Ezt az összeállítást Barnabás magyarországi látogatására küldte.

Pdf formátumban letölthető ide kattintva

 

2017. 04. 25. ELMÉLKEDÉSEK

ODASZENTELŐDÉS JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉHEZ

               1995. július 5.

„Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem!” Ez a hang oly szelíd és könyörgő volt… Megfordultam, de senkit nem láttam magam körül. A hang így folytatta: „Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem; én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.” Majd ismét csend lett. Észrevettem, hogy a szobában, ahol tartózkodtam, hirtelen csend és nyugalom lett. Úgy tűnt számomra, mintha az egész világban megszűnt volna mindennemű mozgás, akkora volt a csend, hogy bárki meghallhatta volna egy elejtett gombostű hangját. Ebben a hangtalan pillanatban egyszer csak meghallottam egy kórus hangját, akik a Drága Vérről énekeltek, és ezekkel a szavakkal imádkoztak: „Jézus Krisztus Legdrágább Vére ments meg minket és az egész világot.” Végül a hang így szólt: „Megáldalak fiam!” Majd hirtelen minden tovaszállt.

               1996. július 5.

„Barnabás, én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem! Szenteld az életedet az én Drága Véremnek, és engesztelj kitartóan az én Vérem ellen elkövetett bűnökért.” Kezembe adta a Rózsafüzért majd így szólt: „Ez a Szent Vérem Rózsafüzére. Imádkozd, és ismertesd meg az egész világgal!” Elfogadtam, majd így válaszoltam: „Imádás legyen a Te Drága Vérednek!” Így folytatta: „Ezen a Rózsafüzéren keresztül megújítom a föld színét, és minden embert magamhoz vonzok, hogy elismerjék Megváltásuk Árát. Megújítom az Egyházat is, hogy a nekem szentelt Áldozat tiszta és méltó maradjon a Mennyei Oltárom elé szállni. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem. 5 érzékszervét egészségben megőrzőm. A hirtelen haláltól megóvom. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet és enni fogja Szent Testemet. Halála előtt 24 órával megmutatom neki 5 Szent Sebemet, hogy ez által mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött és teljesen tudatában legyen azoknak. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja, amit kér, imái meghallgatásra találnak. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által. Lerombolok általa minden titkos (Isten ellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek. Én, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki mindezeket megígértem enyéimnek, Szent Vérembe merítem ezt a Rózsafüzért. Barnabás, ha hűségesen végzed ezt az ájtatosságot, sokat fogsz szenvedni Velem, mert ez az út a kietlen, sivatagi út, száraz és rögös. Ezen az úton Én foglak elvezetni téged, és minden embert, aki válaszol Szeretetem Hívására az Ígéret Földjére. Ismét megígérem, hogy megújítom a föld színét az én kicsinyeimen keresztül. S, mikor mindnyájan egyek lesztek Bennem, elérkezik az én Dicsőségem Uralma.”

„Uram, megkérdezhetem, hogy miért 12x imádkozunk a kis szemekre, és 1 Miatyánkot, 1 Üdvözlégyet a nagyszemekre? Ha az emberek megkérdezik tőlem, mit válaszoljak?” „Fiam, ez az Ájtatosság (Szent Vér tisztelet) a Körülmetélésem napjától kezdve létezik az Anyaszentegyházban. Édesanyám volt az első, aki imádta az én Drága Vérem, bűnbánati könnyeket hullajtva, mikor látta az ő Egyszülöttét vérét ontani az emberiségért. De amint látod, ez a kor elfelejtkezett az ő megváltásuk Áráról. Ezért ma neked és minden embernek adom ezt a Rózsafüzért, hogy imádjátok a Drága Vérem, Megváltásotok Árát. Ébredjen föl ez az ájtatosság és siettesse eljövetelét az Én Dicsőségem Uralmának itt a földön! Barnabás, minden kis szem Izrael 12 törzsét képviseli. Miközben ismétlitek a fohászokat, az én Drága Vérem kiárad a földre egész Izrael megtéréséért, amin az egész világot értem. A rózsafüzér alatt, mikor a Miatyánkot és az Üdvözlégyet mondjátok, tisztelitek a Haláltusát vívó Fiú és a Fájdalmas Anya Szívének misztikus Sebeit, Fájdalmait és Drága Vérét. Biztosítalak titeket, hogy sok seb ezáltal begyógyul. Engem és Édesanyámat megvigasztaltok ezzel. A Mennyei Atya irgalma megsokszorozódik, a Szentlélek felettetek megpihen, az én Drága Vérem kiárad, hogy megmentsen. A piros színű szemek jelképezik az én Drága Véremet, a fehér színűek pedig a Vizet, mely a Szent Oldalamból tör elő, hogy lemossa a bűneiteket. Emlékezz, hogy én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki nagyon szeret téged. Fogadd áldásomat! Megáldalak téged az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

               2015. július 6.

„Dicsérd az Urat Jeruzsálem! Zengj himnuszt a Királynak, ó Sion gyermeke! Győzött az oroszlán Júda törzséből! Hirdesd az Ő győzelmét néped között és szerte a világban. Cecília vagyok, Isten kis szolgáló leánya. Ó világ, mi tudja lemosni rólad a romlottság és a bűn szennyét? Talán a bakok vagy bikák vére? Vagy a kutyáké, esetleg a kecskéké? Bizony mondom nektek, hogy nem. Ezek vérét Ábrahám az áldozati oltárra hintette. Mózes megkente vérrel az ajtófélfákat és a szövetség tábláit is. Emellett azonban az emberek állatok vérében fürödve reménykedtek tisztulásukban, azonban mégis tisztátalanok maradtak. Ó világ nemzetei, hol van a ti reményetek? Ki ad számotokra egyszer s mindenkorra tökéletes tisztaságot adó megtisztulást?

