Pdf formátumban innen tölthető le

 

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

Harmadi pénteki engesztelés

NOVEMber

 

meghÍvás a tökéletességre

  1. rész

A TÖKÉLETESSÉG NEGYEDIK SZINTJE

A KREATIVITÁS SZINTJE

 

2004. július 5.

„Örvendjetek mind, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Mesteretek szeret titeket. Létrát adott nektek, hogy rajta felmenjetek a tökéletesség útjára. Jöjjetek mindnyájan, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Jöjjetek, és lépjetek fel arra a létrára, amely a tökéletesség útjára vezet. Ó mily kiváltságosok vagytok, hogy nektek adatott a tökéletességről szóló tanítás! Ó mily szerencsések vagytok, hogy megismerhetitek, amit arra rendeltek, hogy tudjatok! Áldottak vagytok.

Én vagyok testvéretek, Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy tanítást adjak nektek a tökéletesség negyedik szintjéről, amelyet a Kreativitás Szintjének nevezek.

Ez az a szint, ahol Isten háza népének találékonysága kezdődik. Ez az a szint, ahol az emberek először döbbennek rá arra, hogy mit tehetnek Istenért. Más szavakkal mondva, ez a szint hozza napvilágra az ember talentumát, Isten háza népe között. A tökéletesség ezen szintjének egyik érdekessége, hogy ez határozza meg, amit a jövő embere tesz, vagy amilyen lesz az Istennel kapcsolatos dolgokban. Ha valaki jól munkálkodik ezen a szinten, akkor annak jövőbeni lelkisége és szellemisége ragyogni fog. Máskülönben lelki fényességét részben vagy teljesen elveszíti.

Ebből adódóan, kedves barátaim, figyeljetek hát jól. A lélek minden egyszerű szívet tanítani fog. Az én feladatom az, hogy rámutassak néhány dologra és a lélek majd a többit megteszi.

Krisztus barátai, mennyire élveztétek az eddigi tanításokat? Tudom, hogy nem tekintitek értéktelennek azokat. Rendkívüli tanítások ezek az életszentségre és a tökéletességre. A kreativitás szintje a tökéletesség harmadik szintjében gyökeredzik. Had hozzalak le titeket a természetes dolgokhoz, hogy aztán tisztán lássatok a lelki dolgokban. Miközben egy gyermek növekedik, elhagyja az egyszerű látvány szintjét, ahol csak az édesanyját ismeri. Ez a szint az első szeretet szintje, amit már ismertek. A gyermek minden vigaszt és örömet anyja karjaiban lel. Ebből a szintből növekszik a gyermek, hogy felfedezze az ő száját és nyelvével az édes ízt. Ez a fogyasztói korszak. Amit csak elér, azt a szájába teszi. Ezen a szinten minden fogyasztható. Növekszik, hogy felismerje a körülötte lévő embereket. Először a család tagjait, majd azokat, akik a világban mellette versenyeznek a korlátozott számban elérhető élelemért. Ez az önzés korszaka. A gyermek ebben a korszakában mindent megkíván és követel, amit csak meglát. Ezért elkezd kutatni a hatalom és a tekintély után, hogy egyedül őt illesse meg a nemzetek gazdagsága. Ez a szint az Erő és Hatalom szintje, amelyről már tanítást kaptatok. Ettől a kortól kezdve a gyermek felfedezi, hogy „alkoss, hogy birtokolhass”. S ekkor az utánzás elkezdődik. Az első személy, akit utánozni kezd, az édesanyja vagy az édesapja. 

A fiúgyermek megtanulja, hogyan tervezzen házat fából, hogyan másszon fára, hogyan kell tanítani, és hogyan kell parancsolni. A leánygyermek megtanulja, hogyan kell főzni törött edényekkel és nyitott konzerves dobozokkal, hogyan kell gyereket nevelni játék babákkal, és hogyan kell a családban apró-cseprő dolgokat elvégezni. Ez általában kettő és öt éves koruk között történik. A figyelmes szülők mindig észreveszik gyermekük ezen korszakát, akik képességeiket meghaladó feladatokra vállalkoznak, vagy kockázatos munkát akarnak elvégezni, mely megsebesítheti őket.

Krisztus barátai, az a jó tanácsom azoknak a szülőknek, akiknek ilyen korú gyermekei vannak, hogy tanulják meg elkerülni a megdorgálást, a szemrehányást, és a rendreutasítást vagy a kemény szavakat gyermekeik felé. Amire szükségük van, az a gyengéd helyreigazítás és dicséret. A dicséret a legnagyobb dolog, amelyre szükségük van fejlődésük érdekében. Fogadjátok el őket, dicsérjétek meg, és kedvesen javítsátok ki cselekedetüket. Biztosítalak titeket, hogy örömmel fognak dolgozni és növekednek szeretetben.

Most, hogyan tudnánk ezt a tökéletesség szintjére hozni? Nincs sok különbség köztük. Isten háza népe között az emberek a tökéletesség ezen szintjén felfedezik, hogy „alkoss, hogy birtokolhass”. A lelkesedésük és buzgóságuk Isten munkája iránt ezen a szinten születik meg szívükben. A buzgóság löki őket Isten munkájának mezejére. Sokszor úgy folytathatják munkálkodásukat, hogy talán nem tudják befejezni. Néhány vezető azt hiheti róluk, hogy csak dicsekszenek, hivalkodnak és kérkednek az emberek felé. De nem, ők nem ilyenek. Őket Isten munkája iránti buzgóságuk vezérli. Esetleg láthatjátok őket tévesen tanítani vagy imádkozni, de ekkor ne fedjétek meg őket kemény szavakkal, és ne utasítsátok rendre őket, mert lerombolhatjátok Isten ajándékát bennük. Hallgassatok rám mindnyájan, ti vezetők Isten családjában, ti vagytok az édesanyjuk és édesapjuk ezeknek a gyenge lelkeknek. Fogadjátok el őket úgy, ahogyan vannak. Értékeljétek munkájukat. Dicsérjétek meg erőfeszítéseiket, és szeretettel, kíméletesen javítsátok ki hibáikat.

