Július 12-én a tizennégy segítőszentet ünnepeljük:

Ők az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények, általában betegség, ínség esetén.

A tizennégy segítőszent (latin: Quatuordecim Auxiliatores; német: ”Vierzehn Nothelfer”) a katolikusok által tisztelt szentek azon csoportja, akik közbenjárását különösen hatékonynak tartják, főleg a különböző betegségek ellen.

A tizennégyes szám valószínűleg a „szent” hetes szám megkettőzésével jött létre.

A tizennégyes szám feltehetőleg az apostolokra utal:

a tizenkét tanítvány, továbbá Pál és Barnabás. Tiszteletük a középkorban terjedt el, főként német nyelvterületeken és az azokkal szomszédos országokban.

Magyarországi tiszteletükről az első adat a XV. századból való. Radó Polikárp egy kassai misekönyvbe jegyezve miséjük szövegét is megtalálta.

Oltáruk készült Kassán, Csegöldön, Kelénpatakon; oltárképük Liptószentmártonban, Lőcsén, Besztercebányán, Garamszentbenedeken;

a budavári Szent Magdolna-templomban kápolnájuk volt.

Hazai kultuszuk később megszakadt, s csak a XVIII. század német bevándorlói hozták magukkal ismét. Tiszteletükre szentelt kápolnák és templomok helyszínei: Pest (a Kecskeméti kapunál), Etyek, Zsámbék, Pilisvörösvár, Dág, Soroksár, Hajós, Gádor, Dárda, Kisdorog, Pilisborosjenő,

Pest (szervita templom), Kecskemét (piarista templom).

Részlet a litániájukból:

Szent György, te az üldözöttek bátor védelmezője, hatalmas pártfogó a hit elleni kételyekben…

Szent Balázs, te a hízelgés és fenyegetőzés állhatatos meggyőzője, hatalmas pártfogó a torokbajokban…

Szent Erazmus, te iszonyú ütlegeknek alázatos elszenvedője, hatalmas pártfogó az altest fájdalmaiban…

Szent Pantaleon, te nagy orvos és vértanú, Jézus szent nevének erejéért hatalmas pártfogója minden betegnek, ki ájtatosan fohászkodik: Jézus, Mária…

Szent Vitus, te hősies legyőzője a leggyalázatosabb csábítóknak, hatalmas pártfogója az ifjaknak, a szemérem elleni kísértésekben…

Szent Kristóf, te alázatos szolgája a segély nélküli vándoroknak, hatalmas pártfogó a tűz, jég, éhség, döghalál és a gonoszlélek támadásai ellen, halálunk óráján

Szent Dénes, te az isteni sugallatoknak gyors követője, hatalmas pártfogó a lelkiismeret nyugtalanságában…

Szent Cirjék, te a gonoszlélek hatalmas kiűzője, hatalmas pártfogó a pokoli kígyó incselkedései ellen…

Szent Akácius, te alázatos elszenvedője szégyenteljes ütéseknek, hatalmas pártfogó a kínteljes aggodalomban, mely olykor a halál előtt jelentkezik…

Szent Euszták, te a legváltozatosabb végzetnek türelmes elviselője, hatalmas pártfogó a legzavartabb bonyodalmakban…

Szent Egyed, te a mezíteleneknek jótékony felruházója, hatalmas pártfogó az álszégyen ellen a gyónásban…

Szent Margit, te állhatatos megvetője a pogány vőlegénynek, hatalmas pártfogója az asszonyoknak, kiknek élete gyermekük életével együtt veszélyben forog

Szent Katalin, te a bálványimádás dőreségének értelmes legyőzője, hatalmas pártfogója a bűnbánóknak a megtérés útján

Szent Borbála, te a leggyengédebb földi érzelmeknek hősies megvetője, hatalmas közbenjáró az utolsó szentségek fölvételére

Könyörögjetek érettünk!

Nemcsak a szenteket hanem őrangyalaikat is segítségül hívhatjuk

 

A „Tizennégy Segítőszent” híres németországi búcsújáró helye a Vierzehnheiligen bazilika, Bad Staffelsteinben

 

Tizennégy segítőszent oltár Heilsbronn, Ansbach, Bajorország

Források:

KULTÚRA – 2011. július 12., kedd | 15:03

Magyar Kurir