Hála Sion leányának, aki megtartotta az Úrnak tett fogadalmát. Ó erőteljes „legyen”, amely megolvasztotta az Urad s Jegyesed szívét! A Szeplőtelen Szűzben az isteni és az emberi eljegyezte egymást. Az emberi eggyé vált az istenivel. A tökéletlen tökéletessé vált. Igen, a bárány tökéletes rendben született, hogy elhozza az üdvösséget a romlott nemzetek számára. Mint az áldozati bárányt, úgy ölték le Őt is, hogy kiengesztelje a világ bűnét. Drága Vérét mind egy cseppig kiontotta és meghalt a mi bűneinkért. Ó imádjuk hát a Vért, mely megváltotta a világot. Ó tökéletes tisztító, lemostad a mi bűneinket és szabaddá tettél minket. Imádlak Téged ó Krisztus Drága Véredért, mely lemosta a világ bűnét.

Ó Sion, mily áldott vagy, hogy a Bárány Vére tisztított meg! Ragyogsz, mint a nap. Mily szerencsések a gyermekek benned, ők az Isten gyermekei. Az Úr az ő Istenük. Ők az Ő népe. Legyen áldott az Úr neve!

Barnabás, ó mily áldottak a nemzetek, akik felajánlják magukat a Bárány Vérének! A győzelem és a szabadság biztosítva lesz számukra. Szentségben és imádásban dicsérni és dicsőíteni fogják a Bárányt az áldozat új oltárán. A bölcsesség engedelmes Isten akaratának. Ó az élő Isten barátai, legyetek részesei ennek a győzelemnek! Dolgozzatok ezért a győzelemért, tartsatok ki ezért a győzelemért! A világban, amelyben éltek, küzdelem nélkül semmilyen jó nem jön könnyen. A küzdelem és a szenvedés a trónhoz vezető lépcsőfokok részei. A fájdalom az a virág, amely a lépcsőfokokat szőnyegként borítja. Kitartásotok megnyeri számotokra a győzelmet.

Maradjatok meg Krisztus szeretetében!”

 

TARTSATOK BŰNBÁNATOT

               1999. november 22.

„Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akinek rettenetes kínszenvedése 2000 éve tart, bűneid, és az egész világ bűnei miatt. Köszöntelek téged és minden embert ennek az évfordulóján. Jöjjetek és töröljétek le vértől ázott arcom. Fiam, jöjj és töröld meg vértől ázott arcom, jöjj és vigasztalj meg Engem. Én vagyok a te Mestered, a Jó Pásztor, aki meghalt érted, s juhaiért. 2000 éve haláltusát vívok, bűneid és hűtlenséged miatt. Senki nem mer közületek megvigasztalni Engem. Fiam, a legnagyobb ajándék, amit adhatsz Nekem ebben a jubileumi időben, az, ha letörlöd arcomat. Szeretlek téged. Az Én békém legyen veled. Megáldalak téged!”

               2015. július 2.

„Az én békém a Mennyország békéje, jöjjetek közelebb hozzám és érezzétek anyai szeretetemet. Én vagyok Mária, a Rosa Mistica, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja. Elhozom nektek Krisztus világosságát ebben a sötét világban. A világosság az igazságnak és az igaz szabadságnak az üzenete. Ebben a hónapban a Menny nektek és Krisztus szeretteinek rejtett titkokat nyilatkoztat ki a Haláltusát Vívó Jézus Krisztus személyéről, és az Ő Legdrágább Véréről. Az alázatos lelkek könnyedén megértik majd ezt az igazságot, de a gőgösök mindig megküzdenek vele. Ez a szeretet üzenete, és csak azok, akik rendkívüli módon szeretnek értik meg és élvezik annak édességét.

Minél jobban megközelíted a szeretet trónját, annál kisebbé válsz. Minél kisebb vagy, annál jobban beismered tudatlanságodat. Minél jobban elismered tudatlanságodat, annál jobban közelíted meg az igazságot, Krisztus Drága Vérének misztériumáról. Gyermekeim maradjatok meg kicsinynek Isten szemében és élvezzétek az Ő szerető gondoskodását. Fiam és Istenem kért meg arra, hogy tanításotokat megváltótok Vérének tisztaságának misztériumáról kezdjem, mely Szeplőtelen Szűztől származik. Ez olyan fokban marad titok számotokra, amennyire még mindig ragaszkodtok bűnös, hús és vér szerinti természetetekhez. Ezt a titkot már a Mennyben felfedték a szenteknek. Fényt áraztok erre a titokra, és remélem, hogy legalább egy kisrészt ti is felfogtok belőle. A teljes igazság ismertté lesz számotokra, amikor majd hazatértek.

Barnabás a Szentírásból és az Egyház igaz tanításából már tudhatjátok, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebben a rendben, az ember minden teremtmény fölött állóvá vált a földön, de amikor az ember kiesett Isten kegyelméből, alacsonyabb rangba süllyedt. Azonban a megváltás által magasabb rangba emeltetett az angyaloknál. Ó mily szerencsés a megváltott emberiség.

Barnabás, három elem tisztíthatja meg a világot, amelyben éltek: a Víz, a Vér és a Tűz.

Emlékezzetek, hogy a világ először Noé idejében, a víz által tisztult meg a romlottságtól, az ember bűnbe esése után. Az idők teljességében ugyanaz a világ Krisztus drága Vérével tisztult meg. Ez a Vér az örökké tartó szövetség. Pünkösdkor a megváltott Egyház, a világ a Szentlélek tüzével tisztult meg. A világ még mindig vár a végső tisztulásra, mely Tűz által történik majd az ítélet napján. Tisztulásra és tisztításra szükség van, a tisztátalanság, a romlottság, és a tökéletlenség miatt, melyek az ember engedetlenségének jelei, s minden, ami az ember uralma alatt van, osztozik ezekben, a hibákban.

