és a hozzá kapcsolódó tanítás az ausztriai  Lamberger Antóniától való.

       Ti, a végső idők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon (mértékben), hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tudjátok mindezeket a támadásokat az Én kegyelmemmel könnyen elhárítani. Halljátok: Aki ellenségeiért imádkozik az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki. De lélekben és igazságban kell értük imádkozni.  Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget. Így imádkozzatok: 

Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogságunkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek vagy saját területükön maradjanak. 
Atyánk küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza, terve véghezvitelében. 
Küldd le szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben. 
Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vad hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani.
Atyánk bocsásd le szent szeretet-erődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon, és rosszat akarnak tenni minden népnek. Atyánk légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk. 
Atyánk áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék az idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott. Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló. Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket. 
Atyánk, Te legjobb Atya, tedd amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál. Ámen 

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként mondta Lamberger Antóniának:
„Vegyétek körül házatokat a Szentséges Vér koszorújával!Ezen nem tud áthatolni a gonosz. Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként: 

  • „Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse – különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen.”

Szintén Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya:
Gyermekeim! El tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll Hozzám? Bizony mondom, egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész hadsereg ördög! Mert Én vagyok az ereje, és eléje sietek seregeimmel. Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok az ő önkényüknek kiszolgáltatva… De Én azt mondom, imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk Atyai Szeretetemet, és Én meg fogom azt tenni! Könyörögjetek hozzám Akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket, és ezáltal egészen a Kezembe vettelek Benneteket. Legyen ez az ima számotokra egy mentőhorgony az eljövendő bajok idején.

 


Egy bátorító üzenet

Az engesztelésetek, az imáitok, mint egy hatalmas láng sugárzik fel a Mennyország felé. Amikor egymással egységben imádkoztok, ti engesztelők, akkor mindig egy hatalmas láng tör fel, ami kicsi szikrákat hullat vissza a földre, Magyarországra és az egész földre. Imáitok és az engesztelők imái az egész földet apró szeretetszikrákkal takarják be. Ti valóban a Szentháromság gyermekei vagytok, és Jézus szeretetét árasztjátok. Imáitokkal sok átkot és pusztítást meg tudtok állítani és már sok ilyen történt, amit megállítottatok.