REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE     Mária Natália Magdolna nővér Magán-kinyilatkoztatásai Összeállították, jegyzetekkel és bevezetők kel ellátták Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői. Two Hearts Books & Publishers P. O. Box 844 Mountain View. California 94042   TARTALOM   Előszó, Hivatalos vélemény I.fejezet: Natália nővér küldetése. II. fejezet: Magántermészetű misztikus élmények. III. fejezet: Az Egyház papjaihoz intézett felszólítások. IV. fejezet: Általános tanítások. V.Bővebben

EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN égi születésnapja augusztus 1. (1811- 1868) Pierre-Julién Eymard 1811. február 4-én,,, született a franciaországi La Mure-ban. Apja szegény, szorgalmas kovácsmester volt. Még jó kereszténynek is mondható, de talán a szegénysége miatt, túlságosa is foglalkoztatta a pénz. Anyja már pólyás korában magával vitte az istentiszteletekre. Péter korához képest hamarosan az átlag keresztényeknél jobban érzékelte Jézus Eucharisztiában való jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időtBővebben

Gyermekeim! (Mt 9, 27 -31) Szent Miklós egyszerű életet élt. Hamar árván maradt, mert nagy járvány pusztított a városban, és szülei is meghaltak. Nagy vagyont örökölt tőlük, amit gyerekek, és az emberek megsegítésére fordított. Fontos volt számára, hogy tanítsa az evangéliumot, és megmagyarázza annak értelmét. Nagy szeretettel oktatta a gyermekeket. Hosszú ideig volt a város püspöke, és számtalan csoda kísérte szolgálatát. A keresztény üldözések alattBővebben

Jövőre, 2019-ben lesz 100. évfordulója Galgóczy Erzsébet (1905-1962) hősies tettének, melynek során 14 évesen kimentette az Oltáriszentséget az ostrom alatt álló szolnoki Vártemplomból.Ezzel kapcsolódunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus /NEK/ előkészítéséhez is. Az erről való összeállítás itt olvasható.Bővebben

  „Midőn szűz Szent Margitot az ő anyja még méhében viselé, a tatárok kemény üldözésének idejében, szűz Szent Margitnak anyja az ő férjével, úgy mint a királlyal, fogadást tőnek néminemű áldozatképpen magoknak és az országoknak megszabadításáért. Fogadást tőnek, hogy az Úristen őnekik leány magzatot adna, a szent apáca szüzek kezére adnák azt, mivel e szent szűzön kívül soha a magyar királyok nemzetéből senki apáca nemBővebben

"- Atyám, te szereted azt, amitől én félek.  – Én a szenvedést nem önmagáért szeretem. Istentől kérem, és azért vágyom utána, mert gyümölcsöt terem bennem: megdicsőíti Istent, megmenti a száműzetésben élő testvéreket, megszabadítja a lelkeket a purgatórium tüzétől. Mit akarhatok még?  – Atyám, mi a szenvedés?  – Engesztelés.  – És számodra mit jelent?  – A mindennapi kenyeret, a gyönyörűséget."  (Szent Pio atya brevériuma) Szent PioBővebben

Boldog Özséb *Esztergom, 1200 körül Nevéhez fűződik a magyar eredetű szerzetesrend, a pálosok alapítása és megszervezése,amely mind vallási, mind művelődésügyi téren igen jelentős szerepet játszott nemcsak hazánk, hanem a szomszédos népek kultúrájának történetében is Az egykori esztergomi kanonok lelkét és szándékát — mint minden szentét — a szenvedések érlelték meg. A tatárjárás idején a válságból kivezető utat az egyéni példaadásban, az engesztelésben, a szeretetben ésBővebben

Szent István királyunk feleségét első életrajzírója szerint a nép rögtön halála után szentként kezdte tisztelni. Bár hivatalosan sem szentté, sem boldoggá nem avatták, tisztelete azóta is – mind Magyarországon, mind pedig szülőhazájában, Németországban – a mai napig tart. Német földön, Bajorországban született, hercegi családból. Rokonságban állt az előtte és az akkor uralkodó német-római császári családokkal és a bizánci uralkodóházzal is. Három testvére volt. Legidősebb bátyjaBővebben