Az ember a tisztulás folyamatát vízzel és vérrel kezdte, de a víz és a vér az emberiség megtisztítására tökéletlen elem, amely nem adja meg az örökké tartó szentséget. Most hát szükséges, hogy egy magasabb rangú elemet kapjatok. Azon a napon, amikor az Ige megtestesült és közöttünk lakozott, az isteni természet és az emberi természet egysége Krisztusban, tette a tisztulás Vérét tökéletessé, legdrágábbá, szeplőtelenné, ártatlanná, és mindenek felett istenivé. Ez a vér a legkiválóbb a rangok sorában, a legkitűnőbb a tökéletesség rendjében, és a legdrágább az értékek között.

Barnabás, most elhagylak titeket, hogy elmélkedjetek megváltásotok titkáról, de ismét eljövök majd, hogy tanítást adjak nektek a világ felajánlásáról Jézus Krisztus Legdrágább Véréhez. Ne féljetek, én Édesanyátok vagyok, vezetlek benneteket, hogy a harcban legyőzzétek az ellenséget. Jézus nektek adja majd a győzelmet az Ő Legdrágább Vérének érdemein keresztül.”

 

A KERESZT A SZERETET AJÁNDÉKA

               2003. március 10.

„Fiam, azért jöttem, hogy beszéljek neked arról a három ellenségről, aki az igaz életed ellen harcol. A három ellenség a következő: te magad, a világ és a sátán. Ezek valós ellenségek, akik arra esküdtek fel, hogy lerombolják benned az igaz embert. Hallom, a keserű párbeszédet önmagad, a világ és a sátán között, ami ellened, a te igaz életed ellen, s a lelked ellen irányul. Hallom az énedet, ahogy ezt mondja a lelkednek „El foglak pusztítani téged, a kárhozatra vezetlek téged!” S a te lelked, az igaz életet élő így válaszol: „Gondodat viselem! Megtisztítalak téged! A Mennyeknek országába vezetlek téged!” Ugyanekkor a világ így szól a lelkedhez: „Üldözni foglak! A saját utamon foglak vezetni!” S a lelked harcba száll: „Le foglak győzni! Nem vagyok a tiéd, Én a Mennyországhoz tartozom!” Aztán maga a sátán is támad egyszerre mindezekkel: „Mindig támadni foglak téged önmagaddal és a világgal! A Pokolba vezetlek a kárhozat útján!” A lelked válaszol: „Az Én Mesterem már legyőzött téged! Én is le foglak győzni téged!” Fiam, ez valódi küzdelem a három ellenség és a lelked között. Látom, hogyan szenved az igaz életet élő lényed. Látom az ő haláltusáját. Óvd meg őt ebben a nagy csatában. Bizony mondom neked, óvd meg a lelkedet önmagadtól, a világtól és a sátántól. Mentsd meg magad önmagadtól! A Pokol tüze rettenetes! Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, a te lelked Mestere. Fiam, imádkozz! Megáldalak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe! Ámen!”

               2000. július 21.

„Gyermekeim, különleges ajándékot adok nektek, a kelyhet, amelyet Én is kiittam, a kelyhet, amely oly kedves számomra. Azok, akik szeretnek, örömmel fogadják ezt. Amikor megkóstolják, élvezik majd az édességét, de akik utálnak Engem, azok szenvednek majd a keserűségétől. Gyermekeim, visszautasítottságot érzek, amikor látom, ahogyan visszautasítjátok a nektek ajánlott szeretet kelyhét. A szeretet kelyhe, az irgalom kelyhe éppen úgy, ahogyan az Én szenvedésemnek kelyhe is. Ez a Halálom kelyhe a Megváltás kelyhe. Fogadjátok el Tőlem az irgalom kelyhét, igyátok ki a szenvedés kelyhét és örüljetek Velem. Gyermekeim, élvezzétek a Megváltás kelyhét Velem. Gyermekeim, a kereszt, amelyet nem fogadtok el, az Én haláltusám, amelyben nem vigasztaltok. A haláltusa, amelyben nem vigasztaltok az a vértanúságom, amelyet értetek szenvedek. Az elfogadott és nektek ajánlott kereszt közelebb hoz titeket Hozzám. Amit a ti keresztetekből nyerek, az megvigasztal Engem. A kereszt, amelyet nektek adok azután, hogy ti azt elfogadtátok, nagy vigaszt nyújt Nekem, és megsokszorozott kegyelmeket. Megszentelő kegyelem tölt be titeket abban a pillanatban, amikor elfogadjátok keresztjeiteket. Gyermekeim fogadjatok el minden keresztet. Mi az isteni akarat? Gyermekeim, mit gondoltok, mi az Isten tökéletes Akarata? Bizony mondom nektek, az Én Békém legyen veletek, hogy megértsétek az Isteni Leckét. Gyermekeim, balesetek kísérik a bűn emberét. Úgy értem belső és külső szerencsétlenségek. Minden nehéz helyzet ilyen lehet, amit szeretettel fogadtok el. Minden nehézség, amelyet szeretettel fogadtok el az a kehely, amelyet Én adok nektek. Ez a kehely az Isten Tökéletes Akarata. Szabad akaratot kaptatok. Ha bárki korlátozza szabad akaratotokat, azért hogy az egyiknek nagyobb tekintélye legyen a másik felett, és ezt az egyik szeretettel elszenvedi, akkor ő elfogadja az Én szeretetem kelyhét. Ez a kehely az Isten Tökéletes akarata. Nem engedem, hogy a keresztjeitek súlya megöljön titeket. Még ha fizikailag meg is kell halnotok, az utolsó napon föltámasztalak titeket az életre. Gyermekeim élvezzétek a szeretet édes kelyhét Velem, élvezni fogjátok az édességét a mennyekben is. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret titeket. Örvendjetek, amint meglátjátok körülöttetek, hogy barátaitok vagy ellenségeitek kereszteket készítenek nektek. Úgy fogadjátok, mintha az Én kezeim ajánlanák ezt nektek. Vegyétek, a Szeretet Kelyhét Tőlem. Öleljétek át az édes keresztet. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit ti megvigasztaltok. Szeretlek titeket, megáldalak titeket.”