Értsétek meg vezetők, hogy a kemény, nyers rendreutasítás félénkké, gyávává, lustává teheti őket, valamint konokká a bűnben és gyűlöletet kelthet szívükben. Mindig dicsérjétek, és szeretettel korrigáljátok őket. Ó vezetők, legyetek körültekintőek abban, ahogyan ezen a szinten az emberekkel éltek, mert ez a szint az utánzás szintje is. Ezen a szinten mindent utánoznak, ami csak felkelti az ő érdeklődésüket. Ha helytelenül viselkedtek, akkor bűnösek lehettek botrányokozásban.

Végezetül Isten kedves barátai, ezen a szinten, amint látjátok, sokat időzöm, hogy tanácsokat adjak vezetőiteknek. Azért, mert a ti növekedésetek az ő kezükben van. De nektek még mindig megvan a saját akaratotok, hogy megbirkózzatok minden helyzettel, és azzá legyetek, akik lenni akartok. Hogyan tudjátok ezt megtenni? Tanuljatok meg Jézus Krisztusra tekinteni. Ő legyen a ti Mesteretek és Megváltótok! Minden dologban utánozzátok Őt. Ne csüggedjetek el, amikor az emberek félre értenek titeket! Mindaz, amit szeretettel tesztek igazolt. Az, aki szereti a bűnösöket, nem azért szeret, mert nincs tisztátalanság az ő szeretetükben, hanem azért, mert a szív, amely szeret tiszta; és Isten a Szeretet. Ne legyetek túl büszkék! Tanuljatok alázatossággal! Vágyakozzatok mindig a tanulás után, és vezetőitek bölcs tanítását szeretettel fogadjátok. Legyetek engedelmesek és egyszerűek. Legyőzitek majd a világot.”

 

ELMÉLKEDÉS

A lelki életben az ember mindig arra törekszik, hogy bebizonyítsa, mire képes. Sokszor a közösségi összejöveteleken, imaalkalmakon is azon versenyeznek, hogy ki legyen a vezető. A kegyelem hiányát érzékelik, ha az imacsoportokban nem ők vezetnek, boldogtalannak és elégedetlennek érzik magukat. Úgy tekintenek magukra, mintha aznap nem részesültek volna áldásban, vagy nem lennének kiváltságos helyzetben. Ha hosszú ideig mellőzik őket, úgy kezdenek magukra tekinteni, mintha méltatlan szolgák lennének. Értéktelenségük oka minden bizonnyal az, hogy nem veszik őket észre. Szívük mélyén féltékenység alakul ki azokra, akik kedvezményezett helyzetben vannak.

Ennek a korszaknak azonban van egy vitathatatlan előnye. Ezek az emberek fáradhatatlanul dolgoznak az Úr szőlőjében. Csak munkálkodnak, de nem panaszkodnak. Még a legfárasztóbb munkákat is mosollyal az arcukon végzik el. Ha egy közösségnek vannak ilyen tagjai, akkor ők megkönnyítik és érdekessé teszik a térítő, igehirdető munkákat. Éppen ezért lelki vezetőiknek, közösség vezetőknek nagy odafigyeléssel kell gondoskodniuk lelki fejlődésükről. Dicsérjék meg, s értékeljék erőfeszítéseiket, s hibáikat, tévedéseiket szeretettel javítsák ki.

Mindazoknak, akik ezen a szinten állnak, meg kell tanulniuk alázatosnak lenni, ahhoz, hogy képesek legyenek a lelki növekedésre. Meg kell tanulniuk elfogadni, ha munkálkodásukban helyreigazítják őket. Csak azért, mert képesek valamit megtenni, még nem biztos, hogy teljesen értik és ismerik is azt. Úgy tartja a mondás, hogy a bölcsesség a korral jár. Fogadjátok el, hogy gyakran az idősebbek óvatossága nem gyengeség, hanem bölcsesség. Engedjétek, hogy a lélek vezérelje tetteiteket. Soha ne álljatok ellent a Szentlélek lelketekben megnyilvánuló indíttatásainak. Mindig és mindenhol engedelmeskedjetek neki.

Krisztus:

„Gyermekeim, építeni mindig nehezebb, mint rombolni. Tartsátok szilárdan, amitek van és védelmezzétek azokat, amik nektek adattak. Dolgozzatok mindig keményen, hogy megsürgessétek Isten Országának eljövetelét a földön. Bátorítsatok több munkást az én mezőmben, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Imádkozzatok, és kérjétek Isten segítségét, mert nélkülem semmit sem tehettek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket arra, hogy növekedjetek szeretetben. Így hát megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.”

IMA:

Ó isteni lélek, a Mennyei Atya Lelke, gerjessz szívemben buzgóságot ügyeidért való munkálkodásra.  Távolítsd el belőlem a lelki tévedést és sötétséget. Tégy engem a megújulás eszközévé műveidben, s ne engedd, hogy valaha is beleunjak vagy belefáradjak ebbe a feladatba. Ismertesd meg velem mindig a Te utadat! Ámen