Gyermekeim! (Mt2,1-12) A napkeleti bölcsek hódolatáról számol be az evangélium. Azért jöttek Betlehembe, mert egy új, fényes csillag vezette őket bölcsőmhöz. Valójában csillagvizsgáló tudósok voltak ők, akik Napkeletről érkeztek, hosszú utat megtéve. Ebben az időben Heródes király uralkodott Palesztinában. Mikor kiderült, mi járatban vannak a mágusok, rettegve féltette tőlem hatalmát. Ugyanis a zsidók királya kifejezésen a kortársak a Messiást értették. Ez a megvénült ember féltette egy újszülöttől halalmát. Mikeás próféta már jóval korábban megjövendölte betlehemi születésemet, ezért hivatkoztak Heródesnek erre a próféciára. Egy rendkívüli fényjel haladt a bölcsek előtt, és minden eddigi csillagállással ellentétben, szabad szemmel látható módon vezette őket. Megállapodott az új tartózkodási helyünkön, ahol a betlehemi népszámlálás után tartózkodtunk. Megtaláltak bennünket, és hódolva leborultak előttem. Az aranyat a királynak, a tömjént az Istenségemnek a mirhát pedig a Messiásnak hozták ajándékként. Jézus