               2000. július 22.

„Gyermekeim, az Én utam a sivatagos út, a kálvária útja. A keskeny út durva kövekkel, a kálvária útja. Szeretteimet ezen az úton vezetem végig a boldogság földjére. Gyermekeim, nincs más út, amely a boldogság földjére vezetne, csak a kereszt fenséges útja. Ez az út rejtve van. Azok, akik megtalálják, megtalálják az életet, de úgy tűnik, csak kevesen találják meg. Gyermekeim, nem mindenki követi is, aki megtalálja. Bizony mondom nektek, csak kevés olyan találja meg, aki követni is kezdi. S nem mindenki, aki követi éri el a boldogság földjét. Gyermekeim csak nagyon kevés ember lép be a boldogság földjére. Ez a fenséges keskeny út azok számára, akiket szeretek. A megszentelő kegyelem óceánjával találkoznak végig az úton. A kegyelem az erejük forrása. Magukhoz ölelik, és szilárdan megmaradnak benne. De azok számára, akik utálják keresztemet, ez az út a botladozás útja. Gyermekeim az Én utam könnyű azok számára, akik szeretik keresztemet. Gyermekem senki nem mehet végig ezen az úton a boldogság földjére anélkül, hogy igazán szeretné a keresztet. Az igaz szeretet nem kötődik önmagához, hanem föláldozza önmagát. Az igaz szeretet kisebb önmagánál, és a legkisebb helyet foglalja el. Azt választja, hogy másokat szolgáljon ahelyett, hogy őt szolgálják. Az igaz szeretet nem kötődik a világhoz. Az igaz szeretet követi az ő szerelmét, bárhová is menjen, vele örül, és vele szenved, bármilyen idők is jöjjenek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki arra hív, hogy kövess Engem. Az Én utam a sivatagos út, ez a kálvária útja. Ezt az utat az Atyám jelölte ki Nekem a kezdetek kezdetén a ti megváltásotokért. Ezt az utat követtem, hogy szabaddá tegyelek titeket. Az út, amelyet ti követtek az nem az igaz út. Az a széles út, mely a követőit a romlásba vezeti. Ez az az út, melyet az ellenség tervelt ki nektek. Szélessé és akadálymentessé teszi, hogy oda vonzzon téged. Gyermekeim, emlékezzetek, hogy Én keresztülmentem a sivatagon és a tengereken, hogy megkeresselek titeket. Bizony mondom nektek nincs más út. Ezért az Én utam a sivatagos út érdes kövekkel a hideg és forró sivatagban. Végigmentem ezen az úton, s megtaláltalak titeket, most már együtt megyünk haza, vissza ugyanezen az úton. Nincsen más út. Jöjjetek gyermekeim, menjünk haza. Kövessetek Engem! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a jó Pásztor, aki eljött, hogy megmentse a nyáját. Kövessetek Engem. Szeretlek titeket. Veletek vagyok. Megáldalak titeket”

 

A TÖKÉLETES TISZTASÁG RÓZSÁJA

               2001. július 8.

„Örvendjetek barátaim, Jézus szeret titeket. Ő küldött el engem, hogy nektek ajánljam a tisztaság szent szirmát. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról származik. Milyen szerencsések vagytok ti, akik ezekben az időkben éltek, s megkapjátok ezt a drága ajándékot. Áldottak vagytok. Rajtatok keresztül fog a békesség dicsőséges uralma megnyilvánulni. Habár a küzdelem óriási, ti győzni fogtok.

Én vagyok a ti leányotok, Ágota. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a tisztaság szent szirmát. Mindnyájan áldottak, akik szemérmesek és tiszták, Isten szeretete gondoskodik róluk. Az ilyenek a világ kis szentjei, bizony mondom nektek ők a kis angyalok Isten oltára előtt. Legyetek áldottak világnak szüzei, ti vagytok a kicsi liliomok a világ véres útjain. nagy a ti vigasztalásotok. Áldottak, akik szomjaznak a tisztaság és szemérmesség után, elérhetik a tökéletességet. Áldottak azok, akik megőrzik e szent szirmot a végsőkig, a legnagyobb boldogságban lesz részük.

Isten kicsiny gyermekei, ti, akik látjátok a világ romlottságának, és erkölcstelenségének sokféle érzéseit. A babiloni kéjnő vezette be mindezeket a pokoli gonoszságokat a világba. Láthatjátok, hogy az erkölcstelenség fekete szirma mindenhol megtalálható, s a világ ezeket gyűjti össze. A paráznaság, a bujaság, a házasságtörés, a szemérmetlenség, a fajtalanság és mindenféle züllöttség uralkodik a világban. Jézus borzasztóan szenved, hogy olyanokat is kell látnia ilyen bűnökben, akik odaszentelték életüket Neki, s mégis ezeket a gonosz szirmokat, az erkölcstelenség szirmait gyűjtögetik. Könnyeit hullajtotta értük, s megkért engem, hogy ajánljam fel nektek a tisztaság szent szirmát. Fogadjátok hát el tőlem.

Arra vagytok meghívva, hogy tiszta életet éljetek. Ezt a szirmot az Úr adja nektek ma. Árasszátok szerte a világban ennek a sziromnak a szent illatát, hogy megtisztítsátok a méltánytalan világot. Jézus, aki nektek ajánlja ezt a szirmot, tegyen tisztává és szemérmessé titeket szeretetén keresztül, s áldjon meg mindnyájatokat. Most távozom tőletek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, és megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki csendesen így szólt:

„Azt akarom, hogy minden szerelmem elfogadja tőlem ezt a szent szirmot. Legyetek szemérmesek és tiszták. Ezek az én apostolaim és szerelmeim ismertetőjegyei. Nem lehettek vigasztalóim, ha visszautasítjátok ezt a szirmot. Bizony mondom nektek, legyetek szemérmesek és tiszták!

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen.”

               2001. július 9.

Látomásban láttam, ahogy egy felhőben leereszkedik a mi Asszonyunk egy csodálatos rózsával. Közelebb jött hozzánk, s boldogan így szólt: „A mennyország békéje legyen veletek! Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a hiányzó szirmokat, amelyekkel teljessé válik a Tökéletes Tisztaság Rózsája. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek, az egyszerűség, az alázatosság, a csendesség, a hűség, a bölcsesség, és az öröm szirmát.

Az egyszerűség szirma segít nektek, hogy természetesek és szentnek legyetek. Az alázatosság szirma tesz titeket kicsinnyé. A csendesség szirma világosítja meg elméteket. A hűség szirma erősíti meg akaratotokat. A bölcsesség szirma alakítja szándékotokat. Az öröm szirma tartja meg bennetek a reményt. Gyermekeim, igyekezzetek összegyűjteni ezeket a szent szirmokat. Szedjétek fel, bárhol is lássátok őket. Tegyétek őket a Tökéletes Tisztaság Rózsájának többi szirma mellé. Gyermekeim, most távozom tőletek, hogy Fiam jöjjön közétek, hogy áldását adja rátok, és felajánlja nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Békesség veletek!”

A látomás hirtelen eltűnt, majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki piros és fehér rózsát tartott a kezében, s így szólt: „Fiam, fogadd ezt a drága Rózsát! Ez a tiéd és minden vigasztalómé, érted s minden vigasztalómért van, ez a Tökéletes Tisztaság Rózsája. Tökéletességetek elérésének érdekében adom nektek. Ez a Rózsa jele annak az eljövendő jutalomnak, amelyet azért adok majd nektek, mert vigaszt nyújtottatok nekem haláltusám alatt. Tartsátok meg tisztán! Tartsátok meg szentnek! A Rózsa piros szirmai jelképezik a tökéletesség véres útját, amelyet követni fogtok, a fehér szirmok pedig a szent tökéletességet, amelyet el fogtok érni.

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen

A Tökéletes Tisztaság Rózsájának szent illata áradjon szét a világ megújulásáért! Maradjatok meg a Mennyország békéjében!”

 

IMA

               2000. március 24.

„Fiam, azért jöttem, hogy beszéljek nektek arról, amikor Péter megtagadott Engem, s hogy ez a tagadás, hogyan van jelen manapság az Én választottaim között. Fiam, nagyon sokan már megtagadtak Engem. Nagyon sokan ebben a pillanatban is megtagadnak Engem. Bizony mondom neked, még nagyon sokan meg fognak tagadni Engem, és azt mondják majd, hogy nem ismernek Engem. Csak nagyon kevesen harcolnak, hogy kiálljanak mellettem. Fiam, amikor megjövendöltem Péternek az eljövendő megpróbáltatásokat, Péter rögtön állította, hogy ha kell, még a halálba is Velem jön. Nem kért kegyelmeket, még akkor sem, amikor a Gecemáni kertbe hívtam imádkozni. Sürgettem őket, hogy imádkozzanak, azért, hogy a hitük meg ne inogjon, és el ne vesszen, de ők még 1 órát sem tudtak imádkozni Velem. Most megjövendölöm nektek is az előttetek álló kemény megpróbáltatásokat. De hányan lesznek majd, akik később bűnbánat könnyeit hullatva összetörnek, mint Péter? Fiam, pontosan éjfél volt, mikor a főpap szolgálói látták Pétert a tűz körül ülni, mert az Én szeretetem tüze kialudt az ő szívében, a többiekkel ült és melegedett az ellenségem tüzével. A belső tűz kialudt és ő a külső vigasztaláshoz és fényhez járult. Akkor egy szolgálólány ezt kérdezte tőle: Nem de te is annak a tanítványai közül vagy? Aztán közelebb ment hozzá, még jobban megfigyelte őt, és kijelentette: Te az Ő követője vagy! Péter először így tagadta: Nem vagyok, nem ismerem őt! Asszony nem ismerem őt és nem értem, mit beszélsz! Emlékeztek, hogy nem sokkal ezelőtt Péter így szólt: Akkor sem tagadlak meg, ha mindenki ellenem szól! Követlek téged, még az életem árán is! Most hogy lehet Péter, hogy a te bátorságod egy szolgálólány kérdésére eltűnt. Nem a római kormányzó hallgatott ki téged, nem a zsidó főpap tett föl neked kérdéseket, nem a katonák bántalmaztak téged. Nem tudtad, hogy hogyan válaszolj egy egyszerű szolgálólánynak. Fiam, Péter így tagadott meg először. Pénteken pontban 3 órakor még mindig a tűz mellett ült azokkal, akik ott összegyűltek, s megkérdezték tőle: Nemde te is annak a tanítványai közül való vagy? Tagadva azt mondta, nem vagyok. De egy másik közülük mélyen a szemébe nézve azt mondta, kétség nem férhet hozzá te is egy vagy közülük. Péter így válaszolt: Hagyjatok békén, nem vagyok közülük való! Fogadkozott és esküdözött, hogy nem ismer Engem. Egy órával később, pontban 4 órakor harmadjára is megtagadott Engem, még nagyobb esküt tett: Nem csak hogy nem ismer, de soha nem is beszélt Velem! Gyermekem, ne feledd, hogy Péter az apostolaim feje. Egyike azoknak, akik tanúi voltak színeváltozásomnak. Ő az egyetlen, aki megvallott Engem az Élő Isten Fiának. Hallotta az élet igéjét, és egész életemen át követett Engem. Velem evett és ivott. Most mégis megtagadott Engem, mert nem kérte a kegyelmet, hogy kiállja a megpróbáltatásokat. Gyermekeim, könyörgök nektek, jöjjetek mindannyian és virrasszatok velem minden csütörtök éjjel péntekre virradóan. Jöjjetek velem a Gecemáni kertbe, jöjjetek és kérjétek a kitartás és a hit kegyelmét. Veletek vagyok a Gecemáni kertben, hogy segítsek nektek. Aki ebben a virrasztásban kitart, nem lesz olyan botrányos módon áruló, mint Péter. Még ha meg is tagad Engem, Én eljuttatom neki a megbocsátás kegyelmét. Felismeri, és mélyen megbánja a bűnét és bocsánatot fog miatta kérni. Nem utasítom őt vissza. Amikor a gonoszság napjai elérkeznek, a megtért bűnösök is ugyanazt a kegyelmet kapják, mint akik nem estek el.  Maradjatok távol a bűnre vezető alkalmaktól! Ha nem akartok elbukni, fussatok a Gecemáni kertbe. Hallgassatok rám, Én vagyok a haláltusát vívó Mesteretek, aki szeret titeket, békesség legyen veletek, megáldalak titeket!

 

A PECSÉT ÉS AZ ÉLŐ TABERNÁKULUM A SZÍVÜNKBEN

               2000. július 6.

Miközben imádkoztunk, egy kelyhet láttam töviskoronával, amelyet lángnyelvek vettek körül. Isteni sugarak törtek elő a kehelyből és beragyogták az egész helyet. Rövid időn belül felhő szállt le és betöltötte az egész helyet. A felhőben megjelent a Tövissel Koronázott Szent Fő és így szólt:

„Gyermekeim, a legnagyobb előkészület, amelyet adok nektek, az az élő Tabernákulumom, amit a szívetekben készítek, ez a legnagyobb pecsét. De még most sem érti senki, hogy a lelketek egy kis mennyország. A lelketek, amit fel tudtok Nekem ajánlani, a legnagyobb ajándék. Örökké tartó lakhelyemmé akarom tenni a ti szíveteket. A földi tabernákulumok az utolsó napon végleg bezárulnak, de az élő tabernákulumok a szívetekben örökkön-örökké megmaradnak. Gyermekem, köszöntsd a te magányos Mesteredet, Megváltódat és Kedvesedet! Magányos vagyok, elhagyatott vagyok a töviskoronával. Romlottság tölti be a szentélyeimet a ti lelketekben. Ez a templom nagyon szenved. Az ellenség le akarja rombolni. Vigyázatok, hogy a ti templomotokat le ne rombolja! Azon a napon, amikor az Én Szent Halálom ellensége felemelkedik és harcol a Szent templom ellen, minden szentséget elpusztít. Izrael háza fogságba kerül. Gyermekeim, tudom, hogy még kevésbé értitek, hogy hogyan fog mindez végbe menni. Izrael házának fogságán a ti fogságotokat értem a gonosz lélek földjén, mely megtestesül majd a fizikai világban. Imádkozzatok, s fogadjátok a pecsét óráját, amelyet nektek adok! Gyónjátok meg bűneiteket egy papnak töredelmes szívvel és térjetek meg! Ez a pecsét igaz megújítása. Meglátogatom lelketeket a megszentelő kegyelemmel. Isteni fényt gyújtok lelketek sötétségében, megtisztítom azt. Teljességemben lakozom bennetek. Mikor az Én Szent halálom ellensége jön, megvédelek titeket. Nem fogja lerombolni templomomat, mert a ti Istenetek dicsőssége lakozik benne az Én teljességem által. Gyermekeim, holnap ajánljátok fel minden imátokat az eljövendő megpróbáltatásokért! Kérjétek a hit és a kitartás kegyelmét! A sötétség órája az az óra, amikor a sötétség erői megnyilatkoznak. Mindazok, akik megkapják a gonosz pecsétjét (666) a vadállat jelét veszik magukra. Azok azonban, akik kitartanak a hitben mindvégig, megkapják a hajnal sugarát és a boldogság földjén fognak élni. Gyermekeim, ismét hívlak titeket, engeszteljetek bűneitekért! Az engesztelés művénél nem tudlak nagyobb dologra meghívni titeket. Ebben osztozom veletek, erre hívlak meg titeket. Gyermekeim, Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, megáldlak benneteket!”

               2002. július 24.

„Gyermekeim, a szeretetben bölcsesség rejlik, jöjjetek közelebb szeretetemhez, és birtokoljátok ezt a bölcsességet, arra hívlak meg benneteket, hogy összegyűljetek szeretetemben. Húzódjatok közelebb Hozzám és ízleljétek meg szeretetem édességét. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki kínokat áll ki értetek! A szeretet oda vezeti a szívet ahhoz, aki szeret. Amit a szem nem lát, a szeretet meglátja és megérti. Amit a fül nem hall, a szeretet meghallja és megérti. Oh, amit a test nem képes felfogni, azt a szeretet megmagyarázza. Oh, mily hatalmas a szeretet ereje. Gyermekeim, meghívlak titeket, hogy legyetek szeretettel teltek. Húzódjatok közelebb szeretetemhez! Jöjjetek és élvezzétek a szeretet erejének édességét! Jöjjetek és tartózkodjatok az Én bölcsességemben!

Gyermekei, minél közelebb vagytok szeretetemhez, annál tisztábban látjátok a mennyország dolgait. Minél tisztábban láttok, annál jobban értitek meg az isteni Bölcsesség lényegét. Az isteni Bölcsesség műve adja az értelmet az isteni dolgok tisztánlátásához. A Bölcsesség a szeretet erejéből származik. Gyermekeim, jöjjetek közelebb Szeretetemhez, és tartózkodjatok a Bölcsességemben.

Az Antikrisztus napjaiban az emberi tudomány bujkálni fog, csak a Bölcsesség, amely az Én szerelmeim szívéből származik, fogja vezetni népemet abban az időben. Az emberek kutatni fognak a Bölcsesség után, hogy megértsék az idő eseményeit és az óra nyelvét, de semmit nem találnak majd. Minél inkább kutatnak az isteni Bölcsesség után, annál jobban mélyednek el a megtévesztés és zavarodottság világában. Csak a Szeretet ad nektek Bölcsességet abban az időben. Gyermekeim, meghívlak benneteket, hogy szeressetek. Szerelmeseimnek nevezlek titeket, s valóban azok vagytok. Jöjjetek, és tartózkodjatok Szeretetem Bölcsességében.

Én vagyok a visszautasított jegyes, aki megostorozása által kiszabadított benneteket a halál börtönéből. Óh, nézzétek, ahogyan a könyörtelen emberek irgalmatlanul ütlegeltek Engem értetek. Oh, testemnek mennyi része kínoztatott meg! Hány liter Vérem ömlött ki! Óh, mily keserűség, hogy az Én Szívem fájdalmában szerelmeimhez kiáltott, de ők cserbenhagytak Engem! Gyermekeim, mindezeket a fájdalmakat, az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Oh, emlékszem, ahogyan a katonák megostorozásomkor okozott sebeimet kardokkal és dárdával nagyobbítják meg. Sebeimbe olyan folyadékot öntöttek, amely megégette bőrömet, és még jobban fokozta fájdalmaimat. Mindezeket az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Hol vagytok hát most? Jöjjetek és szeressetek Engem!

A Vadállat közelben van! Mily keserű érzés! A sötétség befedi a világot. Az ítélőképesség fogytán van. Húzódjatok közelebb Szeretetemhez. Ez a Szeretet Bölcsességet ad nektek, és megerősíti hiteteket! Én vagyok Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki az oszlophoz kötözve megostorozásakor hozzátok kiállt, s meghív titeket a szeretetre.

Fogadjátok áldásomat! Megáldalak titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

 

A TÖKÉLETESSÉG 15 SZINTJE

               2004. július 1.

„Békesség legyen veletek, és minden gyermekemmel, akik július nagy havában letérdelnek imádkozni, békém örömével fogadlak titeket. Jöjjetek, és élvezzétek szeretetemet és áldásomat. Ebben a hónapban a Mennyország nagyszerű tanításokat tartogat a Tökéletességről a világ számára. Szentjeimet fogom elküldeni hozzátok, hogy adjanak nektek leckéket a Tökéletesség szintjeiről. Megtanítják majd nektek, hogyan győzzétek le magatokat, a világot, és a sátánt; és arról is fognak majd tanítani, hogyan növekedjetek lelkiekben.

Boldogok a kicsinyek, az egyszerű és tiszta szívűek, ezeknek a tanításoknak a nagysága feltárul majd számukra. Kinyilatkoztatom nekik a tökéletességre vezető élet misztériumait. Nekik adom a szeretet ajándékát. Gyermekeim, tegyétek félre eddigi ismereteiteket, és tanuljatok a szentektől. Az ő nyelvezetük egyszerű lesz, azonban bővelkednek majd az isteni bölcsességben. Mindazok, akik az elme egyszerűségével látnak, és hajlandóak tanulni, s lelkiekben növekedni, megértik majd a tanítások nagyságát. Az ilyen lelkek megtisztulnak majd az élet igéjével. Gyermekeim, meglátjátok majd, hogyan emellek fel titeket a bűnösségből a szentségre. Boldogok, akik teljesen meghajolnak tanításaim előtt, megízlelhetik majd szeretetem édességét.

Ha a népem válaszol a tökéletességre szóló meghívásomra, akkor Békém Uralma hamarosan eljön, és sok lélek menekül meg. A jövő nemzedékét vizsgálom majd meg, hogy ennek a nemzedéknek minden gyümölcsét a teljességében learathassam. Szeretetük örömet okoz majd nekem. Gyermekeim, szórjátok szét szerte a világban a szentség magjait. Had jöjjenek hozzám az én kicsiny liliomaim! Szükségem van rájuk. Most van szükségem rájuk. Engedjétek hozzám őket.

Gyermekeim, folytassátok munkálkodásaitokat az Imádás Földjén, hogy szenteket emelhessek onnan. Ez a föld számos szentet fog teremni. Ez a föld kiképzi majd az én Kicsi Liliomaimat. Ne késlekedjetek, tegye meg mindenki a tőle telhető legjobbat, vigyétek végbe művemet. Szervezzetek meg mindent jól és bölcsen. Lépésről lépésre valósítsátok meg tervemet, és ne álljatok meg, amíg nem végeztetek vele. Az idő sürget, már nagyon kevés áll rendelkezésetekre. Tegyetek meg mindent, amit tudtok, én segítek majd mindenben nektek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Szeretlek titeket. Megáldalak mindnyájatokat.”

               2013. július 3.

„A Mennyország békéje legyen veletek! Isten szolgája és a ti barátotok vagyok, Jeromos. Barnabás, az Isten jelenlétében való szüntelen lét felé vezető első lépés az Isten jelenlétének tudatosítása a világban s különösen a lelketekben. Láthatjátok, ahogyan a világ növekedett, az emberiség úgy távolodott el egyre jobban az Istentől. Az emberiség emlékéből eltűnt Isten jelenlétének ismerete. A világ folyamatosan távolodik el teremtőjétől, s szüntelenül kergeti a világ haszontalan és üres dolgait. Zaj tölti be a földet. Isten csendességének békéje sokak szívéből eltávolodott és többé már nincsen jelen a világban sem az Isten iránti szent félelem.

Ó emberiség, térj vissza a te Istenedhez! Csendesedj el és emlékezetedben szítsd fel milyen az, amikor érzed a teremtőd jelenlétét. Ő mindig veletek van, köztetek és bennetek! Minden az Ő jelenlétéről és szeretetéről árulkodik.

Ó Isten barátai, lépjetek be az Istennel való egyedüllét békéjébe, és lássátok, hogy az Isten Szeretete mindent áthat és mindent lát. Szerető keze minden teremtményét megérinti. Senki sem marad ki tekintetéből és érintéséből. Mint a sas, kiterjeszti szárnyait minden teremtménye felé,s gondjukat viseli és védelmezi őket.

Isten barátai, Jézus azért küldött el hozzátok, hogy meghívjalak titeket, hogy mindig az Ő jelenlétében járjatok, szüntelenül ebben a jelenlétben tartózkodjatok és éljetek szerető életet. Mindazoknak, akik válaszolnak erre a hívásra, tudatosan Isten jelenlétében kell élniük. Ez a szent tudatosság az első lépés a tökéletesség, a szentség felé. Közeledjetek egyre jobban szívetek szentélyéhez, s meglelitek Isten jóságát körülöttetek.”

 

A MENNYORSZÁG ÖRÖME

               2013. július 7.

„Békesség veletek! Gyermekeim, örömmel fogadlak titeket az én békémben, jöjjetek közel hozzám. Jöjjetek és fogadjátok áldásomat. Gyermekeim, a ti áldozataitok megdicsőítenek engem.

Gyermekeim, megbízlak és felhatalmazlak benneteket, hogy tanítvánnyá tegyetek minden népet. Arra hívlak titeket, hogy gyűjtsétek össze örökségemet. A világ minden részére küldelek benneteket, az én vigasztalóim már várnak rátok. Menjetek és tápláljátok őket az én igéim reményével, szeretetével, és békéjével. Legyetek kicsik, egyszerűek és szentek. Tápláljátok gyermekeimet, szeressétek őket, viseljétek gondjukat. Mindenkinek mindene legyetek. Engedjétek, hogy a világ eltiporjon titeket. Engedjétek meg magatoknak, hogy megtöressetek és megtisztítottak legyetek az én kedvemért és a ti tökéletességetekért. Az alázatosság és a szeretet ereje árnyékoljon be titeket. Gyermekeim, ez az apostolaim jele. Az alázatosságban van a ti győzelmetek. A szeretet által uraljátok majd a világot. A szeretet nyelve vezérel és mozgat majd mindent. Beszéljék hát mindig az én apostolaim ezt a nyelvet.

Küldetésetekben mindig lesznek majd nehéz idők. Legyetek türelmesek és dolgozzatok szeretettel. Kövessétek mindig az Isteni Akaratot, s legyetek boldogok benne. Az én Akaratomban található a ti békétek. Az én Akaratomban van a ti nyugalmatok. Magam köré gyűjtöm nyájamat engedelmességetek által, amikor teljesen meghajoltok az Isteni Akarat előtt.

Barnabás, legyél erős és bátor az evangelizációban. Öleled magadhoz az én szent Akaratomat, és ajánld fel áldozatul nekem a saját akaratodat. Szent keresztem jele adja meg nektek a reményt, az üdvösséget és a békét. Gyermekeim, ne féljetek! Mindig veletek vagyok! Legyetek kicsinyek! Örüljetek és legyetek erősek.

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.”

               2002. július 31.

Látomásban láttam a Dicsőséges Krisztust megszámlálhatatlan angyal kíséretében, egy felhőben közénk ereszkedni. Egy kis idő elteltével a felhő befedte az egész helyet, s megjelent benne a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

„Áldottak mindazok, akik leborulnak oltárom előtt, hogy engeszteljenek a világ bűneiért, nagy lesz jutalmuk! Megáldalak titeket igaz szerelmeim, Szívem nagy jutalomban részesít majd titeket. + Megáldalak titeket, a Szent Kereszt igaz barátait és szeretőit, tiétek az igaz boldogság. + Megáldalak titeket, kereszthordozókat, valódi pihenés és nyugalom vár rátok. + Megáldalak mindnyájatokat, szerelmeim. +

Örömmel tölt el, hogy megláthatom majd köztetek az én eljövendő dicsőséges uralmam kinyilvánulását. Oh, mily szerencsések a kicsinyek, övék lesz majd ez az ország. Gyermekeim, úgy tetszik az Örök Bölcsességnek, hogy megalázza a gőgösöket, és felmagasztalja az alázatosokat. Ő, aki a semmiből teremtett meg mindent, úgy határozott, hogy elhozza az Ő királyságát a földre a legkisebbeken, legelhanyagoltabbakon és legtudatlanabbakon keresztül. Izrael leggyengébb fia vezeti majd őket a harcban a győzelemre.

Tervemet a kicsinyekkel ismertettem meg, s ők növekedni fognak majd az én bölcsességemben, s rajtuk keresztül akaratom elterjed világszerte, s meghozza uralmamat.

Áldottak, akik felismerik a végtelen bölcsességet a csend misztériumában, a gyengeség erejében, és az alázatosság hatalmában! Meglátják majd Isten rejtett tervét, s dicsőítik majd az Úr nevét!

Fogadjátok áldásomat! Megáldok mindenkit a hit különleges kegyelmével, aki oltárom elé térdel, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”